Asiantuntijaorganisaatiot

Hedelmöityshoitoja aloitetaan vuosittain runsaat 13 000 – hoidoista noin 18 prosenttia johtaa lapsen syntymään

THL - Ajankohtaista - Ke, 23.05.2018 - 08:37
Aloitettujen hedelmöityshoitojen kokonaismäärä väheni hieman vuosina 2016‒2017. Tiina Puhakka 2018-05-23T05:37:00Z

Omat pelot ja epävarmuus jarruttavat ulkomaalaistaustaisten lääkärien työllistymistä Suomessa - hoitajilla kielitaidon puute suurin este

THL - Ajankohtaista - Ti, 22.05.2018 - 10:14
Epävarmuus ja pelot työelämään siirtymisestä ovat suurimpia esteitä ulkomaalaistaustaisten lääkärien työllistymiselle Suomessa. THL:n kyselyn mukaan ulkomaalaistaustaisilla hoitajilla suurin este on puutteellinen kielitaito. Kysely tehtiin syksyllä 2017. Piritta Rautavuori 2018-05-22T07:14:00Z

Sairaalan, kotihoidon ja läheisten yhteistyö turvaa sujuvan sairaalasta kotiutumisen

THL - Ajankohtaista - Ma, 21.05.2018 - 09:51
THL:n selvityksen mukaan vain 4 prosenttia arvioitiin kotiutettaessa omatoimiseksi ja puolet kuului kahteen eniten apua tarvitsevien ryhmään. Eeva-Liisa Kallonen 2018-05-21T06:51:00Z

Terveyskeskuksissa käytiin 25 miljoonaa kertaa vuonna 2017

THL - Ajankohtaista - Ma, 21.05.2018 - 09:35
Käyntien määrä terveyskeskuksissa lisääntyi 1,7 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Terveyskeskuskäyntejä oli 25,1 miljoonaa vuonna 2017. Tiina Puhakka 2018-05-21T06:35:00Z

THL kehittää mallia terveydenhuollon kansallisiksi laaturekistereiksi - kattava laatutieto palvelisi potilaita

THL - Ajankohtaista - Pe, 18.05.2018 - 12:34
THL kehittää mallia, jonka pohjalta terveydenhuoltoon voitaisiin luoda kansallisesti kattavat laaturekisterit. Rekistereistä saatavan tilastotiedon avulla voitaisiin parantaa potilaiden saaman hoidon laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi voitaisiin seurata potilasturvallisuutta. Hanke kestää vuodet 2018-2019. Piritta Rautavuori 2018-05-18T09:34:00Z

Kongon demokraattisessa tasavallassa uusi Ebola-epidemia

THL - Ajankohtaista - To, 17.05.2018 - 15:30
Kongon terveysministeriö ilmoitti 8.5.2018 uudesta epidemiasta. Sairastuneita on 15.5. mennessä ilmoitettu olevan 44, ja heistä 23 on menehtynyt. Saila Pitkänen 2018-05-17T12:30:00Z

Oppilaat osallistuvat koulun toiminnan suunnitteluun vuosi vuodelta enemmän

THL - Ajankohtaista - Ti, 15.05.2018 - 10:32
Oppilaat osallistuvat peruskouluissa toiminnan suunnitteluun, järjestämiseen ja arviointiin huomattavasti aiempaa useammin. Terhi Seppälä 2018-05-15T07:32:00Z

Sosiaaliturvan menojen tasainen kasvu jatkui vuonna 2016

THL - Ajankohtaista - Ma, 14.05.2018 - 15:07
Suomen sosiaaliturvan menot olivat 69,1 miljardia euroa vuonna 2016. Menojen reaalikasvu oli 2,5 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Tiina Puhakka 2018-05-14T12:07:00Z

THL hakee pääjohtajaa

THL - Ajankohtaista - Ma, 14.05.2018 - 14:13
Virka täytetään viiden vuoden määräajaksi 1.1.2019 alkaen. Haku päättyy 1.6.2018. Riikka Rossi 2018-05-14T11:13:00Z

Terveyden edistämisen määrärahan vuoden 2019 haku on auennut

THL - Ajankohtaista - Su, 13.05.2018 - 06:50
Terveyden edistämisen määrärahan hakuaika on 14.5.-15.6.2018. Terveyden edistämisen määrärahalla tuetaan vuonna 2019 erityisesti hankkeita, jotka tukevat kunnissa ja tulevissa maakunnissa toteutettavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa sekä maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanoa kuntien ja tulevien maakuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävän osalta. Piritta Rautavuori 2018-05-13T03:50:00Z

Sosiaalihuollon palvelujen turvallisuusohjeistuksesta tehty sote-ammattilaisten tarpeisiin lyhennetyt versiot

THL - Ajankohtaista - Pe, 11.05.2018 - 09:35
Oppaat nostavat esille tärkeimmät näkökulmat arjen turvallisuustyöhön. Eeva-Liisa Kallonen 2018-05-11T06:35:00Z

Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluiden saatavuus on pääosin hyvä

THL - Ajankohtaista - Ke, 09.05.2018 - 11:25
Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluiden saatavuus ja laatu ovat kehittyneet viime vuosina. Saila Pitkänen 2018-05-09T08:25:00Z

Lastensuojelussa palvelutarpeen arvioinnit käsiteltiin edelleen pääsääntöisesti määräajassa

THL - Ajankohtaista - Ke, 09.05.2018 - 09:39
Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit aloitettiin 98 prosenttisesti lakisääteisen seitsemän arkipäivän kuluessa tarkastelujaksolla 1.10.2017–31.3.2018. Tiina Puhakka 2018-05-09T06:39:00Z

Sivut

Tilaa syöte Arjen arkki syötteiden kerääjä - Asiantuntijaorganisaatiot
Go to top