Asiantuntijaorganisaatiot

Vuoden 2019 TERVE-SOS-palkinto ja yleisöäänestyksen voitto Kriminaalihuollon tukisäätiölle

THL - Ajankohtaista - 7 tuntia 14 min sitten
Vuoden 2019 TERVE-SOS-palkinnon on voittanut Kriminaalihuollon tukisäätiössä kehitetty Digiosallisuus syrjäytymisen ehkäisykeinona -toimintamalli. Terhi Seppälä 2019-05-23T11:54:00Z

TERVE-SOS 2019 – Maailma muuttuu – entä me?

THL - Ajankohtaista - 14 tuntia 8 min sitten
THL:n valtakunnallinen koulutustapahtuma TERVE-SOS kokoaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja päättäjät 23.–24.5.2019 Ouluun. Tiina Puhakka 2019-05-23T05:00:00Z

Terveydenhuollon digitalisaatio ja terveysteknologia esillä HIMSS & Health 2.0 -tapahtumassa

THL - Ajankohtaista - Ke, 22.05.2019 - 13:28
HIMSS & Health 2.0 European Conference on digitaalisen terveydenhuollon huipputapahtuma, joka järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa 11.-13.6.2019. Terhi Seppälä 2019-05-22T10:28:00Z

Lasten ylipaino ja lihavuus on huolestuttavan yleistä – uusi opas lihavuuden puheeksiottoon terveydenhuollon ammattilaisille

THL - Ajankohtaista - Ke, 22.05.2019 - 07:23
Oppaan tavoitteena on tukea työtä konkreettisin esimerkein. Oppaan tekijät: THL, Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry sekä Sydänliitto/Neuvokas perhe. Johanna Leinonen 2019-05-22T04:23:00Z

Tartuntatautien tilanne Suomessa vakaa - tuhkarokkotapauksia hieman aiempaa enemmän

THL - Ajankohtaista - Ti, 21.05.2019 - 06:35
Vuonna 2018 Suomessa todettiin 16 tuhkarokkotapausta. Määrä on suurempi kuin edellisvuonna, jolloin tapauksia todettiin 11. Tiedot käyvät ilmi THL:n tartuntatautirekisterin tiedoista. Tuhkarokkotapausten lisääntyminen heijastelee Euroopan ja maailman epidemiatilannetta. Laura Pentikäinen 2019-05-21T03:35:00Z

Multa- ja kompostituotteista saattaa löytyä legionellabakteereja - tuotteita ei kannata pöllyttää hengitysilmaan

THL - Ajankohtaista - Ma, 20.05.2019 - 15:19
Ruokaviraston ja THL:n käynnissä olevassa tutkimuksessa on selvinnyt, että yli 90 % maanparannusaineiden ja kasvualustojen näytteistä sisälsi legionellabakteereja, osassa niitä löytyi runsaastikin. Tämä ei ole yllättävää, sillä legionellabakteereja esiintyy yleisesti pieniä määriä luonnon vesissä ja maaperässä. Laura Pentikäinen 2019-05-20T12:19:00Z

THL: Perusterveydenhuollossa päästävä nopeammin hoitoon – hoitotakuun tiukentaminen edellyttää lisää moniammatillista tiimityötä

THL - Ajankohtaista - Ma, 20.05.2019 - 12:50
Nykyinen kolmen kuukauden hoitotakuu on liian pitkä. Hoitotakuun lyheneminen esimerkiksi yhteen viikkoon parantaisi koko palvelujärjestelmän asiakaslähtöisyyttä ja toimivuutta. Elina Suontama 2019-05-20T09:50:00Z

THL:n uudet tutkimusohjelmajohtajat valittu

THL - Ajankohtaista - Ma, 20.05.2019 - 10:39
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehittää jatkossa tutkimustoimintaansa neljän tutkimusohjelman kautta. THL:n pääjohtaja on nimittänyt niihin tutkimusohjelmajohtajat 23 hakijan joukosta. Elisa Lautala 2019-05-20T07:39:00Z

WHO:n virussuosituksen viivästyminen vaikuttaa ensi syksyn influenssarokotusten aikatauluun

THL - Ajankohtaista - Pe, 17.05.2019 - 10:12
Influenssarokotteiden valmistuksessa käytettävät viruskannat valitaan vuosittain Maailman terveysjärjestö WHO:n suosituksen perusteella. Tänä vuonna WHO lykkäsi suosituksen antamista voidakseen paremmin arvioida, mitkä eri viruskannat aiheuttavat ensi talven epidemian. Laura Pentikäinen 2019-05-17T07:12:00Z

Influenssarokotuskattavuus nousi erityisesti lapsilla – mukana ensi kertaa myös kaikki 3-6-vuotiaat

THL - Ajankohtaista - To, 16.05.2019 - 08:56
Alle 3-vuotiaista lapsista 43 prosenttia sai influenssarokotuksen viime syksyn ja talven aikana. Parannusta edelliskauteen oli jopa 8 prosenttiyksikköä. 65 vuotta täyttäneistä puolet, eli 50 prosenttia, otti influenssarokotteen. Määrä on kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin edelliskaudella. Tiedot käyvät ilmi valtakunnallisen rokotusrekisterin tiedoista. Laura Pentikäinen 2019-05-16T05:56:00Z

STM:n työryhmä: Rokotuskattavuutta voidaan parantaa kehittämällä palvelujärjestelmää ja lainsäädäntöä

THL - Ajankohtaista - Ke, 15.05.2019 - 08:37
Rokotuskattavuutta voidaan Suomessa parantaa muun muassa varmistamalla riittävät henkilöresurssit neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa. Näin esittää STM:n rokotustoiminnan kehittämistä selvittänyt työryhmä. Työryhmä ei esitä pakkotoimia rokotuskattavuuden lisäämiseksi. Soile Koskela 2019-05-15T05:37:00Z

C-hepatiitin hoito laajenee – jatkossa hoitoa saa myös perusterveydenhuollosta

THL - Ajankohtaista - Ti, 14.05.2019 - 15:41
C -hepatiittia sairastavien määrä on ollut kasvussa, vaikka taudin hoito on yksinkertaistunut. Uuden valtakunnallisen hoitopolkusuosituksen mukaan C-hepatiitin hoito tulisi toteuttaa pääasiallisesti siellä, missä tartunnat todetaan: perusterveydenhuollossa, päihdepalvelujen vieroitus- ja korvaushoitoyksiköissä, vankiloissa ja jatkossa myös pistämällä huumeita käyttävien terveysneuvontapisteissä. Laura Pentikäinen 2019-05-14T12:41:00Z

Maltillista kasvua terveydenhuollon menoissa

THL - Ajankohtaista - Ti, 14.05.2019 - 09:52
Terveydenhuollon menoissa oli kasvua reaalisesti 2,5 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Tiina Puhakka 2019-05-14T06:52:00Z

Yhteisölliseen opiskeluhuoltoon ei vielä panosteta riittävästi toisen asteen oppilaitoksissa

THL - Ajankohtaista - Ti, 14.05.2019 - 07:50
Miten lukiot ja ammattioppilaitokset edistävät opiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä? Millä resursseilla työtä tehdään? Näihin kysymyksiin löytyy vastauksia THL:n ja Opetushallituksen viime syksyn tiedonkeruusta, joka selvitti hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä lukioissa ja ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa. Mitä opiskeluhuollossa kannattaisi kehittää? Opiskeluhuollon palvelut kaikkiin oppilaitoksiin. Vaikka opiskeluhuollon henkilöstöresurssit ovat hieman parantuneet, kaikkia palveluja ei edelleenkään ole kaikissa oppilaitoksissa eivätkä resurssit kaikilta osin ole riittävät suhteessa opiskelijamääriin. Yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä lisää. Yhteisölliseen työhön panostaminen hyödyttäisi isoa joukkoa opiskelijoita. Uusiakin työtapoja, kuten digitaalisia kanavia kannattaa kokeilla. Opiskeluhuoltotyöryhmien toimintatapojen selkeyttäminen. Opiskeluhuoltoryhmien tulee pikaisesti muuttaa työskentelyään lainmukaiseksi. Ryhmän perustehtävää, eli yhteisöllistä toimintaa kannattaa terävöittää, eikä ryhmässä pidä käsitellä yksittäisten opiskelijoiden asioita. Hyvin organisoitu opiskeluhuoltotyöryhmä tehostaa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja lisää hyvinvointia. Opiskelijat mukaan. Opiskelijoiden osallisuutta oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen ja arviointiin kannattaa pitää hyvällä tasolla. Mari Kiviniemi 2019-05-14T04:50:00Z

Vanhenevat vesiputket ovat piilossa oleva ongelma - ilman korjausta ihmisten terveysriskit kasvavat

THL - Ajankohtaista - Ti, 14.05.2019 - 07:31
Suomessa on joka vuosi useita tilanteita, joissa talousvesi likaantuu ja likaantunut vesi voi aiheuttaa epidemian. Tilanteista suurin osa johtuu talousvetenä käytettävien pohjavesien likaantumisesta, mutta vesiputkiverkostojen merkitys vesiepidemioiden ja muiden ongelmatilanteiden aiheuttajana on kasvussa. Syynä on vesiputkien huono kunto ja niiden uusimiseen liittyvä saneerausvelka. Soile Koskela 2019-05-14T04:31:00Z

Ylipaino ja lihavuus vaikuttavat merkittävästi sairastuvuuteen – riski on otettava vakavasti

THL - Ajankohtaista - Ti, 14.05.2019 - 07:03
Uudet tutkimustulokset nostavat esiin lihavuuden ja ylipainon merkityksen sairauksien aiheuttajana. Niiden todellinen merkitys sairauksien kehittymisessä jää usein huomioimatta. Johanna Leinonen 2019-05-14T04:03:00Z

Naisten sterilointien määrä vähenee yhä

THL - Ajankohtaista - Ma, 13.05.2019 - 12:58
Sterilointeja tehtiin vuonna 2018 yhtä paljon kuin edellisvuonna, noin 4 550. Naisille tehtävien sterilointien väheneminen jatkui vuonna 2018 (-7,8 %). Tiina Puhakka 2019-05-13T09:58:00Z

Joka viides nainen jättää menemättä rintasyöpäseulontaan

THL - Ajankohtaista - Ma, 13.05.2019 - 11:56
Rintasyövän seulontaan osallistui 82 prosenttia kutsutuista ja kohdunkaulasyövän seulontaan 70 prosenttia kutsutuista. Tiina Puhakka 2019-05-13T08:56:00Z

Pienikin määrä liikuntaa on hyväksi – tee aktiivisuudesta osa arkeasi

THL - Ajankohtaista - Ma, 13.05.2019 - 10:29
Suurin osa aikuisista harrastaa liikuntaa vapaa-ajallaan. Terveyden edistämisen kannalta pienikin liikunta on hyväksi. Johanna Leinonen 2019-05-13T07:29:00Z

Terveyden edistämisen määrärahan vuoden 2020 haku on auennut

THL - Ajankohtaista - Ma, 13.05.2019 - 08:25
Lähetä hakemus viimeistään 14. kesäkuuta Hankkeen tavoitteen tulee liittyä yhteen tai useampaan painopisteistä. Määrärahalla tuettavien hankkeiden tulee lisäksi tukea kansallisten terveyden edistämisen ohjelmien toimeenpanoa. Hakuaika on 13.5. – 14.6.2019. Lähetä hakemus viimeistään perjantaina 14.6. klo 23.59 sähköisen hankehallinnointijärjestelmän kautta THL:aan THL käy hakemukset läpi yhdenmukaisella arviointimenetelmällä. Arvioinnissa huomioidaan haun painopisteet sekä hanke-ehdotusten laatu, tarkoituksenmukaisuus ja lisäarvo kansallisesta näkökulmasta. STM päättää tuettavista hankkeista tammikuussa 2020 THL:n ehdotuksen pohjalta. Hankkeiden toiminta-aika alkaa vuoden 2020 alusta. Lisätietoja hakuprosessista saa THL:sta. Mari Kiviniemi 2019-05-13T05:25:00Z

Sivut

Tilaa syöte Arjen arkki syötteiden kerääjä - Asiantuntijaorganisaatiot

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top