Hankkeet

Meneillään olevat hankkeet

NimiLajittele laskevasti Avainsanat Hankkeen määräaika
Carry on läpäisyn tehostaminen, keskeyttäminen, sujuvat siirtymät, ohjaus 02.02.2016 - 30.06.2018
Combo - nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin ja työelämävalmiuksien edistäminen toimintakyky, työkyky, työkykypassi, hyvinvointi, oppimisympäristö, harrastustoiminta, liikunta, sakusports, sakustars, osallisuus 01.09.2015 - 30.06.2018
eBoss hyvinvointivalmennusta nuorille hyvinvointi, digitaaliset oppimisympäristöt, valmennus, sujuvat siirtymät 01.01.2017 - 31.01.2019
Jatkoväylä - sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun joustavat opintopolut, sujuvat siirtymät, opintopolut, nivelvaihesiirtymät, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, osaamisperusteisuus, opinto-ohjaus, ohjaus, työelämälähtöisyys, yhteistyö 01.10.2016 - 31.12.2018
NOJAT -Nuorten ohjaus ja auttaminen tulevaisuuteen nivelvaihesiirtymät, sujuvat siirtymät, joustavat opintopolut, ohjaus, hyvinvointi, yksilöllisyys, moniammatillinen yhteistyö, varhainen puuttuminen 01.10.2015 - 31.07.2018
NOPSA - Nopea ammatillinen väylä työelämään joustavat opintopolut, sujuvat siirtymät, yksilöllisyys, nivelvaihesiirtymät, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, opinto-ohjaus, osaamisperusteisuus, työelämäyhteistyö, ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen yhteistyö, polkuopintomallit 01.10.2016 - 31.07.2019
OSATA - osaamispolkuja tulevaisuuteen osaaminen, identiteetti, ammatillinen kasvu, sujuvat siirtymät, osaamisperusteisuus 01.09.2016 - 31.08.2019
Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö ammatillisiin oppilaitoksiin ennaltaehkäisevä toiminta, ehkäisevä päihdetyö, ryhmäyttäminen, ryhmänohjaus, osallisuus, yhteisöllisyys 01.01.2017 - 31.12.2018
Poluttamo - Oma digipolku oppimiseen joustavat opintopolut, yksilöllisyys, oppimisanalytiikka, hops, vertaisoppiminen, poluttamo, sujuvat siirtymät 01.11.2015 - 31.10.2018
Smidiga övergångar i Svenskfinland stadieövergångar, studievägar, handledningsmodeller, sujuvat siirtymät 01.08.2016 - 31.07.2019
Taitava - Tulevaisuuden osaajat avoimet opinnot, joustavat opintopolut, osaamisperusteisuus, ohjauksellinen opettajuus, sujuvat siirtymät 01.03.2016 - 31.08.2018
Tšetanes naal - koulutuspoluilla suomen romanit, koulutus, osallisuus, sujuvat siirtymät, työllistyminen, yksilöllisyys 01.04.2016 - 31.12.2018
VetoVoimaa teknologia-aloille Varsinais-Suomessa vetovoima, ammatillinen koulutus, kone- ja tuotantotekniikka, sosiaalinen media, sujuvat siirtymät 01.07.2015 - 30.06.2018
Yksilöllisyyttä opintopoluille yksilöllisyys, joustavat opintopolut, työelämälähtöisyys, esimerkkipolut, sujuvat siirtymät 01.10.2015 - 31.05.2018
Zoomi – Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi sujuvat siirtymät, nivelvaihesiirtymät, elinikäinen oppiminen, moniammatillinen yhteistyö 01.08.2015 - 31.07.2018

Päättyneet hankkeet

NimiLajittele laskevasti Avainsanat Hankkeen määräaika
3T-HANKE työvaltaisuus, tutkintohautomo 01.08.2012 - 31.05.2014
AAVA - Avoin väylä ammattiin opiskelu, vaihtoehtoinen oppimisympäristö, joustavat opintopolut, ammatillinen koulutus, avoimet opinnot, sujuvat siirtymät 01.05.2015 - 31.12.2017
Amikset asuntoloiden kehittäjinä asuntolatoiminta, yhteisöllisyys, vaikuttaminen, vuorovaikutus, harrastustoiminta, ryhmäyttäminen, arjen taidot, osallisuus 01.04.2008 - 31.10.2010
Amissäätöö vaikuttaminen, yhteisöllisyys, hyvinvointi, opiskelijakuntatoiminta, tutortoiminta, osallisuus 01.01.2011 - 31.08.2014
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma läpäisyn tehostaminen, opintoihin kiinnittäminen, yksilöllisyys, joustavat opintopolut, valmistuminen 01.01.2013 - 31.12.2015
ANKKURI - tuki ammatillisen koulutuksen ja työelämän nivelvaiheisiin keskeyttäminen, opintojen suorittaminen, työelämään siirtyminen, vaihtoehtoinen oppimisympäristö, mentorointi, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, joustavat opintopolut, monikulttuurisuus 01.04.2011 - 31.05.2013
ARMI -arkiohjauksen malli opiskeluun kiinnittyminen, keskeytykseltä palaaminen, opintojen suorittaminen, ohjaus, tuki, voimaantuminen, hyvinvointi, opiskeluhuolto, arjen taidot 01.06.2010 - 31.05.2013
EHO - ennaltaehkäisy, hyvinvointi, osallisuus varhainen puuttuminen, hyvinvointi, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, opiskelijakuntatoiminta 01.01.2015 - 01.01.2016
Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy osaksi koulujen toimintakulttuuria (EMOK) monitoimijuus, varhainen puuttuminen, yhteisöllisyys, sujuvat siirtymät 01.05.2015 - 28.02.2018
Fiilistä Asumiseen asuntolatoiminta, asuntolaohjaus 01.01.2012 - 01.01.2015
Health education at workplace survey: reality and needs terveyden edistäminen, työkyky 01.08.2013 - 31.12.2014
Huippu - Nuorten työllistymistä edistävien hyvien käytäntöjen levittäminen nivelvaihesiirtymät, työllistyminen, työelämään siirtyminen, maahanmuuttajat, työelämä, yhteistyö, innovatiivisuus 01.04.2011 - 31.12.2014
JOOP -joustavat oppimisympäristöt asuntolatoiminta, harrastustoiminta, vapaa-ajan toiminta, joustavat opintopolut, yksilöllisyys, opintojen suorittaminen, arjen taidot 01.04.2008 - 31.12.2010
Lapin TNO-palvelut tieto, neuvonta, ohjaus, lappi, tno, kumppanuus, verkosto, sujuvat siirtymät 01.07.2015 - 31.03.2018
Löydä sun juttu. Yhteisöllisestä koulusta valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään osallisuus, yhteistoiminallisuus, valmentava opettajuus, toimintamalli, tiimioppiminen, sujuvat siirtymät 07.01.2015 - 31.07.2017
Maahanmuuttajanuorten Vaskooli maahanmuuttajat, koulutustakuu, moniammatillinen yhteistyö, nivelvaihesiirtymät, erityisen tuen tarve, itsearviointi, työelämään siirtyminen 01.04.2008 - 31.12.2010
Mielen hyvinvointi ja Mielen hyvinvointi -levittämishanke opiskeluhuolto, moniammatillinen yhteistyö, vertaisoppiminen 01.03.2009 - 30.04.2014
Monni - Monikulttuurisempi koulu monikulttuurisuus, rasismin ehkäiseminen, suvaitsevaisuus 01.01.2009 - 31.08.2012
Motivoimaa motivaatio, erityisen tuen tarve, keskeyttäminen 01.01.2009 - 30.06.2012
Mun Reitti - toiminta- ja työkykyvalmennuksen kehittäminen ammatillisessa erityisopetuksessa erityisen tuen tarve, voimaantuminen, motivaatio, moniammatillinen yhteistyö, ohjaus, toimintakyky, työkyky, kohtaaminen 01.03.2009 - 30.06.2012

Sivut

Go to top