NOPSA - Nopea ammatillinen väylä työelämään

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Lauantai, 01. lokakuuta 2016 - Keskiviikko, 31. heinäkuuta 2019
Hankkeen kohderyhmä: 
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat: ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat, erityisenä ryhmänä kaksoistutkinnon suorittajat, ammatillisen perustutkintokoulutuksen ryhmänohjaajat ja ammatinopettajat, ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen kieltenopettajat, matemaattisten aineiden opettajat ja opinto-ohjaajat sekä ammattikorkeakoulujen opettajat ja opiskelijat.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

NOPSA-Nopea ammatillinen väylä työelämään -hanke (ESR, S20821) on HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun koordinoima valtakunnallinen hanke, jonka päätavoitteena on ammatillisesta peruskoulutuksesta jatko-opintoihin siirtymisen sujuvoittaminen ja työelämään johtavan ammatillisen urapolun nopeuttaminen. Osatoteuttajina hankkeessa toimivat Centria-ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Edupoli, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova sekä Turun ammatti-instituutti. Hankkeessa muodostetaan ja syvennetään alueellisia ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisiä kumppanuuksia (NOPSA-tiimit) sekä muodostetaan vahva valtakunnallinen verkosto uusien toimintamallien kehittämiseksi ja hyvien käytänteiden levittämiseksi.

NOPSA-hanke koostuu kolmesta työpaketista, jotka perustuvat KARVI:n 2016 julkistaman Liikettä niveliin -arviointiselvityksen esiin nostamiin sekä toteuttajaverkostossa ilmeneviin kehittämistarpeisiin:

Työpaketti 1: Ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön kehittäminen
Työpaketti 2: Yksilölliset joustavat opintopolut kohti korkea-astetta
Työpaketti 3: Kielten oppimisen polkuopintomallit

Hankkeen tuloksena syntyy malleja tunnistaa ja tunnustaa osaamista sekä hyödyntää digitaalisia ratkaisuja opiskelun ohjauksessa ja osaamisen näkyväksi tekemisessä. Lisäksi syntyy ammattikorkeakoulu-ammattiopisto -yhteistyössä suunniteltuja ja toteutettuja opintoja tekniikan ja liikenteen aloilla, uraohjauksen valmennusohjelma ammatillisille opettajille ja kielten oppimisiin uusia malleja. Syntyvät mallit on tarkoitettu hyödynnettäväksi valtakunnallisesti.

Hanketta osarahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Tuomas Eerola, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, etunimi.sukunimi@hamk.fi, +358405878188.

Hyvät käytännöt

NimiLajittele laskevasti Avainsanat
AMK-matematiikkaa ammattiopistoille nopsa, sujuvat siirtymät, verkko-opetus, moodle, matematiikka
Hankkeen audiovisuaalinen väliraportti väliraportti, sujuvat siirtymät, nivelvaihesiirtymät, yhteistyö, nivelvaihesiirtymät, korkeakouluopinnot, korkeakouluopinnot
Pääsylippu SAMKiin - jatko-opintoväylä WinNova-SAMK nivelvaihesiirtymät, korkeakouluopinnot, korkeakouluopinnot, sujuvat siirtymät
Ruotsin oppimisen polkuopintomalli Satakunnassa ammatillinen koulutus, ruotsin kieli, korkeakouluopinnot, nivelvaihesiirtymät, sujuvat siirtymät
Taitaja-toiminnan (konepajatekniikka) hyödyntäminen AO-AMK sujuvissa siirtymissä sujuvat siirtymät, taitaja, konepajatekniikka, jatko-opintopolku, taitajakilpailu, skills, näytöslaji, yhteislaji, ammattikorkeakoulu, ammatillinen toinen aste
TAITAVA siirtymä Turun ammattikorkeakouluun ammatillinen koulutus, korkeakouluopinnot, nivelvaihesiirtymät, korkeakouluopinnot, väyläopinnot, sujuvat siirtymät, joustavat opintopolut
Tredun konekerho tähtää joustavin siirtymin AMK-opintoihin uraohjaus, konekerho, joustavat opintopolut, ammatillinen koulutus, korkeakouluopinnot, sujuvat siirtymät, nivelvaihesiirtymät
Uraohjaus osaksi oppilaitoksen arkea uraohjaus, urasuunnittelu, urataidot, ohjausprosessi, sujuvat siirtymät
Uraohjausosaajan osaamismerkki uraohjaus, osaaminen, osaamisen osoittaminen, työelämäosaaminen, jatko-opinnot, urasuunnitteluvalmiudet, sujuvat siirtymät
Uraohjausvalmennukset ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulussa uraohjaus, urasuunnitteluvalmiudet, valmennus, uraohjausvalmennus, sujuvat siirtymät
up
144 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top