Taitava - Tulevaisuuden osaajat

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Tiistai, 01. maaliskuuta 2016 - Torstai, 28. helmikuuta 2019
Hankkeen kohderyhmä: 
Opettajat ja ohjaushenkilöstö, 16-25-vuotiaat opintonsa keskeyttäneet, keskeyttämisvaarassa olevat tai ilman toisen asteen tutkintoa olevat nuoret.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Taitava-Tulevaisuuden osaajat on osa ESR:n Zoomi- Sujuvat siirtymät hankekokonaisuutta.

Tarkoituksena on tuottaa verkostomainen koulutuksen järjestämismuoto ja kehittää useammalle koulutuksenjärjestäjälle yhteiset rakenteet pystyä poluttamaan opiskelijoita oikeiden ja heille soveltuvien koulutuspalvelujen piiriin sekä pystyä rakentamaan koulutuspalveluita paikasta riippumatta kohderyhmälle soveltuvaksi.

Hankkeessa luodaan valtakunnallinen avointen opintojen ja oppimisympäristöjen malli, jolla tavoitellaan uudenlaista tapaa järjestää ammatillisia opintoja vastaamaan opintonsa keskeyttäneiden, ilman koulutuspaikkaa olevien tai osaamistaan syventävien nuorten tarpeisiin.

Opintoja järjestetään uudella tavalla niin, että nuoret voivat tutustua ammattialoihin, aloittaa joustavasti ja hallitusti ammatilliset opinnot sekä siirtyä tutkinnosta, tutkinnonosasta tai koulutuksenjärjestäjältä toiselle myös valtakunnallisesti. Verkostomaista avointen opintojen koulutustarjontaa tukevat opintopolku-palveluun laitetut uudet tutkinnonperusteet (ePerusteet).

Osana toimintamallia on ohjauksellisen opettajuuden työote ja tiivis yhteistyö nuoren kanssa toimivien ohjaustahojen kanssa, kuten opinto-ohjaajien ja ohjaamotyöntekijöiden kanssa. Piloteissa opettajat järjestävät orientoivia avoimia opintoja, joiden avulla nuoret voivat tutustua koulutusalaan, aloittaa joustavasti ammatilliset opinnot tai selvittää missä kohtaa heidän osaamisensa sillä hetkellä on. Valtakunnallisiin avoimiin opintoihin osallistuu eri koulutuksenjärjestäjien opiskelijoita ja hankkeessa koulutetaan opettajia ohjauksellisen opettajuuden työotteeseen.

Päätoteuttajana on Helsingin kaupungin opetusvirasto ja Stadin ammattiopisto. Muut toteuttajat ovat Keskuspuiston ammattiopisto, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Oulun seudun ammattiopisto, Saimaan ammattiopisto ja Koulutuskeskus SEDU.

Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Sirpa Saari Helsingin kaupunki kasvatuksen ja koulutuksen toimiala / kehittämispalvelut sirpa.saari@hel.fi puh. 040 6816795
Lisätietoja: 
https://taitavatulevaisuus.wordpress.com/
up
158 tykkäystä.

Ajankohtaista

Julkaisu on käännetty nyt myös ruotsiksi.
Helavalkeat-kohtaaminen on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten kanssa y

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top