Löydä sun juttu. Yhteisöllisestä koulusta valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Keskiviikko, 07. tammikuuta 2015 - Maanantai, 31. heinäkuuta 2017
Hankkeen kohderyhmä: 
Hankkeen varsianaisena kohderyhmänä ovat Juhannuskylän koulun 7-9 luokkien oppilaat ja Ahlmanin ammattiopiston opiskelijat, joista valitaan kaksi luokkaa yläkoulusta ja kaksi opiskelijaryhmää hotelli-, ravintola- ja catering koulutuksesta ja sekä ko. oppilaitosten opettajat.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Löydä sun juttu -hankkeen tavoitteena on uudistaa yläkoulun ja ammatillisen oppilaitoksen toimintakulttuuria kohti osallistavuutta, yhteisöllisyyttä ja tiimioppimista. Hankkeessa pilotoidaan toimintakäytäntöjä, joiden tavoitteena on se, ettei "kukaan putoa". Toimintamallissa keskeistä on opettajan ohjauksellinen ja valmentava ote, luokan/ryhmän yhteisöllisyyden ja yhteisvastuullisuuden edistäminen sekä nuoren identiteetin ja kasvun tukeminen. Hankkeessa testataan sosio-kulttuurisia menetelmiä ja tiimi-oppimisen ja yrittäjyyskasvatuksen eri muotoja, eri oppilaitosasteilla yhteistoiminnallisesti.

Tavoitteena on konkreettisesti lisätä koulumotivaatiota, opiskelumotivaatiota ja vähentää keskeyttämistä ja koulusta kieltäytymistä. Vastuullisuus omista opinnoista sekä oman suunnan löytäminen helpottuvat. Oppiainerajoja ylittävillä toiminnoilla ja oppilaitosasteiden yhteistyömuodoilla puolestaan monipuolistetaan nuorten kuvaa siitä tulevaisuuden opintojen tai ammattien mahdollisuuksista, yrittäjyyttä unohtamatta.
Tavoitteena hankkeessa on myös opettajien ohjauksellisen ja valmentavan osaaminen lisääntyminen ja vahvistuminen. Hankkeen aikana pilotoidaan uusia toimintakäytänteitä, joita arvioidaan yhteistoiminnallisesti opettajien jaopiskelijoiden kanssa. Kolmantena tavoitteena on kehittää ja mallintaa oppilaitosasteiden yhteistyömuotoja (yläkoulu, ammattiopisto ja ammattikorkeakoulu). Hankkeessa oppilaat toteuttavat eri muotoisia yhteisiä toimintapäiviä/-projekteja yhteistyössä. Toimintamalli on dynaaminen ja tekemisestä oppiva. Tällä edistetään myös yrittäjämäisen asenteen kehittymistä.

Hankkeen tuloksena syntyy uusia käytännössä testattuja toimintamalleja ja -käytänteitä, jotka ovat siirrettävissä myös muihin yläkouluihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin.
 

Yhteystiedot: 
Tarja Tittonen Löydä sun juttu-hanke Projektipäällikkö Tampereen ammattikorkeakoulu tarja.tittonen@tamk.fi p.0505004545
up
124 tykkäystä.

Ajankohtaista

Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu
Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top