Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö ammatillisiin oppilaitoksiin

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Sunnuntai, 01. tammikuuta 2017 - Maanantai, 31. joulukuuta 2018
Hankkeen kohderyhmä: 
Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja henkilöstö
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Vuosina 2017−2018 toteutettavassa Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö ammatillisiin oppilaitoksiin -hankkeessa levitetään ja juurrutetaan kahta toisiaan tukevaa toimintamallia, joiden avulla edistetään opiskelijoiden hyvinvointia, ehkäistään päihdehaittoja ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä oppilaitoksissa.

Hanke on osa STM:n kärkihanketta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta. Hanketta toteuttaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry yhdessä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n kanssa. Mukana hankkeessa ovat myös Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry ja Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry.

Ammatillisille oppilaitoksille tarjotaan hankkeessa maksuttomasti koulutuspakettia, joka sisältää Päihdeilmiö-oppitunnit opiskelijoille sekä Ryhmäilmiö-koulutuksen henkilökunnalle. Ryhmäilmiö-toimintamalli tarjoaa ammatillisten oppilaitosten opettajille valmiuksia vahvistaa opiskelijoiden sosiaalisia valmiuksia ja sosiaalista luottamusta. Onnistunut kiinnittyminen opiskeluryhmään lisää opiskelijoiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia, mikä tehostaa myös opintomenestystä ja opintojen läpäisyä. Ryhmäilmiö on käytännönläheinen työkalu hyvin toimivien opiskelijaryhmien rakentamiseen osana jokapäiväistä arkityötä. Toimintamalli tukee yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamista. Kahden tunnin mittaista Ryhmäilmiö-koulutusta suositellaan pidettäväksi koko oppilaitosyksikön henkilökunnalle.

Päihdeilmiö on opiskelijoille suunnattu päihdekasvatustunti, jonka tavoitteena on syventää opiskelijoiden terveysosaamista ja saada heidät pohtimaan päihteiden käyttöä sosiaalisesta, kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Keskusteluun perustuva Päihdeilmiö-tunti tarjoaa opiskelijoille valmiuksia tehdä kestäviä päihteiden käyttöön liittyviä valintoja. Oppitunti pidetään yhdelle luokalle kerrallaan, ja sen kesto on 75−90 minuuttia.

Yhteystiedot: 
koulutukset(a)ehyt.fi, Anu Rautama, EHYT ry, p. 050 325 9273.

Hyvät käytännöt

Ei hyviä käytäntöjä.

up
106 tykkäystä.

Ajankohtaista

Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu
Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top