Uutisten kerääjä

Kansalliset laaturekisterit hyödyntävät nykyisten järjestelmien tietoja terveydestä ja sairauksien hoidosta

THL - Ajankohtaista - 9 tuntia 59 min sitten
Terveydenhuollon kansallisissa laaturekistereissä on tarkoitus hyödyntää olemassa olevien tietojärjestelmien tietoja terveydestä ja sairauksien hoidosta. Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi erilaiset hyvinvointisovellukset, joihin ihmiset voivat itse tallentaa tietoja vaikkapa verenpaineestaan, sekä erilaiset potilastietojärjestelmät. Piritta Rautavuori 2019-02-20T07:55:00Z

Luodon tuhkarokkotapaus paransi alueen MPR-rokotuskattavuutta

THL - Ajankohtaista - Ti, 19.02.2019 - 11:27
Pietarsaaren alueen rokotuskattavuus on parantunut selvästi viime marraskuussa Luodossa todetun tuhkarokkotapauksen jälkeen. Erityisesti alle kouluikäisten rokotuskattavuus on noussut. Tiedot käyvät ilmi valtakunnallisesta rokotusrekisteristä. Soile Koskela 2019-02-19T09:27:00Z

THL kehittää kuntoutuksen puutteellista tietopohjaa – sekä asiakkaat että päättäjät hyötyisivät kattavasta tiedosta

THL - Ajankohtaista - Ma, 18.02.2019 - 12:33
Kuntoutuksesta kertyvä tieto on puutteellista. Suomessa kukaan ei tiedä kattavasti, miten ihmiset yleensä päätyvät kuntoutukseen, millaista se on, kauanko se kestää ja saavutetaanko sillä haluttuja tuloksia. Suurin ongelma liittyy toimintakykytietoon. Järjestelmistä puuttuu tieto, millainen henkilön toimintakyky oli ennen kuntoutusta ja sen jälkeen. THL:n uusi Kuntoutuksen tietopohja -hanke (KUTI) on askel eteenpäin näiden ongelmien korjaamiseksi. Sen tavoitteena on laatia suositukset, miten arvioida toimintakykyä osana kuntoutusprosessia, ja miten kerätystä tiedosta saa hyödynnettävää indikaattoritietoa. Mari Kiviniemi 2019-02-18T10:33:00Z

Asiakkaat kokevat olevansa turvassa turvakodissa

THL - Ajankohtaista - Ma, 18.02.2019 - 09:21
Turvakotien asiakaspalautteiden perusteella turvakotien asiakkaat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä saamaansa palveluun. Kati Matikainen 2019-02-18T07:21:00Z

Noin joka kymmenes sote-asiakas käyttää paljon palveluja - ketkä hyötyisivät eri palvelujen yhteensovittamisesta?

THL - Ajankohtaista - Ma, 18.02.2019 - 09:09
Asiakkaista 7-10 prosenttia käyttää paljon ja usein eri sote-palveluja. Heidän käyttämiensä palvelujen kulut ovat arviolta noin 80 prosenttia kaikista kustannuksista. Millaisia ovat paljon palveluja käyttävien asiakasprofiilit Suomessa? Mm. tätä kysymystä selvitetään THL:n hankkeessa Paljon palveluita tarvitsevien tunnistaminen. Selvitystyö alkoi helmikuussa 2019. Piritta Rautavuori 2019-02-18T07:09:00Z

Rakennuksen käyttäjien oireilu heijastaa huonosti sisäilman epäpuhtauksien määrää - oireita ei tule kuitenkaan vähätellä

THL - Ajankohtaista - Ma, 18.02.2019 - 06:30
Suomessa rakennusten käyttäjille tehtyjen sisäilmakyselyjen tulkitaan usein mittaavan rakennusten kuntoa ja sisäilman epäpuhtauksien määrää. Kati Matikainen 2019-02-18T04:30:00Z

THL on julkaissut verkkokoulutuksen ammattilaisille lähisuhdeväkivallasta ja siihen puuttumisesta

THL - Ajankohtaista - Pe, 15.02.2019 - 11:37
Luo luottamusta – Puutu väkivaltaan -verkkokoulutus on tehty ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat lähisuhdeväkivaltaa kokeita asiakkaita. Kati Matikainen 2019-02-15T09:37:00Z

Varhaiskasvatusmaksuihin tehdyt alennukset hillitsevät lapsiperheiden pienituloisuuden kasvua

THL - Ajankohtaista - Pe, 15.02.2019 - 09:22
Esimerkiksi lapsilisien, kotihoidontuen ja yleisen asumistuen indeksileikkaukset, eli etuuksien vuosittaisista korotuksista luopuminen, ovat lisänneet lapsiperheiden pienituloisuutta tällä hallituskaudella. Toisaalta varhaiskasvatusmaksujen alennukset ja vähimmäismääräisen vanhempainpäivärahan korotus ovat tasoittaneet tilannetta, kertoo THL:n tuore selvitys. Piritta Rautavuori 2019-02-15T07:22:00Z

Huostaanotetut lapset kertovat hyvinvoinnistaan – kuuleeko kukaan?

THL - Ajankohtaista - Pe, 15.02.2019 - 07:45
Sijaishuoltopaikan aikuisen ja lapsen suhteen merkitys korostuu huostaanotettujen lasten ja nuorten kokemuksissa. Eeva-Liisa Kallonen 2019-02-15T05:45:00Z

Kuinka hyvin potilastietojärjestelmät toimivat? Tuoreet tietokantaraportit kertovat lääkärien näkemyksistä

THL - Ajankohtaista - To, 14.02.2019 - 13:29
Miten hyvin potilastietojärjestelmät toimivat lääkärien mielestä? THL on julkaissut tietokantaraportteja, joista selviää, mitä lääkärit ajattelevat järjestelmistä. Raporttien tiedot perustuvat Tietojärjestelmät lääkärin työvälineenä -tutkimuksen tuloksiin. Piritta Rautavuori 2019-02-14T11:29:00Z

Vain puolet omaishoitajista pitää heille myönnetyt vapaat

THL - Ajankohtaista - To, 14.02.2019 - 12:35
Vain reilu puolet (53%) omaishoitajista pitää lakisääteiset vapaansa, kertoo THL:n selvitys. Tilanne ei ole uusi, sillä jo vuosien ajan omaishoidosta tehdyissä selvityksissä on saatu samansuuntainen tulos. Muistisairaudet ovat nousseet yleisimmäksi omaishoidon syyksi. On tavallista, että muistisairasta henkilöä pitää hoitaa ja pitää silmällä ympäri vuorokauden. Omaishoitajan jaksamisen vuoksi on tärkeää, että hän saa taukoja jatkuvaan varuillaan oloon. Omaishoitajilla on hoitotilanteen raskaudesta riippuen oikeus joko kahteen tai kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa. Suurimmalle osalle heistä (80%) oli myönnetty vapaita sitovan omaishoitotilanteen perusteella. Mari Kiviniemi 2019-02-14T10:35:00Z

Alkoholin ongelmakäyttö osattava ottaa puheeksi työikäisten asioidessa terveydenhuollossa

THL - Ajankohtaista - Ke, 13.02.2019 - 07:17
Työikäisten terveydenhuoltokäynneillä pitäisi osata ottaa alkoholin ongelmakäyttö puheeksi, Elina Suontama 2019-02-13T05:17:00Z

Opiskeluhuollon verkkopalvelu tukee tiedolla johtamista

THL - Ajankohtaista - Ma, 11.02.2019 - 09:15
Opiskeluhuollon verkkopalvelu on avattu 11.2.2019. Eeva-Liisa Kallonen 2019-02-11T07:15:00Z

Sivut

Tilaa syöte Arjen arkki syötteiden kerääjä

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top