THL - Ajankohtaista

Tilaa syöte syöte THL - Ajankohtaista
THL:n tiedotteet ja uutiset
Syötteen kokonainen osoite. 1 tunti 57 min sitten

Ilmastonmuutoksella on monia terveysriskejä – toimeen tartuttava heti

9 tuntia 43 min sitten
Ilmastomuutos muodostaa suuren riskin väestön terveydelle, sen torjunta voi muodostua tämän vuosisadan suurimmaksi terveysteoksi ja haasteet eivät ole teknisiä tai taloudellisia vaan pääosin poliittisia. Oikea aika toimia on nyt, toteavat johtava tutkija Timo Lanki ja THL:n entinen pääjohtaja Juhani Eskola Duodecim-lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan. Soile Koskela 2019-02-21T06:29:00Z

Puutiaisaivotulehduksen riskialueet pääosin ennallaan – Rokotusohjelma laajenee Lohjanjärven lounaisosiin

9 tuntia 50 min sitten
Vuosien 2014–2018 seurantatietojen perusteella puutiaisaivotulehduksen ilmaantuvuus kuntatasolla oli edelleen korkein Paraisten kunnassa. Paraisilla tautia on todettu viiden viime vuoden aikana keskimäärin 55 tapausta 100 000 asukasta kohden. Soile Koskela 2019-02-21T06:22:00Z

Kansalliset laaturekisterit hyödyntävät nykyisten järjestelmien tietoja terveydestä ja sairauksien hoidosta

Ke, 20.02.2019 - 09:55
Terveydenhuollon kansallisissa laaturekistereissä on tarkoitus hyödyntää olemassa olevien tietojärjestelmien tietoja terveydestä ja sairauksien hoidosta. Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi erilaiset hyvinvointisovellukset, joihin ihmiset voivat itse tallentaa tietoja vaikkapa verenpaineestaan, sekä erilaiset potilastietojärjestelmät. Piritta Rautavuori 2019-02-20T07:55:00Z

Luodon tuhkarokkotapaus paransi alueen MPR-rokotuskattavuutta

Ti, 19.02.2019 - 11:27
Pietarsaaren alueen rokotuskattavuus on parantunut selvästi viime marraskuussa Luodossa todetun tuhkarokkotapauksen jälkeen. Erityisesti alle kouluikäisten rokotuskattavuus on noussut. Tiedot käyvät ilmi valtakunnallisesta rokotusrekisteristä. Soile Koskela 2019-02-19T09:27:00Z

THL kehittää kuntoutuksen puutteellista tietopohjaa – sekä asiakkaat että päättäjät hyötyisivät kattavasta tiedosta

Ma, 18.02.2019 - 12:33
Kuntoutuksesta kertyvä tieto on puutteellista. Suomessa kukaan ei tiedä kattavasti, miten ihmiset yleensä päätyvät kuntoutukseen, millaista se on, kauanko se kestää ja saavutetaanko sillä haluttuja tuloksia. Suurin ongelma liittyy toimintakykytietoon. Järjestelmistä puuttuu tieto, millainen henkilön toimintakyky oli ennen kuntoutusta ja sen jälkeen. THL:n uusi Kuntoutuksen tietopohja -hanke (KUTI) on askel eteenpäin näiden ongelmien korjaamiseksi. Sen tavoitteena on laatia suositukset, miten arvioida toimintakykyä osana kuntoutusprosessia, ja miten kerätystä tiedosta saa hyödynnettävää indikaattoritietoa. Mari Kiviniemi 2019-02-18T10:33:00Z

Asiakkaat kokevat olevansa turvassa turvakodissa

Ma, 18.02.2019 - 09:21
Turvakotien asiakaspalautteiden perusteella turvakotien asiakkaat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä saamaansa palveluun. Kati Matikainen 2019-02-18T07:21:00Z

Noin joka kymmenes sote-asiakas käyttää paljon palveluja - ketkä hyötyisivät eri palvelujen yhteensovittamisesta?

Ma, 18.02.2019 - 09:09
Asiakkaista 7-10 prosenttia käyttää paljon ja usein eri sote-palveluja. Heidän käyttämiensä palvelujen kulut ovat arviolta noin 80 prosenttia kaikista kustannuksista. Millaisia ovat paljon palveluja käyttävien asiakasprofiilit Suomessa? Mm. tätä kysymystä selvitetään THL:n hankkeessa Paljon palveluita tarvitsevien tunnistaminen. Selvitystyö alkoi helmikuussa 2019. Piritta Rautavuori 2019-02-18T07:09:00Z

Rakennuksen käyttäjien oireilu heijastaa huonosti sisäilman epäpuhtauksien määrää - oireita ei tule kuitenkaan vähätellä

Ma, 18.02.2019 - 06:30
Suomessa rakennusten käyttäjille tehtyjen sisäilmakyselyjen tulkitaan usein mittaavan rakennusten kuntoa ja sisäilman epäpuhtauksien määrää. Kati Matikainen 2019-02-18T04:30:00Z

THL on julkaissut verkkokoulutuksen ammattilaisille lähisuhdeväkivallasta ja siihen puuttumisesta

Pe, 15.02.2019 - 11:37
Luo luottamusta – Puutu väkivaltaan -verkkokoulutus on tehty ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat lähisuhdeväkivaltaa kokeita asiakkaita. Kati Matikainen 2019-02-15T09:37:00Z

Varhaiskasvatusmaksuihin tehdyt alennukset hillitsevät lapsiperheiden pienituloisuuden kasvua

Pe, 15.02.2019 - 09:22
Esimerkiksi lapsilisien, kotihoidontuen ja yleisen asumistuen indeksileikkaukset, eli etuuksien vuosittaisista korotuksista luopuminen, ovat lisänneet lapsiperheiden pienituloisuutta tällä hallituskaudella. Toisaalta varhaiskasvatusmaksujen alennukset ja vähimmäismääräisen vanhempainpäivärahan korotus ovat tasoittaneet tilannetta, kertoo THL:n tuore selvitys. Piritta Rautavuori 2019-02-15T07:22:00Z

Huostaanotetut lapset kertovat hyvinvoinnistaan – kuuleeko kukaan?

Pe, 15.02.2019 - 07:45
Sijaishuoltopaikan aikuisen ja lapsen suhteen merkitys korostuu huostaanotettujen lasten ja nuorten kokemuksissa. Eeva-Liisa Kallonen 2019-02-15T05:45:00Z

Kuinka hyvin potilastietojärjestelmät toimivat? Tuoreet tietokantaraportit kertovat lääkärien näkemyksistä

To, 14.02.2019 - 13:29
Miten hyvin potilastietojärjestelmät toimivat lääkärien mielestä? THL on julkaissut tietokantaraportteja, joista selviää, mitä lääkärit ajattelevat järjestelmistä. Raporttien tiedot perustuvat Tietojärjestelmät lääkärin työvälineenä -tutkimuksen tuloksiin. Piritta Rautavuori 2019-02-14T11:29:00Z

Vain puolet omaishoitajista pitää heille myönnetyt vapaat

To, 14.02.2019 - 12:35
Vain reilu puolet (53%) omaishoitajista pitää lakisääteiset vapaansa, kertoo THL:n selvitys. Tilanne ei ole uusi, sillä jo vuosien ajan omaishoidosta tehdyissä selvityksissä on saatu samansuuntainen tulos. Muistisairaudet ovat nousseet yleisimmäksi omaishoidon syyksi. On tavallista, että muistisairasta henkilöä pitää hoitaa ja pitää silmällä ympäri vuorokauden. Omaishoitajan jaksamisen vuoksi on tärkeää, että hän saa taukoja jatkuvaan varuillaan oloon. Omaishoitajilla on hoitotilanteen raskaudesta riippuen oikeus joko kahteen tai kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa. Suurimmalle osalle heistä (80%) oli myönnetty vapaita sitovan omaishoitotilanteen perusteella. Mari Kiviniemi 2019-02-14T10:35:00Z

Alkoholin ongelmakäyttö osattava ottaa puheeksi työikäisten asioidessa terveydenhuollossa

Ke, 13.02.2019 - 07:17
Työikäisten terveydenhuoltokäynneillä pitäisi osata ottaa alkoholin ongelmakäyttö puheeksi, Elina Suontama 2019-02-13T05:17:00Z

Opiskeluhuollon verkkopalvelu tukee tiedolla johtamista

Ma, 11.02.2019 - 09:15
Opiskeluhuollon verkkopalvelu on avattu 11.2.2019. Eeva-Liisa Kallonen 2019-02-11T07:15:00Z

Yhdenvertaisuus ei toteudu koulun kuraattori- ja psykologipalveluissa

To, 07.02.2019 - 09:45
Koulukuraattorien ja -psykologien oppilas- ja toimipistemäärissä on suuria eroja. Eeva-Liisa Kallonen 2019-02-07T07:45:00Z

Tutkimus elämän loppuvaiheen hoidosta: koulutusta tarvitaan lisää Suomen ohella monessa maassa

To, 07.02.2019 - 07:41
Hoitotyön ammattilaiset Suomessa ja Euroopassa tarvitsevat lisää koulutusta palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon. Palliatiivinen hoito tarkoittaa elämän loppuvaiheen hoitoa. Saattohoito on sen viimeinen vaihe, joka ajoittuu viimeisille elinviikoille tai -päiville. THL oli mukana kansainvälisessä hankkeessa (PACE), jossa tutkittiin hoitohenkilökunnan palliatiivisen hoidon osaamista kuudessa Euroopan maassa: Belgiassa, Englannissa, Hollannissa, Italiassa, Suomessa ja Puolassa. Mari Kiviniemi 2019-02-07T05:41:00Z

Uusi toimintaohjelma estämään tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomista

Ke, 06.02.2019 - 09:41
Lähitulevaisuuden tavoitteena on, että Suomessa asuvia ja oleskelevia tyttöjä ei silvota eikä lähetetä Suomesta ulkomaille silvottavaksi. Eeva-Liisa Kallonen 2019-02-06T07:41:00Z

Terveyden edistämisen määrärahaa vuonna 2019 kahdeksalle hankkeelle

Ti, 05.02.2019 - 08:40
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vahvisti terveyden edistämisen määrärahan käyttösuunnitelman 8.1.2019. Avustusta myönnettiin kahdeksalle terveyden edistämisen kehittämis- ja tutkimushankkeelle vuosille 2019–2021. Avustusten yhteissumma on 2 190 000 euroa. Mari Kiviniemi 2019-02-05T06:40:00Z

Tuhkarokkotapaus Ruotsin-laivalla - ohjeita taudille mahdollisesti altistuneille

Ti, 05.02.2019 - 08:25
Tuhkarokkotapaus Ruotsin-laivalla - ohjeita taudille mahdollisesti altistuneille: Pääkaupunkiseudulla on todettu tuhkarokkotartunta aikuisella. Tartunta liittyy aikaisemmin Suomessa vahvistettuun tuhkarokkotapaukseen. Elina Suontama 2019-02-05T06:25:00Z

Sivut

Ajankohtaista

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top