Omalle polulle korkeakouluun

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Keskiviikko, 01. huhtikuuta 2015 - Lauantai, 30. kesäkuuta 2018
Hankkeen kohderyhmä: 
Hankkeen kohderyhmänä ovat toisen asteen opiskelijat, joiden siirtymiä toiselta asteelta korkea-asteelle pyritään sujuvoittamaan eri toimenpiteillä. Myös toisen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstölle tarjotaan täydennyskoulutusta sekä mahdollisuuksia verkostoitua ja tiivistää yhteistyötä korkea-asteen opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja juurruttaa maakunnallinen malli siirtymiin toiselta asteelta korkea-asteelle. Tätä tavoitellaan kolmen toimenpidekokonaisuuden avulla. Ensiksi sekä toisen asteella että korkeakoulutuksessa kehitetään uusia toimintamalleja  siirtymävaiheen tukemiseen. Toiseksi korkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset tuottavat uudenlaisia, innostavia ja työelämänäkökulman huomioivia tutustumiskursseja toisen asteen opiskelijoille. Kolmanneksi toisen ja korkea-asteen opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämälähtöisen ja osaamisperustaisen pedagogisen osamisen kehittymistä tuetaan.

Koulutussiirtymien tukeminen hyödyttää sekä opiskelijaa, oppilaitoksia että työelämää. Ohjauksellisesti on perusteltua luoda realistisia, ajantasaisia ja riittävän kattavia näkymiä koulutus- ja työelämän vaihtoehtoihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa toisella asteella siten, että tämä tulevaisuutta koskeva ohjauksellinen prosessi jatkuu läpi opintojen. Tällöin tuetaan sellaisen oppilaitoskulttuurin syntymistä, jossa aidosti koko oppilaitos ohjaa ja tekee sitä yhteistyössä muiden oppilaitosten sekä työelämän kanssa.

 

Yhteystiedot: 
minna.kuutti@gradia.fi, puh. 040 341 5475
up
36 tykkäystä.
Avainsanat: 

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top