eBoss hyvinvointivalmennusta nuorille

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Sunnuntai, 01. tammikuuta 2017 - Torstai, 31. tammikuuta 2019
Hankkeen kohderyhmä: 
Noin 144 Jyväskylän palvelualan opiston (JYPAO) ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) ammattiin opiskelevaa 16-29 -vuotiasta nuorta. Osallistuvat 12 hyvinvointivalmennusryhmään. POKElla 8 ryhmää (6 Saarijärvi/Viitasaari) ja JYPAOlla 4 ryhmää. Opiskelijat, jotka kokevat tarvetta muuttaa epäterveellisiä elämäntapojaan, haluavat vahvistaa elämänhallintaansa, parantaa arkielämän taitojaan ja vaikeuksia pärjätä koulutuksessa ja/tai työssä oppimisessa heikon terveyden ja toimintakyvyn vuoksi. Nuoret, jotka kokevat itsensä sosiaalisesti araksi ja yksinäiseksi ja joiden opiskelu- ja toimintakyky on tämän vuoksi uhattuna. Lisäksi JYPAOn maahanmuuttajanuoret, joilla tarvetta parantaa elämäntapojaan, liikuntataitojaan, arkielämän taitojaan ja joiden digiosaaminen on heikkoa. Lisäksi 12 hyvinvointivalmennukseen osallistunutta nuorta rekrytoidaan vertaisohjaajiksi. Myös ammattiopistojen opetus- ja ohjaushenkilöstö (N=40) kohderyhmänä toimintojen juurruttamiseksi, heistä osa osallistuu hankkeen toimintoihin.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeen päätavoitteena on edistää toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten terveellisiä elämäntapoja sekä tukea heidän elämänhallintaansa ja arkielämän taitojaan sekä sosiaalisia vuorovaikutustaitojaan, jotta heidän opiskelu- ja toimintakykynsä vahvistuisivat. Tämä vaikuttaa siihen, miten hyvin he suorittavat tutkintonsa loppuun asti ja työllistyvät opintojensa jälkeen. Hankkeessa luodaan, pilotoidaan, levitetään ja osin juurrutetaan eBoss -hyvinvointivalmennus Jyväskylän palvelualan opiston ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa yhteistyönä. eBoss -valmennusohjelmaan osallistuu yhteensä noin 144 opiskelijaa (16–29 –vuotiasta), joista 12 valitaan vertaisohjaajaksi valmennuksille. Lisäksi molemmista oppilaitoksista osallistuu yhteensä 40 opetus- ja ohjaushenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä eBoss-valmennuksen luontiin, pilotointeihin ja juurruttamistyöhön. eBoss -valmennus toteutuu digivalmennuksena ja mobiilivalmennuksena. Digivalmennus toteutetaan 100 % verkkopohjaisena valmennuksena hyödyntäen erilaisia virtuaaliympäristöjä. Mobiilivalmennus toteutetaan osaksi kontaktivalmennuksena, johon liitettynä siinä testataan terveellisiä elämäntapoja edistäviä ja minäpystyvyyttä vahvistavia älypuhelimiin soveltuvia, ilmaisiaja edullisia applikaatioita. eBoss digitaalinen hyvinvointivalmennuksen työtila julkaistaan verkossa keväällä 2018.

Yhteystiedot: 
http://blogit.jamk.fi/eboss/
Lisätietoja: 
Projektipäällikkö Maaret Rutanen maaret.rutanen@jamk.fi; projektiasiantuntija Merja Kurunsaari merja.kurunsaari@jamk.fi
up
55 tykkäystä.

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top