THL - Ajankohtaista

Tilaa syöte syöte THL - Ajankohtaista
THL:n tiedotteet ja uutiset
Syötteen kokonainen osoite. 5 tuntia 8 min sitten

Terveyskeskusten lääkäripalvelujen käyttö vaihtelee maakunnittain

Ke, 24.04.2019 - 10:48
Pohjois-Karjalassa ja Uudellamaalla perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin asiakkaina oli 50 prosenttia asukkaista vuonna 2018 kun taas Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Päijät-Hämeessä osuus oli 65 prosenttia. Elina Suontama 2019-04-24T07:48:00Z

Tuhkarokko on Suomessa harvinainen – Hyvä rokotuskattavuus suojaa epidemioilta

Ke, 24.04.2019 - 08:28
Tuhkarokko on Suomessa harvinainen tauti. Vuonna 2018 Suomessa todettiin 16 tuhkarokkotapausta. Määrä on hieman enemmän kuin vuonna 2017, jolloin tapauksia todettiin 11. Maailmalla käynnissä olevat tuhkarokkoepidemiat lisäävät matkailun myötä myös suomalaisten riskiä saada tuhkarokkotartunta. EU-maissa todettiin vuonna 2018 yhteensä yli 12 000 tuhkarokkotapausta ja 35 tuhkarokosta johtuvaa kuolemantapausta. Laura Pentikäinen 2019-04-24T05:28:00Z

Tietojärjestelmien heikko yhteentoimivuus moninkertaistaa sairaanhoitajien kirjaamistyön – aika pois potilaan hoidosta

Ke, 24.04.2019 - 08:00
Sairaanhoitajien tietotekninen osaaminen mahdollistaa tietojärjestelmien tehokkaan käytön, mutta ohjelmistojen heikko yhteentoimivuus estää järjestelmien tehokkaan hyödyntämisen. Tämä hidastaa työntekoa ja tiedonkulkua jatkuvasti. Lisäksi saman asian kirjaaminen moneen paikkaan altistaa virheille. Kaarina Wilskman 2019-04-24T05:00:00Z

Pieni osa klamydiatartunnoista on jäänyt toteamatta seulontatestissä

Ti, 23.04.2019 - 09:07
Helmikuusta alkaen Suomessa on todettu noin sata sukupuoliteitse tarttunutta klamydiatapausta, joissa näytteet ovat olleet negatiivisia klamydian seulonnassa käytettävällä ensisijaisella seulontatestillä, mutta positiivisia toisilla klamydian osoitustesteillä. Määrä on alle 0,5 prosenttia testatuista näytteistä. Soile Koskela 2019-04-23T06:07:00Z

Uusi suositus aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen toimintakyvyn arviointiin

To, 18.04.2019 - 09:32
TOIMIAn asiantuntijaryhmä on tehnyt suosituksen aivoverenkiertohäiriöön (AVH) sairastuneen toimintakyvyn arviointiin. Tarkoituksena on yhtenäistää tapaa, jolla aivoverenkiertohäiriön saaneiden potilaiden toimintakykyä arvioidaan hoidon ja kuntoutuksen aikana. Piritta Rautavuori 2019-04-18T06:32:00Z

Prep-hoito on turvallinen ja tehokas tapa ehkäistä hiv-tartuntoja

Ke, 17.04.2019 - 08:36
Suomessa todetaan vuosittain noin 170 uutta hiv-tartuntaa. Määrän vähentäminen vaatii tartuntoja ehkäisevien menetelmien monipuolista käyttöä. Uusin keino ehkäistä tartuntoja on hiv-altistusta edeltävä lääkehoito eli prep. Se on turvallinen ja kustannustehokas tapa ehkäistä hiv-tartuntoja henkilöillä, joilla on suuri riski saada tartunta. Koska prep-lääkitys ei suojaa muilta seksi- tai veriteitse tarttuvilta taudeilta, on kondomin ja puhtaiden pistovälineiden käyttö aina tärkeää. Laura Pentikäinen 2019-04-17T05:36:00Z

Sisäilman haitallisuutta ei voi arvioida toksisuustesteillä

Ke, 17.04.2019 - 07:55
Sisäilman haitallisuutta ei voi arvioida toksisuustesteillä Sisäilmaan liittyvä oireilu on yleistä ja oireilun syiden selvittämiseen ja terveysriskien arviointiin on esitetty ratkaisuksi toksisuustestejä. Testeillä mitataan sisäympäristöstä kerättyjen näytteiden aiheuttamia vahingollisia vaikutuksia testieliöille. Nykyiset toksisuustestit eivät kuitenkaan sovellu sisäilmahaittojen arviointiin. Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen, THL:n ja Itä-Suomen yliopiston toksikologien ja rakennusterveysasiantuntijoiden kirjoittamasta artikkelista Duodecim-lehdessä 8/2019. Tällä hetkellä sisäilman aiheuttamaa terveysriskiä arvioidaan pääasiassa rakenteiden ja järjestelmien kunnon perusteella tehtyjen arvioiden pohjalta. Näiden selvitysten tekeminen vaatii monialaista osaamista ja monipuolisia tutkimusmenetelmiä. Olisi houkuttelevaa löytää ”pikatesti”, jolla sisäilman haitallisuus voitaisiin arvioida. Joitakin testejä markkinoilla jo onkin. Testit eivät kuitenkaan ole viranomaisten hyväksymiä eikä niitä ole validoitu tieteellisten kriteerien perusteella sisäilman haitallisuuden arviointiin. Laura Pentikäinen 2019-04-17T04:55:00Z

Suomalaisten toiveet sote-palvelujen uudistamiselle: yhdenvertaiset ja sujuvat palvelut sekä vahvat peruspalvelut

Ti, 16.04.2019 - 21:41
Suomalaisten mielestä sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen pitäisi olla vahvoja ja palvelujen yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla. Lisäksi toiveena ovat sujuvat palvelut, joissa tieto liikkuu eri ammattilaisten välillä. Elina Suontama 2019-04-16T18:41:00Z

Rahapeliyhteisöjen yhdistämispäätöksen perusteluissa korostui pelihaittojen ehkäisyn sijasta huoli tuotoista

Ti, 16.04.2019 - 15:18
Kolmen suomalaisen rahapeliyhteisön yhdistämistä perusteltiin enemmän tuottojen turvaamisella kuin pelihaittojen vähentämisellä. Elina Suontama 2019-04-16T12:18:00Z

Kuntoutuksen tietopohjaa kehittävä hanke etsii jäseniä asiantuntijaryhmiin

To, 11.04.2019 - 07:30
Kuntoutuksen tietopohja –hanke (KUTI) etsii jäseniä kahteen asiantuntijaryhmään. Asiantuntijaryhmät valmistelevat suosituksia kuntoutujien toimintakyvyn arviointiin ja mittaamiseen. Valmisteltavia suosituksia on kaksi: Yleinen toiminta- ja työkyvyn arviointi kaikille toimintarajoitteisille aikuisille kuntoutumisen yhteydessä sekä Aivoverenkiertohäiriöön (AVH) sairastuneen toimintakyvyn arviointi kuntoutumisen yhteydessä. Hae asiantuntijajäseneksi 3.5. mennessä! Mari Kiviniemi 2019-04-11T04:30:00Z

Valtaosa nuorista aikuisista on terveitä – elintavoissa on kuitenkin parantamisen varaa

To, 11.04.2019 - 06:48
Huolenaiheena on myös terveyden kannalta epäsuotuisten elintapojen kasautuminen samoille henkilöille. Johanna Leinonen 2019-04-11T03:48:00Z

Koulujen väliset erot sisäilmakyselyissä ovat pääosin pieniä – oppilaat raportoivat jonkin verran oireita kaikkialla

Ke, 10.04.2019 - 06:20
Kaikissa kouluissa on oppilaita, jotka raportoivat sisäilmakyselyissä hengitystieoireita tai kokevat olosuhdehaittoja, jotka liittyvät esimerkiksi lämpötilaan tai tunkkaiseen ilmaan. Tämä käy ilmi THL:n toteuttamista sisäilmakyselyistä, joihin on tähän mennessä osallistunut yli 450 koulua yhteensä yli 40 kunnasta. Kyselyihin on vastannut yli 60 000 oppilasta. Laura Pentikäinen 2019-04-10T03:20:00Z

Elämän loppuvaiheen hoidon laatua pitää parantaa – työryhmä määrittelee palliatiivisen hoidon laatukriteerejä

Ma, 08.04.2019 - 08:30
Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laatua on parannettava. Kehittämistä on sekä osaamisessa että palveluiden rakenteessa, kertoo STM:n työryhmän selvitys. Terveydenhuollossa tehtävän palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämiseksi on nyt tekeillä laatukriteerisuositukset, jotka valmistuvat lokakuussa. Mari Kiviniemi 2019-04-08T05:30:00Z

Sosiaaliturvan menojen pitkään jatkunut kasvu taittui vuonna 2017

Pe, 05.04.2019 - 10:00
Vuonna 2017 Suomen sosiaaliturvan menot olivat 69,1 miljardia euroa. Menot vähenivät reaalisesti 0,4 prosenttia vuodesta 2016. Tiina Puhakka 2019-04-05T07:00:00Z

Valtakunnallinen ohjelma keskittyy lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisyyn

Pe, 05.04.2019 - 08:11
Asiantuntijat valmistelevat viisivuotista suunnitelmaa lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ja muun väkivallan ehkäisemiseksi. Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn tavoite- ja toimenpidesuunnitelmatyö vuosille 2020−2025 tehdään kahdessa osassa. Ensimmäinen osa julkaistiin viime keväänä ja se koski tapaturmien, itsemurhien ja kuritusväkivallan ehkäisyä. Nyt valmistellaan toista osaa, jossa keskitytään muun muassa lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisyyn. Lähiaikojen uutisoinnit lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista ovat osoittaneet, että laajoille ehkäiseville toimille on suuri tarve. Mari Kiviniemi 2019-04-05T05:11:00Z

Ennakkotietoa terveyden edistämisen määrärahan hakijoille vuoden 2020 painopisteistä

To, 04.04.2019 - 06:00
Terveyden edistämisen määrärahan haku käynnistyy 13. toukokuuta 2019. Terveyden edistämisen määrärahalla tuetaan vuonna 2020 erityisesti kuntien terveyden edistämisen toimintaa. Tarkemmat hakuohjeet julkaistaan toukokuussa. Mari Kiviniemi 2019-04-04T03:00:00Z

Tutkija työntää vaunua Kuopion vilkkailla kaduilla - näin THL mittaa kävelijöiden altistumista katupölylle

Ke, 03.04.2019 - 10:57
THL ja Kuopion kaupunki selvittävät, kuinka suurille katupölyn hiukkaspitoisuuksille kevyen liikenteen väylillä liikkuvat altistuvat vilkkaasti liikennöidyissä kaupunginosissa. Katja Sibenberg 2019-04-03T07:57:00Z

Koulutusryhmien väliset erot tupakoinnissa kasvaneet

Ke, 03.04.2019 - 09:31
Matalasti ja korkeasti koulutettujen väliset erot tupakoinnissa ovat kasvaneet viimeisten 40 vuoden aikana. Elina Suontama 2019-04-03T06:31:00Z

THL: Kalsarit pois maitokaupoista – suomalaisten kalsarikännit ovat herättäneet jo kansainvälistä huomiota

Ma, 01.04.2019 - 06:19
THL:n asiantuntijat haluavat puuttua kalsareiden saatavuuteen. Kalsarikännien yleisyys huolestuttaa tutkijoita. Elina Suontama 2019-04-01T03:19:00Z

Odotusajat sairaaloihin pidentyneet

Pe, 29.03.2019 - 11:12
Yli puoli vuotta hoitoa sairaanhoitopiirien sairaaloihin odottaneita oli vuoden 2018 joulukuun lopussa lähes 500 enemmän kuin vuosi sitten. Tiina Puhakka 2019-03-29T09:12:00Z

Sivut

Go to top