Kaikki syötteet

WHO:n virussuosituksen viivästyminen vaikuttaa ensi syksyn influenssarokotusten aikatauluun

THL - Ajankohtaista - Pe, 17.05.2019 - 10:12
Influenssarokotteiden valmistuksessa käytettävät viruskannat valitaan vuosittain Maailman terveysjärjestö WHO:n suosituksen perusteella. Tänä vuonna WHO lykkäsi suosituksen antamista voidakseen paremmin arvioida, mitkä eri viruskannat aiheuttavat ensi talven epidemian. Laura Pentikäinen 2019-05-17T07:12:00Z

Influenssarokotuskattavuus nousi erityisesti lapsilla – mukana ensi kertaa myös kaikki 3-6-vuotiaat

THL - Ajankohtaista - To, 16.05.2019 - 08:56
Alle 3-vuotiaista lapsista 43 prosenttia sai influenssarokotuksen viime syksyn ja talven aikana. Parannusta edelliskauteen oli jopa 8 prosenttiyksikköä. 65 vuotta täyttäneistä puolet, eli 50 prosenttia, otti influenssarokotteen. Määrä on kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin edelliskaudella. Tiedot käyvät ilmi valtakunnallisen rokotusrekisterin tiedoista. Laura Pentikäinen 2019-05-16T05:56:00Z

STM:n työryhmä: Rokotuskattavuutta voidaan parantaa kehittämällä palvelujärjestelmää ja lainsäädäntöä

THL - Ajankohtaista - Ke, 15.05.2019 - 08:37
Rokotuskattavuutta voidaan Suomessa parantaa muun muassa varmistamalla riittävät henkilöresurssit neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa. Näin esittää STM:n rokotustoiminnan kehittämistä selvittänyt työryhmä. Työryhmä ei esitä pakkotoimia rokotuskattavuuden lisäämiseksi. Soile Koskela 2019-05-15T05:37:00Z

C-hepatiitin hoito laajenee – jatkossa hoitoa saa myös perusterveydenhuollosta

THL - Ajankohtaista - Ti, 14.05.2019 - 15:41
C -hepatiittia sairastavien määrä on ollut kasvussa, vaikka taudin hoito on yksinkertaistunut. Uuden valtakunnallisen hoitopolkusuosituksen mukaan C-hepatiitin hoito tulisi toteuttaa pääasiallisesti siellä, missä tartunnat todetaan: perusterveydenhuollossa, päihdepalvelujen vieroitus- ja korvaushoitoyksiköissä, vankiloissa ja jatkossa myös pistämällä huumeita käyttävien terveysneuvontapisteissä. Laura Pentikäinen 2019-05-14T12:41:00Z

Maltillista kasvua terveydenhuollon menoissa

THL - Ajankohtaista - Ti, 14.05.2019 - 09:52
Terveydenhuollon menoissa oli kasvua reaalisesti 2,5 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Tiina Puhakka 2019-05-14T06:52:00Z

Yhteisölliseen opiskeluhuoltoon ei vielä panosteta riittävästi toisen asteen oppilaitoksissa

THL - Ajankohtaista - Ti, 14.05.2019 - 07:50
Miten lukiot ja ammattioppilaitokset edistävät opiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä? Millä resursseilla työtä tehdään? Näihin kysymyksiin löytyy vastauksia THL:n ja Opetushallituksen viime syksyn tiedonkeruusta, joka selvitti hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä lukioissa ja ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa. Mitä opiskeluhuollossa kannattaisi kehittää? Opiskeluhuollon palvelut kaikkiin oppilaitoksiin. Vaikka opiskeluhuollon henkilöstöresurssit ovat hieman parantuneet, kaikkia palveluja ei edelleenkään ole kaikissa oppilaitoksissa eivätkä resurssit kaikilta osin ole riittävät suhteessa opiskelijamääriin. Yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä lisää. Yhteisölliseen työhön panostaminen hyödyttäisi isoa joukkoa opiskelijoita. Uusiakin työtapoja, kuten digitaalisia kanavia kannattaa kokeilla. Opiskeluhuoltotyöryhmien toimintatapojen selkeyttäminen. Opiskeluhuoltoryhmien tulee pikaisesti muuttaa työskentelyään lainmukaiseksi. Ryhmän perustehtävää, eli yhteisöllistä toimintaa kannattaa terävöittää, eikä ryhmässä pidä käsitellä yksittäisten opiskelijoiden asioita. Hyvin organisoitu opiskeluhuoltotyöryhmä tehostaa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja lisää hyvinvointia. Opiskelijat mukaan. Opiskelijoiden osallisuutta oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen ja arviointiin kannattaa pitää hyvällä tasolla. Mari Kiviniemi 2019-05-14T04:50:00Z

Vanhenevat vesiputket ovat piilossa oleva ongelma - ilman korjausta ihmisten terveysriskit kasvavat

THL - Ajankohtaista - Ti, 14.05.2019 - 07:31
Suomessa on joka vuosi useita tilanteita, joissa talousvesi likaantuu ja likaantunut vesi voi aiheuttaa epidemian. Tilanteista suurin osa johtuu talousvetenä käytettävien pohjavesien likaantumisesta, mutta vesiputkiverkostojen merkitys vesiepidemioiden ja muiden ongelmatilanteiden aiheuttajana on kasvussa. Syynä on vesiputkien huono kunto ja niiden uusimiseen liittyvä saneerausvelka. Soile Koskela 2019-05-14T04:31:00Z

Ylipaino ja lihavuus vaikuttavat merkittävästi sairastuvuuteen – riski on otettava vakavasti

THL - Ajankohtaista - Ti, 14.05.2019 - 07:03
Uudet tutkimustulokset nostavat esiin lihavuuden ja ylipainon merkityksen sairauksien aiheuttajana. Niiden todellinen merkitys sairauksien kehittymisessä jää usein huomioimatta. Johanna Leinonen 2019-05-14T04:03:00Z

Naisten sterilointien määrä vähenee yhä

THL - Ajankohtaista - Ma, 13.05.2019 - 12:58
Sterilointeja tehtiin vuonna 2018 yhtä paljon kuin edellisvuonna, noin 4 550. Naisille tehtävien sterilointien väheneminen jatkui vuonna 2018 (-7,8 %). Tiina Puhakka 2019-05-13T09:58:00Z

Joka viides nainen jättää menemättä rintasyöpäseulontaan

THL - Ajankohtaista - Ma, 13.05.2019 - 11:56
Rintasyövän seulontaan osallistui 82 prosenttia kutsutuista ja kohdunkaulasyövän seulontaan 70 prosenttia kutsutuista. Tiina Puhakka 2019-05-13T08:56:00Z

Pienikin määrä liikuntaa on hyväksi – tee aktiivisuudesta osa arkeasi

THL - Ajankohtaista - Ma, 13.05.2019 - 10:29
Suurin osa aikuisista harrastaa liikuntaa vapaa-ajallaan. Terveyden edistämisen kannalta pienikin liikunta on hyväksi. Johanna Leinonen 2019-05-13T07:29:00Z

Terveyden edistämisen määrärahan vuoden 2020 haku on auennut

THL - Ajankohtaista - Ma, 13.05.2019 - 08:25
Lähetä hakemus viimeistään 14. kesäkuuta Hankkeen tavoitteen tulee liittyä yhteen tai useampaan painopisteistä. Määrärahalla tuettavien hankkeiden tulee lisäksi tukea kansallisten terveyden edistämisen ohjelmien toimeenpanoa. Hakuaika on 13.5. – 14.6.2019. Lähetä hakemus viimeistään perjantaina 14.6. klo 23.59 sähköisen hankehallinnointijärjestelmän kautta THL:aan THL käy hakemukset läpi yhdenmukaisella arviointimenetelmällä. Arvioinnissa huomioidaan haun painopisteet sekä hanke-ehdotusten laatu, tarkoituksenmukaisuus ja lisäarvo kansallisesta näkökulmasta. STM päättää tuettavista hankkeista tammikuussa 2020 THL:n ehdotuksen pohjalta. Hankkeiden toiminta-aika alkaa vuoden 2020 alusta. Lisätietoja hakuprosessista saa THL:sta. Mari Kiviniemi 2019-05-13T05:25:00Z

Raskaudenkeskeytysten määrä väheni edelleen vuonna 2018

THL - Ajankohtaista - Ma, 13.05.2019 - 08:10
Raskaudenkeskeytysten määrän väheneminen jatkui vuonna 2018. Tiina Puhakka 2019-05-13T05:10:00Z

THL eriyttää rokotetutkimuksen ja rokotteiden hankintaan liittyvän toimintansa entistä selkeämmin toisistaan

THL - Ajankohtaista - Pe, 10.05.2019 - 13:16
Jo aiemmin rokotetutkimus on siirretty kokonaan eri osastolle kuin rokotteiden hankintaan liittyvä asiantuntija- ja valmistelutyö. Terhi Seppälä 2019-05-10T10:16:00Z

Asiakkaat toivovat tietoa hammashoidon kustannuksista - hammashoitoloiden palvelut keräävät pääosin kiitosta

THL - Ajankohtaista - Pe, 10.05.2019 - 10:32
Asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä julkisten hammashoitoloiden palveluihin. THL:n syksyllä 2018 toteuttaman asiakaspalautekyselyn mukaan palveluihin ollaan tyytyväisiä, vaikka hoitoon pääsyä joutuu edelleen odottamaan kauan. Piritta Rautavuori 2019-05-10T07:32:00Z

Eettinen perusta sote-ammattiryhmiä yhdistäväksi tekijäksi

THL - Ajankohtaista - To, 09.05.2019 - 12:07
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikuntakohtainen osaaminen ei enää riitä asiakkaiden ja potilaiden auttamisessa. Terhi Seppälä 2019-05-09T09:07:00Z

Isyys tunnustetaan valtaosin jo ennen lapsen syntymää

THL - Ajankohtaista - To, 09.05.2019 - 10:33
Vuonna 2018 tunnustettiin isyys ennen lapsen syntymää jo noin 16 700 lapselle, mikä on 81 prosenttia kaikista isyyden tunnustamisista. Tiina Puhakka 2019-05-09T07:33:00Z

Psykoosi ja hoitotyösensitiivinen laatu mukaan kansallisten laaturekisterien pilottihankkeeseen

THL - Ajankohtaista - Ke, 08.05.2019 - 13:16
Psykoosi on otettu mukaan Terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit -hankkeen yhdeksi pilottirekisteriksi. Psykoosi täydentää näin hankkeen tautikohtaista pilottityötä. Lisäksi hankkeessa aloittaa hoitotyösensitiivisen laadun työryhmä kesäkuussa. Piritta Rautavuori 2019-05-08T10:16:00Z

Alkoholijuomien siirto monopoleista yksityiseen myyntiin on lisännyt niiden kulutusta eri maissa

THL - Ajankohtaista - Ke, 08.05.2019 - 09:39
Alkoholin monopolimyynnistä luopuminen on tyypillisesti lisännyt yksityiseen myyntiin siirtyneiden juomien kulutusta. Elina Suontama 2019-05-08T06:39:00Z

Nollalinja-puhelinpalvelun tuntee jo lähes joka toinen lähisuhdeväkivaltaa kokenut

THL - Ajankohtaista - Ke, 08.05.2019 - 07:41
Nollalinja-puhelinpalvelun tuntee kyselyn mukaan suomalaisista jo 41 prosenttia. Nollalinja tarjoaa tukea lähisuhdeväkivaltaa tai naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kokeville tai heidän läheisilleen sekä ammattilaisille. Elina Suontama 2019-05-08T04:41:00Z

Sivut

Tilaa syöte Arjen arkki syötteiden kerääjä - Kaikki syötteet

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top