Årsklocka för välmående (SV)

Årsklocka för välmående

Välj de evenemang som du önskar och fyll i årsklockan med utbildningsanordnarens egna evenemang. Tryck till slut på knappen ladda pdf nere på sidan och skriv ut årsklockan åt dig själv. Årsklockan kan bäst användas med Chrome, Mozilla och Microsoft Edge webb-browser.

Evenemang och temadagarYrkesläroanstalter egen verksamhet
Till bifogad lista har rikstäckande evenemang och temadagar samlats samt aktuella idéer till läroinrättningens årsklocka för välmående. Välj (klicka ett kryss i rutan) de ställen, som du vill ha med i din egen läroinrättnings årsklocka. Genom att klicka på evenemangslänkarna får du tilläggsinformation om evenemangen och temadagarna direkt från arrangörernas webbsidor.På de tomma raderna kan du lägga till din egen läroinrättnings egna evenemang, temadagar, möten, påminnelser eller andra funktioner, som du vill ska synas i årsklockan vid en viss vecka.Om du önskar kan du också lägga till en länk till evenemanget på din egen läroanstalt. Lägg till URL-adressen i denna spalt. OBS! Adressen måste börja med teckensträngen http:// eller https://.
Augusti 2018
Vecka 31
  Vecka 32
  Vecka 33
  Vecka 34
  Vecka 35
  September 2018
  Vecka 36
  Vecka 37
  Vecka 38
   Vecka 39
    Oktober 2018
    Vecka 40
    Vecka 41
     Vecka 42
      Vecka 43
      Vecka 44
       November 2018
       Vecka 45
       Vecka 46
        Vecka 47
         Vecka 48
          December 2018
          Vecka 49
          Vecka 50
           Vecka 51
           Januari 2019
           Vecka 01
            Vecka 02
            Vecka 03
            Vecka 04
            Vecka 05
             Februari 2019
             Vecka 06
             Vecka 07
             Vecka 08
              Vecka 09
               Mars 2019
               Vecka 10
                Vecka 11
                 Vecka 12
                 Vecka 13
                 April 2019
                 Vecka 14
                  Vecka 15
                  Vecka 16
                  Vecka 17
                  Maj 2019
                  Vecka 18
                  Vecka 19
                  Vecka 20
                  Vecka 21
                  Go to top