Kaikki syötteet

Laaturekisterien ilmoittaminen on auennut!

THL - Ajankohtaista - To, 19.09.2019 - 14:38
Sosiaali- ja terveydenhuollon laaturekisterien ilmoittaminen on auennut. Laaturekisterien ylläpitäjät voivat nyt ilmoittaa rekisterinsä THL:lle sähköisellä lomakkeella. Ilmoittamisen takaraja on 30.11.2019. Piritta Rautavuori 2019-09-19T11:38:00Z

Sosiaalityön apua tarvitsevat tulisi ohjata Kelasta kuntiin nykyistä tehokkaammin

THL - Ajankohtaista - To, 19.09.2019 - 12:49
Sosiaalityö tarpeessa olevien asiakkaiden ohjaaminen Kelasta kuntiin toimii heikosti. Kun perustoimeentulotuki siirrettiin Kelaan vuoden 2017 alussa, Kelan tehtäväksi tuli myös ilmoittaa kuntaan niistä toimeentulotukea saavista, joilla on tarvetta sosiaalityön palveluille. Myös kunnissa on kehitettävää Kelan ilmoitusten vastaanottamisessa. Piritta Rautavuori 2019-09-19T09:49:00Z

Äidin lievätkin masennusoireet vaikuttavat lapsen tunne-elämään – tukea saatava raskausajasta vauvavuoden loppuun asti

THL - Ajankohtaista - To, 19.09.2019 - 07:30
Tuoreen tutkimuksen mukaan äidin lievemmätkin pitkäkestoiset masennusoireet liittyvät pikkulapsen tunne-elämän ongelmiin, kuten ylivilkkauteen, aggressiivisuuteen tai ahdistukseen. Elina Suontama 2019-09-19T04:30:00Z

Professori Miia Kivipelto palkittiin uraauurtavasta muistisairauksien tutkimuksesta

THL - Ajankohtaista - Ke, 18.09.2019 - 15:38
Kansainvälinen Arthur C. Cherkin -palkinto myönnettiin tunnustuksena Kivipellon ja hänen tutkimusryhmänsä kansainvälisesti uraauurtavasta tutkimustyöstä muistisairauksien riski- ja suojatekijöiden kartoittamisessa. Johanna Leinonen 2019-09-18T12:38:00Z

Varhaiskasvatuksessa käytetään yhä useammin palveluseteliä

THL - Ajankohtaista - Ti, 17.09.2019 - 13:00
Varhaiskasvatukseen osallistuneista lapsista 11 prosenttia (27800 lasta) osallistui varhaiskasvatukseen paikoissa, joiden valinnassa perheet olivat hyödyntäneet kunnan myöntämää palveluseteliä. Tiina Puhakka 2019-09-17T10:00:00Z

Yli miljoona ihmistä Suomessa asuu yksin – uusi tutkimus selvittää, millainen on yksinasuvien mielen hyvinvointi ja elämänlaatu

THL - Ajankohtaista - Ti, 17.09.2019 - 07:12
Uusi tutkimus selvittää, millainen on yksinasuvien suomalaisten mielen hyvinvointi ja elämänlaatu ja millaisia sosiaalisen ja yhteiskunnallisen tuen tarpeita heillä on. Elina Suontama 2019-09-17T04:12:00Z

Lapset ja nuoret ovat tyytyväisiä elämäänsä ja viihtyvät koulussa – opiskelusta pitävät etenkin ammattioppilaitosten pojat

THL - Ajankohtaista - Ti, 17.09.2019 - 01:50
Yli puolet lapsista ja nuorista kertoo pitävänsä koulunkäynnistä ja kokevansa opettajien olevan kiinnostuneita oppilaan kuulumisista. Eeva-Liisa Kallonen 2019-09-16T22:50:00Z

Alueellinen eriytyminen korostaa tarvetta erilaisille terveyspalveluille

THL - Ajankohtaista - Pe, 13.09.2019 - 11:56
Useat indikaattorit osoittavat, että alueelliset erot terveyspalvelujen kysynnässä ja tarjonnassa ovat Suomessa suuria. Valtakunnallisesti yhdenmukaiset terveyspalvelut eivät voi olla tavoitteena, sillä harvaan asutun maaseudun vanhempi, heikommin koulutettu ja sairastavampi väestö tarvitsee erilaisia palveluita kuin kaupungeissa ja niiden lähialueilla asuva väestö. Tuore kuntatasolle porautuva tutkimus osoittaa alueellista eriytymistä kuvaavien indikaattorien kärjistyvän edelleen. Oliver Kiviharju 2019-09-13T08:56:00Z

Tutkimus: Turvapaikanhakijoiden terveyspalvelujen järjestämisessä ongelmia pakolaiskriisin aikana - järjestelmää tulisi uudistaa

THL - Ajankohtaista - Pe, 13.09.2019 - 08:55
Turvapaikanhakijoiden laajamittainen maahantulo vuonna 2015 loi paineita Suomen vastaanottojärjestelmälle, myös turvapaikanhakijoille tarjottaville terveyspalveluille. Tuoreen tutkimuksen mukaan palvelujen järjestämiseen liittyvät vaikeudet johtuivat epäselvästä lainsäädännöstä, epäselvistä rooleista ja koordinaation puutteesta. Laura Pentikäinen 2019-09-13T05:55:00Z

Erikoissairaanhoidon avohoitopainotteisuus jatkuu edelleen

THL - Ajankohtaista - Pe, 13.09.2019 - 08:08
Potilaiden määrä avohoidossa kasvoi 2,5 prosenttia ja käyntien määrä 2,3 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Tiina Puhakka 2019-09-13T05:08:00Z

Selvitys: Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennusta kannattaa toteuttaa psykiatrisen hoidon, TE-palvelujen ja Ohjaamojen yhteistyönä

THL - Ajankohtaista - Ke, 11.09.2019 - 08:41
Suomessa on suuri tarve toimintatavoille, joilla voidaan edistää osatyökykyisten työllistymistä. IPS -Sijoita ja valmenna -työhönvalmennus voitaisiin ottaa käyttöön psykiatrisessa hoidossa yhteistyössä TE-palvelujen ja Ohjaamojen kanssa. Elina Suontama 2019-09-11T05:41:00Z

Terveydenhuollon ammattilaiset koolle - sisäympäristöissä oireilevien ja sairaiden hoitoa tehostetaan

THL - Ajankohtaista - Ke, 11.09.2019 - 05:55
Sisäympäristöihin liitetyt oireet ovat pääosin lieviä, mutta osalla oireet ovat vaikeita ja pitkäkestoisia. Jotta terveydenhuollossa osattaisiin paremmin auttaa sisäympäristöissä oireilevia ihmisiä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on nyt koonnut terveydenhuollon ammattilaisista koostuvan asiantuntijaryhmän. ”Asiantuntijat jakavat ryhmässä muun muassa paikallisia kokemuksia sisäilmasta oireilevien potilaiden hoidosta, kuntoutuksesta sekä hoidon järjestämisestä”, kertoo professori Juha Pekkanen. Viime vuosina perus- ja työterveydenhuollon ammattilaisille on tuotettu ohjeita ja koulutusta potilaiden hoidon tueksi. Laura Pentikäinen 2019-09-11T02:55:00Z

Itsemurhien ehkäisyyn liittyvälle koulutukselle on kysyntää – kahdessa vuodessa yli 2 000 sote-alan ammattilaista osallistui koulutuksiin

THL - Ajankohtaista - Ti, 10.09.2019 - 08:29
Vuosina 2017−2018 Itsemurhien ehkäisy -koulutus tavoitti yli 2 000 sote-ammattilaista eri puolilla Suomea. Tavoitteena oli alun perin kouluttaa yhteensä 800 yleislääkäriä ja muuta perusterveydenhuollon työntekijää, mutta kysyntä kasvoi paljon odotettua suuremmaksi. Elina Suontama 2019-09-10T05:29:00Z

Itsemurhien väheneminen pysähtyi – WHO:n tavoitteen toteutuminen vaatii uusia keinoja

THL - Ajankohtaista - Ti, 10.09.2019 - 08:11
Tuoreimpien tietojen mukaan itsemurhaan kuolleiden määrä ei ole Suomessa enää pienentynyt. Itsemurhien ehkäisy vaatiikiin jatkuvaa työtä ja uusia keinoja. Elina Suontama 2019-09-10T05:11:00Z

15 000 vastaajaa saa syksyllä FinSote-kyselylomakkeen

THL - Ajankohtaista - Ma, 09.09.2019 - 07:40
THL toteuttaa taas pian laajan FinSote-tutkimuksen. Kyselylomake lähetetään 15 000:lle 15–99-vuotiaalle vastaajalle syyskuun aikana. Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote tuottaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä ja niissä tapahtuneista muutoksista. FinSote-tutkimus vastaa myös sote-palvelujen uudistamisen tietotarpeeseen, sillä siinä kysytään esimerkiksi hoitoon pääsystä ja vastaajien kokemuksia palvelujen laadusta. Vastaajat on poimittu satunnaisotannalla Väestörekisterikeskuksen järjestelmistä. Jokainen tutkimukseen valikoitunut edustaa alueensa samanikäisiä ja -sukupuolisia henkilöitä. Ketään vastaajaa ei voi korvata toisella, minkä vuoksi jokainen vastaus on tärkeä. Mari Kiviniemi 2019-09-09T04:40:00Z

Tupakkatuotteiden käyttö vähenee Suomessa kansainvälisen tavoitteen mukaista tahtia – Suomen oma tavoite on tiukemmassa

THL - Ajankohtaista - To, 05.09.2019 - 09:04
WHO on asettanut kansainvälisen tavoitteen vähentää tupakkatuotteiden käyttöä 30 prosentilla vuodesta 2010 vuoteen 2025. Naiset ovat saavuttaneet WHO:n tavoitetason jo nyt. Näyttää siltä, että jos nykykehitys jatkuu, miesten osalta tavoite on juuri ja juuri saavutettavissa. Elina Suontama 2019-09-05T06:04:00Z

Kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa on ajankäytöstä johtuvia laatueroja

THL - Ajankohtaista - Ma, 02.09.2019 - 12:07
Kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten toteuttamistavat ja ajankäyttö vaihtelevat paljon. Eeva-Liisa Kallonen 2019-09-02T09:07:00Z

Suomalaisten riski kuolla kansantauteihin pienenee – ylipainon ja lihavuuden yleistyminen voi hidastaa hyvää kehitystä

THL - Ajankohtaista - Pe, 30.08.2019 - 08:52
Tärkein syy riskin pienenemiseen on keskeisten riskitekijöiden, kuten tupakoinnin, korkean verenpaineen ja korkean kolesterolin väheneminen. Johanna Leinonen 2019-08-30T05:52:00Z

Kodin sisäilman mikrobisto voi suojata lasta astmalta – mistä suojaavia mikrobeja lasten arkeen?

THL - Ajankohtaista - To, 29.08.2019 - 06:20
Tietyn tyyppisten, todennäköisesti ulkoa sisätiloihin kantautuvien bakteerien suuri määrä, voi vähentää lapsen riskiä sairastua astmaan. Tämä selvisi THL:n uudesta tutkimuksesta, jota varten analysoitiin noin 400 suomalaisen kodin mikrobisto. Sen sijaan mitään yksittäistä astmalta suojaavaa bakteerisukua tutkimuksessa ei löydetty. Toistaiseksi on epäselvää, mikä mikrobialtistuksessa suojaa astmalta. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että erityisesti mikrobien moninaisuus eli korkea diversiteetti suojaa astmalta. Kesäkuussa julkaistussa THL:n tutkimuksessa osoitettiin lisäksi, että maalaistalomainen kodin mikrobisto suojasi astmalta myös kaupunkikodeissa. Laura Pentikäinen 2019-08-29T03:20:00Z

Ylipaino yhteydessä nuorten heikentyneeseen elämänlaatuun – muun muassa yksinäisyyteen ja kiusaamiseen

THL - Ajankohtaista - Ke, 28.08.2019 - 06:45
Lasten ja nuorten terveyden edistäminen ja ylipainon ehkäisy ovat koko yhteiskunnan tehtäviä. Johanna Leinonen 2019-08-28T03:45:00Z

Sivut

Tilaa syöte Arjen arkki syötteiden kerääjä - Kaikki syötteet
Go to top