Uutisten kerääjä

Kouluterveydenhuollossa on liian vähän lääkäreitä

THL - Ajankohtaista - 6 tuntia 28 min sitten
Kouluterveydenhuollossa lääkäritilanne on huono, mutta terveydenhoitajien henkilöstömitoitus toteutuu hyvin. Vain kahdeksassa prosentissa terveyskeskuksista toteutuu tavoite, jossa koululääkäriä kohden olisi enintään 2100 oppilasta. Sen sijaan 88 prosentissa terveyskeskuksista toteutuu suositus, jossa kouluterveydenhoitajalla on vastuullaan enintään 600 oppilasta. Lääkäreitä on vähemmän kuin suositellaan, mutta tilanne on parantunut merkittävästi kymmenessä vuodessa. Vuonna 2007 yhtä kokopäiväistä koululääkäriä kohden oli keskimäärin 9175 oppilasta, kun vuonna 2017 vastaava luku oli 3900 oppilasta. Äitiysneuvoloissa pitäisi valtakunnallisen suosituksen mukaan olla yksi kokopäiväinen lääkäri enintään 600:aa raskaana olevaa kohden ja yksi terveydenhoitaja 76:ta asiakasta kohden. Tavoite toteutuu noin joka toisessa terveyskeskuksessa. Lastenneuvoloissa tilanne on lähes sama. THL selvitti äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstöresursseja. Henkilöstön määrä on viime vuosina kasvanut, joskaan ei suosituksiin asti. Mari Kiviniemi 2018-11-20T05:25:00Z

Syöpään sairastui reilut 34 000 suomalaista vuonna 2016

THL - Ajankohtaista - Ma, 19.11.2018 - 13:13
Uusia syöpätapauksia todettiin vuonna 2016 reilut 34 000 ja syöpäkuolemia hieman vajaa 12 700. Tiina Puhakka 2018-11-19T11:13:00Z

Lapsuudenaikaiset olosuhteet vaikuttavat nuoren varhaiseen eläköitymiseen

THL - Ajankohtaista - Ma, 19.11.2018 - 09:44
Erityisesti äidin työkyvyttömyyseläke mielenterveysdiagnoosin perusteella ja molempien vanhempien mielenterveyspalveluiden käyttö kohottivat nuoren eläköitymisriskiä. Eeva-Liisa Kallonen 2018-11-19T07:44:00Z

Tuore väitös vahvistaa: terveellinen ruokavalio voi ehkäistä muistitoimintojen heikkenemistä

THL - Ajankohtaista - Ma, 19.11.2018 - 09:19
Myös korkeammalla iällä tehdyt muutokset ruokavalioon voivat ehkäistä muisti- ja ajattelutoimintojen heikentymistä. Johanna Leinonen 2018-11-19T07:19:00Z

Vuoden keskosvaikuttaja on imetystutkija Riikka Ikonen

THL - Ajankohtaista - La, 17.11.2018 - 12:45
Valinnan tekee vuosittain valtakunnallinen Keskosperheiden yhdistys Kevyt. Eeva-Liisa Kallonen 2018-11-17T10:45:00Z

Uusi suomalainen syöpätutkimus paneutuu kokonaisvaltaisesti syövänhoidon vaikutuksiin

THL - Ajankohtaista - Pe, 16.11.2018 - 08:50
THL:n ja Oriola-konserniin kuuluvan Farentan yhteistyönä alkavassa uudessa syöpätutkimuksessa selvitetään kokonaisvaltaisesti syövänhoidon taloudellisia vaikutuksia sekä lääkehoidon vaikutusta potilaan elämään. Tiina Puhakka 2018-11-16T06:50:00Z

Mikrobilääkkeiden käyttö vähentynyt Suomessa – laajakirjoisia lääkkeitä käytetään kuitenkin runsaasti

THL - Ajankohtaista - To, 15.11.2018 - 11:09
Mikrobilääkkeiden käyttö on vähentynyt Suomessa viime vuosina. Käyttö on vähäisempää kuin Euroopassa keskimäärin, mutta runsaampaa kuin muissa Pohjoismaissa. Euroopan maista mikrobilääkkeitä käytetään vähiten Alankomaissa ja muualla Pohjoismaissa. Laura Pentikäinen 2018-11-15T09:09:00Z

Ihmisten altistuminen mikromuoveille juomavedestä vähäistä

THL - Ajankohtaista - To, 15.11.2018 - 09:07
Suomalaiset talousvedet sisältävät alustavan selvityksen mukaan vain vähän mikromuovia. Vedenkäsittelyprosessit poistavat tehokkaasti hiukkasia raakavedestä, josta talousvesi valmistetaan, kertoo Suomen ympäristökeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Vesilaitosyhdistyksen, sosiaali- ja terveysministeriön sekä vesihuoltolaitosten selvitys. Laura Pentikäinen 2018-11-15T07:07:00Z

Työelämän ulkopuolella olevien mahdollisuuksia joustavaan työntekoon voidaan lisätä paikallisesti – kokosimme listan keinoja

THL - Ajankohtaista - To, 15.11.2018 - 07:45
Uusia mahdollisuuksia ansiotulojen hankkimiseen voidaan luoda paikallisesti monin eri tavoin. Eeva-Liisa Kallonen 2018-11-15T05:45:00Z

THL selvittää mielentilatutkimusten määrän vähenemisen syitä

THL - Ajankohtaista - To, 15.11.2018 - 07:30
Oikeuspsykiatrian päivässä käsitellään mielentilatutkimusta. THL selvittää mielentilatutkimusten määrän vähenemistä. Elina Suontama 2018-11-15T05:30:00Z

Hyvä käsihygienia on kustannustehokkain tapa torjua mikrobilääkeresistenssiä

THL - Ajankohtaista - Ke, 14.11.2018 - 15:37
Mikrobilääkeresistenssi voi aiheuttaa jopa neljän prosentin menetykset bruttokansantuotteeseen vuoteen 2050 mennessä, mikäli resistenssin lisääntymistä ei saada pysäytettyä. Soile Koskela 2018-11-14T13:37:00Z

THL:n sisäilmatutkimuksista on koottu tietoa verkkosivuille

THL - Ajankohtaista - Ti, 13.11.2018 - 13:42
Verkkosivuillemme on nyt koottu tietoa THL:n viimeisimpien sisäilmaan liittyvien tutkimusten keskeisistä tuloksista sekä lista julkaistuista artikkeleista. Katja Sibenberg 2018-11-13T11:42:00Z

Nousukausi ei ole taannut elämän mahdollisuuksien tasa-arvoa, osoittaa vuonna 1997 syntyneitä seurannut tutkimus

THL - Ajankohtaista - Ma, 12.11.2018 - 07:45
Vuonna 1997 nousukaudella syntyneillä suomalaisnuorilla on enemmän mielenterveyden häiriöitä kuin kymmenen vuotta vanhemmilla. Eeva-Liisa Kallonen 2018-11-12T05:45:00Z

Antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit aiheuttavat entistä enemmän vakavia infektioita - Suomessa tilanne vielä suhteellisen hyvä

THL - Ajankohtaista - Ma, 12.11.2018 - 06:20
Euroopassa noin 33 000 ihmistä kuolee joka vuosi antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien aiheuttamien infektioiden takia, arvioi Euroopan tartuntatautikeskus ECDC. Terhi Seppälä 2018-11-12T04:20:00Z

Sivut

Tilaa syöte Arjen arkki syötteiden kerääjä

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top