Smidiga övergångar i Svenskfinland

Hankkeen määräaika: 
Maanantai, 01. elokuuta 2016 - Keskiviikko, 31. heinäkuuta 2019
Hankkeen kohderyhmä: 
Primär målgrupp: medverkande skolors utbildnings-, utvecklings-, studiebyrå-, rådgivnings-, stöd- och handledningspersonal samt experter som främjar livslångt lärande, skolornas ledning och kvalitetspersonal. Sekundär målgrupp: blivande, nuvarande och tidigare studerande i de medverkade skolorna, stöd- och handledningspersonalen inom den grundläggande utbildningen och vid andra instanser som handleder unga (ungdomsverkstäder, ungdomsstationer, uppsökande verksamhet, LIV nätverk och Navigatorn, samt andra projekt med liknande mål ex Stora Komet och Zoomi).
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 
 
Projektes mål är att:
 • Skapa och pilotera verksamhetsmodeller för övergångsfaser från en utbildning till nästa
 • genom att vidareutveckla samarbetet mellan utbildningsanordnare i Svenskfinland
 • och i arbetet utnyttja redan befintliga nationella modeller och tjänster inom temat
 
Målen når vi genom att:
 • hitta modeller och arbetssätt för att tillsammans informera, handleda och styra personer vidare i övergången från ett utbildningsstadium till nästa och i val av studieväg
 • utveckla vårt arbetssätt för att individanpassa utbildningen, såsom identifiering av tidigare inhämtad kompetens och som en del av flexibla och individuella studier
 • implementera tidigare gjorda modeller och tjänster som stöder sysselsättning, placering och genomförandet av fortsatta studier
 
De förväntade resultaten är:
 • utbildningen motsvarar arbetslivets behov genom flexibla studievägar över stadiegränserna
 • en ny mångprofessionell handledningsmodell som stöder livslångt lärande samt smidiga och effektiva övergångar mellan olika stadier
 • personalens och examinandernas mångprofessionella kompetens ökar
 • delaktigheten i utbildningen ökar, information och förståelse för studiernas innehåll, studerandes valmöjligheter, studerandes motivation och studiernas attraktion ökar
 • individuella och flexibla val gör att studerande erhåller olika kompetensprofiler
 • kompetensinriktningen konkretiseras och synliggörs, vilket underlättar studerandes val, effektiverar genomströmningen och motverkar avbrott

Projektet delfinansierras av Europeiska socialfonden och genomförs i samarbete mellan Arcada, Inveon, Novia, Optima, Prakticum, Vamia och Yrkesakademin i Österbotten.

Yhteystiedot: 
Yrkesakademin i Österbotten, projektledare Harriet Bystedt tfn 050-336 8280 eller fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi.

Hyvät käytännöt

Ei hyviä käytäntöjä.

up
62 tykkäystä.
Go to top