Jatkoväylä - sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Lauantai, 01. lokakuuta 2016 - Maanantai, 31. joulukuuta 2018
Hankkeen kohderyhmä: 
Jatkoväylä-hankkeen kohderyhmänä ovat ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opinto-ohjaajat ja muut ohjauksen asiantuntijat, opettajat ja hakuinfoa antava henkilöstö. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat sekä ammattikorkeakoulujen että ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ja niiden johto sekä Opetushallituksen ja OKM:n virkamiehet.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeessa luodaan valtakunnalliset suositukset ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun välistä siirtymää tukevien opintojen ja palveluiden toteuttamiseen. Kehitystyön kohteena ovat mm. osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, yhteinen työelämäyhteistyö sekä opintojen ohjaus siirtymävaiheessa.

Tavoitteena on lyhentää kokonaisopiskeluaikaa opintopolulla, joka koostuu ammatillisesta toisen asteen tutkinnosta ja ammattikorkeakoulututkinnosta. Hankkeessa luodaan ja kokeillaan koulutuksen tarjoajien yhteistyölle perustuvia toimintamalleja ja pedagogisia ratkaisuja toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun väliseen nivelvaiheeseen. Tavoitteena on myös lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa potentiaalisten opiskelijoiden näkökulmasta ja edistää koulutuksen osaamisperusteisuutta.

Hanketta toteuttaa 11 ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Hanke koostuu kolmesta yli aluerajojen työstettävästä teemasta:

  1. Opintojen nopeuttaminen siirtymää tukevien toimintamallien avulla
  2. Jatko-opinto- ja siirtymävaiheen ohjauksen toimintatapohjen yhdenmukaistaminen ja juurruttaminen
  3. Yhteisten siirtymävaiheen toimintamallien ja rakenteiden reunaehtojen luominen, kokemusten ja käytäntöjen jakaminen ja valtakunnallisten suositusten laatiminen sekä tietoisuuden lisääminen ammatillisesta väylästä.

Työskentelyn ytimen muodostavat aluekohtaiset kokeilut, joista jokainen kehittää yhtä yllä mainituista teemoista keskittyen jonkin tietyn asian ratkaisemiseen tai uuden toimintatavan kokeilemiseen. Näin aluekohtaisilla kokeiluilla tavoitellaan myös isomman teemakokonaisuuden osatavoitteita.

Päätoteuttaja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, osatoteuttajat Centria, Esedu, Haaga-Helia, Hyria, Sami, JEDU, Karelia, KPEDU, Keuda, ja PKKY. Rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

 

Yhteystiedot: 
projektipäällikkö Elina Ikonen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, p. 040-6712 794, Piia-Elina.Ikonen@xamk.fi
Liitteet: 
up
156 tykkäystä.

Ajankohtaista

Julkaisu on käännetty nyt myös ruotsiksi.
Helavalkeat-kohtaaminen on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten kanssa y

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top