Avoimet ammatilliset opinnot

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Sunnuntai, 01. huhtikuuta 2018 - Perjantai, 31. heinäkuuta 2020
Hankkeen kohderyhmä: 
Ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä oppilaitosten ulkopuolella nuorten ja aikuisten ohjaamisesta vastaavien tahojen henkilöstö.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeen tavoitteena on selvittää, mitä AAVA-hankkeessa vuosina 2015-18 kehitetyn Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun laaja valtakunnallinen käyttöönotto edellyttää testaamalla palvelun käyttöönottoa ammatillisten oppilaistosten laajassa kumppanuusverkostossa. Tavoitteena on kehittää niitä sujuvia siirtymiä edistäviä toimintamalleja ja yhteistyömuotoja, joissa hyödynnetään laajasti avointen ammatillisten opintojen palvelua. Lisäksi tavoitteena on kytkeä palvelu soveltuvin osin osaksi valtakunnallisia eHOKS-, Opintopolku- ja Koski-palveluja.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun
- käyttöönoton testaaminen ja laajentaminen
- kehittäminen yhteisten tutkinnon osien ja ammatillisten tutkinnon osien opintokokonaisuuksien suorittamisen mahdollistamiseksi
- käyttöönottoa tukevien toimintamallien ja yhteistyömuotojen kehittäminen sujuvien siirtymien mahdollistamiseksi
- vaikuttavuuden ja laajan valtakunnallisen käyttöönoton edellytysten arviointi
- valtakunnallinen markkinointi ja levittäminen

Tuloksena saadaan selvitys ja toimenpide-ehdotukset Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun ja sen tarjonnan laajan valtakunnallisen käyttöönoton edellytyksistä sekä sujuvia siirtymiä edistävistä palvelun hyödyntävistä hyvistä käytännöistä.

Hankkeen toteuttajaorganisaatiot ovat
- Turun sivistystoimiala / ammatillinen koulutus
- Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
- Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
- Oulun seudun koulutuskuntayhtymä / Oulun seudun ammattiopisto OSAO
- Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
- Salon seudun koulutuskuntayhtymä / Salon seudun ammattiopisto
- Vantaan kaupunki / Vantaan ammattiopisto Varia

Hankkeen rahoituksesta vastaavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

 

 

Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Jaana Kilpinen Turun kaupungin sivistystoimiala Suunnittelu- ja kehittämispalvelut, projektitoimisto Yliopistonkatu 27, 20100 Turku p. 050 428 3154 tai etunimi.sukunimi@turku.fi

Hyvät käytännöt

Ei hyviä käytäntöjä.

up
33 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top