NOPSA - Nopea ammatillinen väylä työelämään

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Lauantai, 01. lokakuuta 2016 - Keskiviikko, 31. heinäkuuta 2019
Hankkeen kohderyhmä: 
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat: ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat, erityisenä ryhmänä kaksoistutkinnon suorittajat, ammatillisen perustutkintokoulutuksen ryhmänohjaajat ja ammatinopettajat, ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen kieltenopettajat, matemaattisten aineiden opettajat ja opinto-ohjaajat sekä ammattikorkeakoulujen opettajat ja opiskelijat.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

NOPSA-Nopea ammatillinen väylä työelämään -hanke (ESR, S20821) on HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun koordinoima valtakunnallinen hanke, jonka päätavoitteena on ammatillisesta peruskoulutuksesta jatko-opintoihin siirtymisen sujuvoittaminen ja työelämään johtavan ammatillisen urapolun nopeuttaminen. Osatoteuttajina hankkeessa toimivat Centria-ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Edupoli, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova sekä Turun ammatti-instituutti. Hankkeessa muodostetaan ja syvennetään alueellisia ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisiä kumppanuuksia (NOPSA-tiimit) sekä muodostetaan vahva valtakunnallinen verkosto uusien toimintamallien kehittämiseksi ja hyvien käytänteiden levittämiseksi.

NOPSA-hanke koostuu kolmesta työpaketista, jotka perustuvat KARVI:n 2016 julkistaman Liikettä niveliin -arviointiselvityksen esiin nostamiin sekä toteuttajaverkostossa ilmeneviin kehittämistarpeisiin:

Työpaketti 1: Ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön kehittäminen
Työpaketti 2: Yksilölliset joustavat opintopolut kohti korkea-astetta
Työpaketti 3: Kielten oppimisen polkuopintomallit

Hankkeen tuloksena syntyy malleja tunnistaa ja tunnustaa osaamista sekä hyödyntää digitaalisia ratkaisuja opiskelun ohjauksessa ja osaamisen näkyväksi tekemisessä. Lisäksi syntyy ammattikorkeakoulu-ammattiopisto -yhteistyössä suunniteltuja ja toteutettuja opintoja tekniikan ja liikenteen aloilla, uraohjauksen valmennusohjelma ammatillisille opettajille ja kielten oppimisiin uusia malleja. Syntyvät mallit on tarkoitettu hyödynnettäväksi valtakunnallisesti.

Hanketta osarahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Tuomas Eerola, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, etunimi.sukunimi@hamk.fi, +358405878188.
up
113 tykkäystä.

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top