Kaikki syötteet

Influenssaepidemia lähestyy – riskiryhmien rokotukset ovat alkaneet

THL - Ajankohtaista - To, 21.11.2019 - 09:12
Influenssakausi lähestyy ja osa kunnista on jo aloittanut kansallisen rokotusohjelman mukaiset influenssarokotukset. Tähän mennessä influenssarokotuksia on annettu yli 160 000 annosta. Suurin osa rokotustilaisuuksista järjestetään marraskuun lopulla ja joulukuun alkupuolella. Laura Pentikäinen 2019-11-21T07:12:00Z

Terveydenhuollon laatua on seurattava järjestelmällisesti - Kansallinen laaturekisterikeskus tukisi ja ohjaisi toimintaa

THL - Ajankohtaista - Ke, 20.11.2019 - 05:50
THL katsoo, että terveydenhuollon laadun kansallista seurantaa ja ohjausta on olennaisesti vahvistettava. THL esittää laaturekisterihankkeensa pääraportissa, että laatutyön organisoimiseksi THL:ään perustetaan kansallinen laaturekisterikeskus. Sen tehtävänä olisi tukea ja ohjata hoidon laadun seurantaa luomalla ja ylläpitämällä potilasryhmäkohtaisia laaturekistereitä. Piritta Rautavuori 2019-11-20T03:50:00Z

Soten järjestämisen ongelmat kohdistuvat eniten apua tarvitseviin – uusi osallisuutta edistävä hallintomalli tarjoaa ratkaisuja

THL - Ajankohtaista - Ti, 19.11.2019 - 08:20
Uusi osallisuutta edistävä hallintomalli painottaa järjestäjien, tuottajien ja kansalaisten yhteistyötä sekä osallisuutta. Eeva-Liisa Kallonen 2019-11-19T06:20:00Z

Vuoden keskosvaikuttajaksi on valittu professori Eero Kajantie

THL - Ajankohtaista - Ma, 18.11.2019 - 09:58
Palkinnon myönsi valtakunnallinen Keskosvanhempien yhdistys Kevyt. Kajantie tutkii monipuolisesti ja uraauurtavasti keskosena syntyneiden pitkäaikaisterveyttä ja hyvinvointia. Johanna Leinonen 2019-11-18T07:58:00Z

Antibiootit eivät enää tehoa kaikkiin bakteereihin – yhä useampi bakteeri pystyy vastustamaan monia eri antibiootteja

THL - Ajankohtaista - Ma, 18.11.2019 - 01:50
Useille eri antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit yleistyvät Suomessa. Meillä moniresistenttien bakteerien osuudet ovat kuitenkin selvästi pienemmät kuin Euroopassa keskimäärin. Tiedot käyvät ilmi tuoreista raporteista, jotka kuvaavat mikrobilääkeresistenssin tilannetta Suomessa ja Euroopassa. Laura Pentikäinen 2019-11-17T23:50:00Z

Terveydenhuollon ammattilaisilla on hyvät tiedot antibiooteista – tarvetta muuttaa lääkkeen määräämisen käytäntöjä ei silti aina tunnisteta

THL - Ajankohtaista - Ma, 18.11.2019 - 01:50
Terveydenhuollon ammattilaisilla on Suomessa hyvät tiedot antibiooteista ja antibioottiresistenssistä. Tiedot ovat hieman paremmalla tasolla kuin muissa Pohjoismaissa. Tiedot käyvät ilmi kyselytutkimuksesta, johon vastasi yhteensä 18 506 terveydenhuollon ammattilaista Euroopassa. Suomesta vastaajia oli 770. Laura Pentikäinen 2019-11-17T23:50:00Z

Mikrobilääkkeiden kulutus on pysynyt Euroopassa vakaana – Suomessa kulutus on vähentynyt sekä avohoidossa että sairaaloissa

THL - Ajankohtaista - Ma, 18.11.2019 - 01:50
Viimeisen 10 vuoden aikana mikrobilääkkeiden kulutus on pysynyt Euroopassa samalla tasolla, mutta maiden välillä on eroja. Avosektorilla kulutus on vähentynyt 12 Euroopan maassa ja viidessä maassa myös sairaaloiden trendi on laskeva. Suomessa mikrobilääkkeiden kulutus on vähentynyt sekä avohoidossa että sairaaloissa, keskimäärin viisi prosenttia vuosittain molemmilla sektoreilla. Laura Pentikäinen 2019-11-17T23:50:00Z

Miten pikkukeskosena syntyneet voivat aikuisina? – THL:n seurantatutkimus pyrkii vähentämään pikkukeskosten terveysriskejä aikuisiässä

THL - Ajankohtaista - Su, 17.11.2019 - 08:00
Tutkimuksesta saatu tieto auttaa kehittämään keskosten hoitoa ja seurantaa ja pienentää keskosena syntymiseen mahdollisesti liittyviä aikuisiän terveysriskejä. Johanna Leinonen 2019-11-17T06:00:00Z

THL:n influenssarokotetutkimus on käynnistynyt - tutkimuksessa on mukana jo 10 000 yli 65-vuotiasta

THL - Ajankohtaista - Pe, 15.11.2019 - 12:05
THL:n toteuttama 65 vuotta täyttäneiden influenssarokotetutkimus on käynnistynyt yhteistyössä 13 kaupungin ja kuntayhtymän kanssa. Johanna Leinonen 2019-11-15T10:05:00Z

Mitä perimä kertoo ihmisen sairastumisriskistä – Yli 3000 suomalaista saa tietoa sairastumisriskistään THL:n tutkimuksessa

THL - Ajankohtaista - Pe, 15.11.2019 - 08:49
Yli 3 200 aikuista ympäri Suomen saa tietää perinnöllisen riskinsä sairastua merkittävimpiin kansantauteihin. Johanna Leinonen 2019-11-15T06:49:00Z

Ikääntyneiden ruokailusuositukset uudistetaan – luonnos julkisesti kommentoitavana

THL - Ajankohtaista - To, 14.11.2019 - 14:04
Kommentointi on auki maanantaihin 9.12.2019 klo 16.15 saakka. Johanna Leinonen 2019-11-14T12:04:00Z

Yhä useampi ympärivuorokautista hoitoa tarvitseva ikääntynyt hoidetaan tehostetun palveluasumisen yksiköissä

THL - Ajankohtaista - Ke, 13.11.2019 - 09:29
Ikääntyneiden laitoshoidon käyttö on vähentynyt useiden vuosien ajan ja ympärivuorokautisessa hoidossa on siirrytty tehostettuun palveluasumiseen. Tiina Puhakka 2019-11-13T07:29:00Z

Ensimmäinen vuosi Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelmaa takana – missä mennään?

THL - Ajankohtaista - Ke, 13.11.2019 - 08:11
Ensimmäisen vuoden aikana ohjelman neljällä osa-alueella on tuotettu uutta tietoa sekä työkaluja sisäilmaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen sekä oireilevien tueksi. Terhi Seppälä 2019-11-13T06:11:00Z

Alkoholimyrkytykseen kuolee huomattavasti harvempi kuin 15 vuotta sitten

THL - Ajankohtaista - Ti, 12.11.2019 - 14:40
Alkoholimyrkytykseen kuoli viisitoista vuotta sitten yli 500 suomalaista vuodessa. Sen jälkeen myrkytyskuolemien määrä on laskenut alle puoleen tästä. Lasku näyttää kuitenkin pysähtyneen vuoteen 2017. Oliver Kiviharju 2019-11-12T12:40:00Z

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos liittyy biopankkien verkostoon – merkittävä vahvistus suomalaiselle biopankkitoiminnalle

THL - Ajankohtaista - Ti, 12.11.2019 - 09:51
Biopankkien osuuskunnan FINBB:n omistajajäseninä toimivat kaikki julkiset biopankkitoimijat Suomessa – kuusi suurinta sairaanhoitopiiriä, kuusi yliopistoa sekä nyt lisäksi THL. Johanna Leinonen 2019-11-12T07:51:00Z

Nuorten raitistuminen jatkuu, mutta kannabiskokeilut ovat lisääntyneet

THL - Ajankohtaista - Ti, 12.11.2019 - 06:58
Peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille tehdyn tutkimuksen perusteella nuorten raitistuminen jatkuu: 31 prosenttia ei käytä alkoholia lainkaan ja yhä harvempi tupakoi. Poikkeus pitkään jatkuneessa myönteisessä kehityksessä on kannabiskokeilujen lisääntyminen, erityisesti pojilla. Elina Suontama 2019-11-12T04:58:00Z

Lastensuojelutyön laatu vahvistuu uuden tiimityön mallin avulla

THL - Ajankohtaista - Ma, 11.11.2019 - 09:04
THL:n toteuttaman kyselyn mukaan lastensuojelun systeemisten tiimien vetäjistä 85 prosenttia arvioi työskentelyn laadun vahvistuneen uuden työtavan myötä. Terhi Seppälä 2019-11-11T07:04:00Z

HYVÄ TYÖ! -palkinto Minna Salmelle, Johanna Lammi-Taskulalle ja Johanna Närville

THL - Ajankohtaista - Pe, 08.11.2019 - 12:35
Tutkijakolmikko on tehnyt paljon ja merkittävää yhteistyötä niin tutkimuksen kuin ministeriöidenkin suuntaan. Eeva-Liisa Kallonen 2019-11-08T10:35:00Z

Kohonneeseen verenpaineeseen ei suhtauduta tarpeeksi vakavasti - ehkäisyä ja hoitoa tehostettava

THL - Ajankohtaista - Pe, 08.11.2019 - 01:00
Korkea verenpaine on yhä yleinen Suomessa, vaikka verenpainetasot ovat huomattavasti laskeneet 40 viime vuoden aikana. Johanna Leinonen 2019-11-07T23:00:00Z

Tietojen keräämisestä tiedolla johtamiseen - THL kehittää rokotustoimintaa yhdessä kuntien kanssa

THL - Ajankohtaista - To, 07.11.2019 - 13:00
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee rokotustoimintaa tekemällä tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa. Viimeisen kolmen vuoden aikana THL:n asiantuntijat ovat tavanneet jo yli sadan kunnan terveydenhuollon toimijoita ja sairaanhoitopiirien edustajia eri puolilla Suomea. Viimeksi THL vieraili Savonlinnassa Sosterin rokotustoiminnasta ja tartuntataudeista vastaavien vieraana 7. marraskuuta. Soile Koskela 2019-11-07T11:00:00Z

Sivut

Tilaa syöte Arjen arkki syötteiden kerääjä - Kaikki syötteet
Go to top