THL - Ajankohtaista

Tilaa syöte syöte THL - Ajankohtaista
THL:n tiedotteet ja uutiset
Syötteen kokonainen osoite. 4 tuntia 43 min sitten

THL:n verkkosivuille on koottu tietoa valtion rokotehankinnoista

Ti, 17.04.2018 - 16:51
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaisut tietoa valtion rokotehankintamäärärahalla toteutetuista hankinnoista vuosilta 1998–2017. Saila Pitkänen 2018-04-17T13:51:00Z

Toimeentulotuen ennakkotiedot vuodelta 2017 julkaistu

Ma, 16.04.2018 - 12:48
Toimeentulotukea koskevat vuoden 2017 ennakkotiedot on julkaistu. Koko maan tietoja vuodelta 2017 ei ole vielä saatavissa, koska julkaistavat tiedot eivät kata kaikkien kuntien tietoja. Tiina Puhakka 2018-04-16T09:48:00Z

Thl.fi-verkkosivut uudistuvat - sivuilla käyttökatkoja tiistaina ja torstaina

Pe, 13.04.2018 - 18:54
Thl.fi-palvelussa on käyttökatkoja tiistaina 17.4. ja torstaina 19.4. Piia Holopainen 2018-04-13T15:54:00Z

Miltä näyttää kuntien peruspalvelujen tilanne? Raportti julkaistu

Pe, 13.04.2018 - 12:35
Valtiovarainministeriö on julkaissut Peruspalvelujen tila 2018 -raportin, jonka tarkoituksena on antaa yleiskuva kuntien peruspalvelujen tilanteesta. Piritta Rautavuori 2018-04-13T09:35:00Z

Tutut terveysongelmat yhä yleisiä Suomessa, mutta myönteistäkin kehitystä on nähtävissä

Pe, 13.04.2018 - 08:03
Tiedot selviävät laajasta FinTerveys 2017 -tutkimuksesta, johon kutsuttiin satunnaisotannalla noin 10 000 Suomessa asuvaa yli 18-vuotiasta henkilöä. Johanna Leinonen 2018-04-13T05:03:00Z

Katupölyjakson jatkuminen lisää terveyshaittoja herkissä väestöryhmissä

Pe, 13.04.2018 - 07:42
Aurinkoinen ja kuiva säätila on heikentänyt monien kaupunkien ilmanlaadun huonoksi tai erittäin huonoksi. Syynä tähän on katupöly, jota on monin paikoin runsaasti ilmassa liikenneväylillä ja niiden läheisyydessä. Katja Sibenberg 2018-04-13T04:42:00Z

Terveydenhuollon tietojärjestelmien heikko käytettävyys stressaa työntekijöitä

To, 12.04.2018 - 10:47
Tietojärjestelmien ongelmat aiheuttavat stressiä terveydenhuollon ammattilaisille. THL:n tutkimuksen mukaan painetta aiheuttavat käyttökatkokset, hitaus, moniin järjestelmiin kirjautuminen ja järjestelmien yhtäaikainen käyttö. Piritta Rautavuori 2018-04-12T07:47:00Z

Fyysisesti sairaiden vanhempien lasten mielenterveyden kehitykseen tulisi kiinnittää huomiota

To, 12.04.2018 - 08:50
Psyykenlääkkeitä käyttäneiden nuorten ja nuorten aikuisten vanhemmat ovat olleet keskimäärin fyysisesti sairaampia lastensa lapsuuden aikana. Eeva-Liisa Kallonen 2018-04-12T05:50:00Z

Lasten kurittaminen ei ole hävinnyt Suomesta

To, 12.04.2018 - 06:25
Joka neljäs THL:n Kouluterveyskyselyyn 2017 osallistuneista 8.-9.-luokkalaisista kertoi kokeneensa vanhempiensa taholta henkistä väkivaltaa, kuten puhumattomuutta, haukkumista, esineiden heittämistä tai lyömisellä tai piiskaamisella uhkaamista. Vanhempien lapseen kohdistama fyysinen väkivalta on harvinaisempaa, mutta ei tavatonta. Kouluterveyskyselyyn vastanneista peruskoulun 4.-5.luokan oppilaista viisi prosenttia vastasi vanhemman lyöneen, ravistelleen, tönineen, tukistaneen tai potkaisseen. Se tarkoittaa 1-2 lasta koululuokkaa kohden. THL:n koordinoimassa Kansallisessa lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelmassa on julkaistu uudet tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2018−2025. Tapaturmien ja itsemurhien ehkäisyn lisäksi toimissa keskitytään nyt myös kasvatuksellisessa tarkoituksessa käytetyn kuritusväkivallan vähentämiseen. Mari Kiviniemi 2018-04-12T03:25:00Z

Sote-keskusten korvausmalli huomioisi asiakkaiden väliset erot

Ke, 11.04.2018 - 15:08
THL selvittää parhaillaan korvausmallia, jonka perusteella maakunta maksaisi tuleville sote-keskuksille asiakkaista. Kyseessä on tutkimushanke, jonka tulosten pohjalta voidaan päättää, millainen korvausjärjestelmä lopulta rakennetaan. Piritta Rautavuori 2018-04-11T12:08:00Z

Nopea testi kertoo tyypin 2 diabetesriskin - nettitestin tehneistä yli puolella esidiabetes

Ke, 11.04.2018 - 05:45
Riskitestissä kohonneet pisteet saaneista kuudella prosentilla havaittiin tyypin 2 diabetes, jota henkilö on sairastanut tietämättään. Lisäksi yli puolella oli häiriintynyt sokeriaineenvaihdunta eli diabeteksen esiaste. Terhi Seppälä 2018-04-11T02:45:00Z

Pakolaisten mielenterveyden edistämiseksi tarvitaan koordinaatiota ja osaamisen jakamista

Ti, 10.04.2018 - 09:04
Suomeen tarvitaan valtakunnallinen pakolaisten psyykkiseen hyvinvointiin keskittyvä koordinaatiokeskus. Eeva-Liisa Kallonen 2018-04-10T06:04:00Z

Apua lähisuhdeväkivaltaan - Nollalinja 080 005 005 päivystää aina

Ti, 10.04.2018 - 07:24
Nollalinjan tuntee nyt joka kolmas suomalainen. Kati Matikainen 2018-04-10T04:24:00Z

Nuorten alkoholinkäyttö vähenee edelleen - juomisen tilalle on löytynyt parempaa tekemistä

Ma, 09.04.2018 - 06:15
Suomalaisnuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt vuosien ajan. Nuorille tehdyn kyselyn mukaan merkittäviä syitä on kolme: alkoholia on entistä vaikeampaa hankkia, vanhempien asenteet ovat aiempaa tiukemmat ja kavereiden kanssa vietetty aika ei enää liity niin vahvasti alkoholiin. Terhi Seppälä 2018-04-09T03:15:00Z

Iso osa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista kasautuu pienelle joukolle

Pe, 06.04.2018 - 08:52
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut nielaisevat merkittävän osan yli 55 000 ihmisen tuloista Suomessa. THL:n tutkimuksen mukaan tällä noin prosentilla väestöstä asiakasmaksut sekä lääkkeiden ja matkojen omavastuut ylittivät 40 prosenttia käytettävissä olevista tuloista vuonna 2015. Asiakasmaksut koskevat suurta osaa väestöstä, sillä lähes puolet ihmisistä maksoi niitä. Suuri osa maksuista kasautui pienelle joukolle. Piritta Rautavuori 2018-04-06T05:52:00Z

Asiakkaiden kunto ja työn kuormitus selittävät hoitajien kokemaa väkivaltaa vanhuspalveluissa

To, 05.04.2018 - 09:06
Vanhuspalveluiden asiakkaiden huono kunto ja työn kuormittavuus selittävät hoitajien työssään kokemaa väkivaltaa. THL:n tutkimuksen mukaan vanhusten laitoshoidossa työskentelevistä hoitajista peräti 80 prosenttia oli kokenut väkivaltaa vuoden aikana. Piritta Rautavuori 2018-04-05T06:06:00Z

Tuhkarokkoa edelleen Euroopassa, erityisesti lapsia ja terveydenhuollon henkilöstöä sairastunut

To, 05.04.2018 - 08:33
Euroopan tautiviraston (ECDC) mukaan vuonna 2017 EU- ja EEA-maissa todettiin 14 600 tuhkarokkotapausta. Saila Pitkänen 2018-04-05T05:33:00Z

Lapsuuden kodin kosteusvauriolla ei yhteyttä matala-asteisen tulehdustilan kehittymiseen

Ke, 04.04.2018 - 07:19
Varhaislapsuuden kodin kosteusvaurio ei johda pitkäaikaisen matala-asteisen tulehdustilaan eli eräänlaisen kehon ärsytystilan kehittymiseen. Katja Sibenberg 2018-04-04T04:19:00Z

Hallituksen talouspolitiikan työllisyysvaikutukset lieventävät tuloerojen kasvua

To, 29.03.2018 - 10:59
Sosiaaliturvaan ja verotukseen tehdyt muutokset vuosina 2015-2018 ovat parantaneet työnteon kannustimia ja siten vahvistaneet osaltaan työllisyyttä. Työllisyysvaikutusten huomioiminen muuttaa arviota talouspolitiikan vaikutuksista tuloeroihin myönteisemmäksi. Piritta Rautavuori 2018-03-29T07:59:00Z

Hengitysoireiden taustalla usein psykologisia tekijöitä

To, 29.03.2018 - 09:40
Tuoreen tutkimuksen mukaan noin neljänneksellä (26 %) suomalaisväestöstä on hengitystieoireita ilman, että heillä on lääkärin toteamaa hengityssairautta tai objektiivisissa mittauksissa havaittavaa hengityspoikkeamaa. Elina Suontama 2018-03-29T06:40:00Z

Sivut

Go to top