Asiantuntijaorganisaatiot

Yhä useammalla kunnalla toimintamalli sisäilmaongelmien ratkaisuun – haasteena kiinteistöjen ikärakenne ja korjausvelka

THL - Ajankohtaista - 6 tuntia 21 min sitten
Sisäilma-asioiden hoito toimii parhaiten kunnissa, joissa on luotu selkeät toimintamallit sisäilma-asioille ja ne on huomioitu kunnan strategiassa. Kehittämistarpeita löytyy muun muassa korjauskohteiden priorisoinnista ja viestinnästä. Laura Pentikäinen 2019-10-17T04:15:00Z

Tutkimus: Keisarileikkausten vaikutukset lasten terveyteen luultua vähäisempiä

THL - Ajankohtaista - 6 tuntia 36 min sitten
Laajaan suomalaiseen aineistoon pohjautuva tutkimus osoittaa keisarileikkauksen lisäävän astmariskiä, mutta vaikutukset lasten muihin terveystulemiin ovat kuitenkin vähäisiä. Elisa Lautala 2019-10-17T04:00:00Z

Useita työntekijöitä sairastunut vakavaan pneumokokkitautiin telakalla Turussa

THL - Ajankohtaista - Ke, 16.10.2019 - 11:36
Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on hoidettu vakavan pneumokokkitaudin vuoksi loppukesän ja alkusyksyn aikana työikäisiä aikuisia, joita yhdistää työskentely Turussa telakalla rakenteilla olevassa laivassa. Katja Sibenberg 2019-10-16T08:36:00Z

Toimeentulon hankaluus riskitekijä lasten ja vanhempien hyvinvoinnille – THL selvitti yhteyksiä yli 30 osoittimen avulla

THL - Ajankohtaista - Ke, 16.10.2019 - 01:55
Toimeentulon kokeminen helpoksi tai hankalaksi on yhteydessä sekä lasten että vanhempien hyvinvointiin monella tapaa. THL:n tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin yli 30 osoittimen avulla toimeentulokokemusten yhteyksiä hyvinvointiin alakoululaisten perheissä. Piritta Rautavuori 2019-10-15T22:55:00Z

THL kutsuu 34 000 ikääntynyttä influenssarokotetutkimukseen tänä syksynä

THL - Ajankohtaista - Ti, 15.10.2019 - 11:15
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kutsuu 65 vuotta täyttäneitä influenssarokotetutkimukseen loppuvuoden aikana. Tutkimuksessa arvioidaan uuden tutkimusvalmisteen, korkea-annoksisen influenssarokotteen, tehokkuutta ikääntyneillä. Elisa Lautala 2019-10-15T08:15:00Z

Selvitys: Kiertotaloutta kannattaa kehittää - terveydelle haitalliset aineet eivät saisi palata kiertoon

THL - Ajankohtaista - Ma, 14.10.2019 - 09:30
Materiaalien ja raaka-aineiden uudelleenkäytössä ja kierrätyksessä on tärkeää huomioida, ettei samalla aiheuteta ongelmia ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Katja Sibenberg 2019-10-14T06:30:00Z

Barnahus-hanke tehostaa lapsiin kohdistuneiden väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkintaa ja uhrien hoitoa

THL - Ajankohtaista - Ma, 14.10.2019 - 09:00
THL:ssä on käynnistetty Barnahus-hanke, jonka tavoitteena on varmistaa lapsille lapsikeskeinen, moniammatillinen ja viiveetön seksuaali- ja väkivaltarikosten tutkintaprosessi. Eeva-Liisa Kallonen 2019-10-14T06:00:00Z

Sote-ammattilainen, kommentoi toimintakyvyn arvioinnin suosituksia

THL - Ajankohtaista - Pe, 11.10.2019 - 12:55
THL kutsuu kaikki sote-ammattilaiset, erityisesti kuntoutuksen parissa työskentelevät, kommentoimaan toimintakyvyn arvioinnin suosituksia. Asiantuntijat ovat valmistelleet kahta uutta suositusta toimintakyvyn arvioinnin käytäntöjen yhtenäistämiseksi Toimintakyvyn itsearviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa yli 15-vuotiailla Aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneiden toimintakyvyn arviointi kuntoutustarpeen arvioinnissa ja kuntoutuspalveluissa. Suosituksissa on ehdotukset, mitä mittareita toimintakyvyn arviointiin pitäisi käyttää. Niistä toivotaan kommentteja aikavälillä 11.–25.10.2019. Kaikki toimintakyvyn mittaamisesta ja arvioinnista kiinnostuneet voivat osallistua. Mari Kiviniemi 2019-10-11T09:55:00Z

Asuinalue, taloudellinen asema ja syntyperä yhteydessä naisten osallistumiseen syöpäseulontoihin

THL - Ajankohtaista - Pe, 11.10.2019 - 08:57
Osallistuminen maksuttomiin naisten syöpäseulontoihin on tehokas tapa vähentää kuolleisuutta syöpään ja kohdunkaulasyövässä myös taudin ilmaantuvuutta. Naisten osallistuminen syöpäseulontoihin kuitenkin eroaa huomattavasti taloudellisen aseman, asuinalueen ja syntyperän mukaisesti. Tiina Puhakka 2019-10-11T05:57:00Z

Kulttuuri on tullut osaksi kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä

THL - Ajankohtaista - To, 10.10.2019 - 11:36
Kulttuuri lisää tutkimusten mukaan hyvinvointia ja terveyttä, mutta edistävätkö kunnat riittävästi kulttuuria, erityisesti hyvinvointia ja terveyttä edistävää kulttuuria? Millaisilla resursseilla työtä tehdään? Näihin kysymyksiin löytyy vastauksia THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön viime keväänä ensimmäistä kertaa tekemästä tiedonkeruusta, joka selvitti kulttuurin ja erityisesti hyvinvointia ja terveyttä edistävän kulttuurin edistämistyötä kunnissa. Kulttuuri ja taide ovat viime vuosina löytäneet paikkansa osana kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, mutta toiminta kaipaa vielä vahvistamista. Mari Kiviniemi 2019-10-10T08:36:00Z

Ensimmäinen opiskelijaruokailusuositus toiselle asteelle korostaa terveyttä, kestäviä ruokavalintoja ja yhteisöllisyyttä

THL - Ajankohtaista - To, 10.10.2019 - 09:20
Suositus kehottaa oppilaitoksia tarjoamaan kasvisruokaa päivittäin ja kiinnittämään huomiota myös ruokahävikkiin. Johanna Leinonen 2019-10-10T06:20:00Z

Alle puolet niistä, joilla on itsemurha-ajatuksia, hakee apua mielenterveyspalveluista

THL - Ajankohtaista - To, 10.10.2019 - 07:31
Vain alle puolet itsemurhaa ajatelleista oli kyselyn mukaan hakenut mielenterveyspalveluista apua. Nuoret hakivat apua useammin kuin vanhat. Elina Suontama 2019-10-10T04:31:00Z

Onko asiantuntijan sukupuolella väliä?

THL - Ajankohtaista - Ke, 09.10.2019 - 10:00
Sukupuolella väliä? -hanke jalkauttaa asiantuntijuuden tasa-arvokysymykset mediaan ja poliittiseen päätöksentekoon. Eeva-Liisa Kallonen 2019-10-09T07:00:00Z

Alkoholijuomien reaalihinnat nousseet 2,6 prosenttia

THL - Ajankohtaista - Ti, 08.10.2019 - 08:53
Alkoholijuomien reaalihinnat nousivat 2,6 prosenttia vuonna 2018 edelliseen vuoteen verrattuna. Tiina Puhakka 2019-10-08T05:53:00Z

Alkoholin yhteenlaskettu matkustajatuonti väheni – mietojen alkoholijuomien tuonti kasvoi

THL - Ajankohtaista - Ti, 08.10.2019 - 08:12
Oluiden ja muiden panimotuotteiden sekä mietojen viinien matkustajatuonti lisääntyi, mutta välituotteiden eli väkevöityjen viinien ja juomasekoitusten sekä väkevien alkoholijuomien tuonti väheni. Tiina Puhakka 2019-10-08T05:12:00Z

Päihdetapauslaskenta 8.10. – ensi tiistaina lasketaan päihteisiin liittyvät käynnit sosiaali- ja terveydenhuollossa

THL - Ajankohtaista - Ti, 01.10.2019 - 08:41
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tekee yhdeksännen valtakunnallisen päihdetapauslaskennan tiistaina 8.10.2019. Elina Suontama 2019-10-01T05:41:00Z

Sijoitettujen lasten oikeudet eivät toteudu lain vaatimalla tavalla

THL - Ajankohtaista - Pe, 27.09.2019 - 16:36
Lastensuojelulain mukaisesti sijoitetuilla lapsilla ja nuorilla on kiistaton oikeus huolenpitoon, osallisuuteen ja kuulluksi tulemiseen asuinpaikastaan riippumatta. Eeva-Liisa Kallonen 2019-09-27T13:36:00Z

European Observatoryn raportti: Suomen terveydenhuoltojärjestelmän pirstaleisuus heikentää palveluiden laatua

THL - Ajankohtaista - To, 26.09.2019 - 06:55
Suomen terveydenhuoltojärjestelmä saa kokonaisuutena myönteisen arvion European Observatory on Health Systems and Policies -seurantakeskuksen julkaisemassa arviointiraportissa. Raportin mukaan terveydenhuoltojärjestelmämme toimii hyvin ja ihmiset ovat pääosin tyytyväisiä palveluiden laatuun. Lisäksi naisten ja miesten sekä eri sosioekonomisten ryhmien väliset terveyserot ovat viime vuosina kaventuneet. Piritta Rautavuori 2019-09-26T03:55:00Z

Maahanmuuttajat käyttävät mielenterveyspalveluja vähemmän kuin kantasuomalaiset

THL - Ajankohtaista - Ke, 25.09.2019 - 12:23
Maahanmuuttajat käyttävät mielenterveyspalveluja harvemmin kuin kantasuomalaiset. Erityisen harvoin mielenterveyspalveluja käyttävät Lähi-idästä, Afrikasta ja Itä-Euroopasta kotoisin olevat maahanmuuttajat. Elina Suontama 2019-09-25T09:23:00Z

Lihavuus yleistyy työikäisillä Suomessa – WHO:n tavoite lihavuuden ehkäisemiseksi vaikea saavuttaa

THL - Ajankohtaista - Ke, 25.09.2019 - 07:15
Lihavuus yleistyy Suomessa erityisesti työikäisillä. Yli 30-vuotiaista vain neljännes on normaalipainoisia. Johanna Leinonen 2019-09-25T04:15:00Z

Sivut

Tilaa syöte Arjen arkki syötteiden kerääjä - Asiantuntijaorganisaatiot
Go to top