Osuma - osallistamalla osaamista

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Maanantai, 01. tammikuuta 2018 - Torstai, 31. joulukuuta 2020
Hankkeen kohderyhmä: 
Opetus- ja kulttuuriministeriön Osallistavaa osaamista -toimenpideohjelman valtakunnalliset päättyneet ja käynnissä olevat hankkeet.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Osuma – osallistamalla osaamista koordinaatiohanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan "4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen", erityistavoitteen "9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen" valtakunnallisen Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuuden. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Koordinaatiohankkeen tehtävänä on lisätä ja vahvistaa oppilaitosten sekä nuorten kanssa toimivien julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden monialaista yhteistyöosaamista ja yhteistyötä. Tehtävänä on tiedontuotannon, viestinnän ja teemaseminaarien avulla kehittää oppilaitosten sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan toimijoiden sellaista osaamista, joka vahvistaa monipuolisesti nuorten opiskeluvalmiuksia ja -motivaatiota.

Osuma:

  • edistää toimenpidekokonaisuuteen liittyvää kehittämishanketoimintaa tukemalla hankkeiden ja toimijoiden tiedonvaihtoa, verkostoitumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta
  • tuottaa ja välittää tietoa toimenpidekokonaisuuden kehittämishankkeiden hyvistä käytännöistä ja teemaan liittyvistä tutkimuksista ja kehittämistyöstä
  • järjestää yhteistyöosaamisesta, hyvistä käytännöistä ja tutkimuksesta koulutus- ja vaikuttajatilaisuuksia
  • osallistuu ja vaikuttaa julkiseen keskusteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon, jotta toimenpidekokonaisuudelle asetetut tavoitteet toteutuvat

Osumaa koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu. Osuma on jatkoa vuosina 2015-17 toteutetulle Creative and Inclusive Finland –hankkeelle. 

Osa Osuma-hankkeista myös omana kuvauksena Arjen arkin menetelmäpankissa:

Combo: arjenarkki.fi/menetelmapankki/hankkeet/1206

Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Katri Halonen, Metropolia Ammattikorkeakoulu, katri.halonen@metropolia.fi ja tuottaja Riikka Wallin, Metropolia Ammattikorkeakoulu, riikka.wallin@metropolia.fi
up
56 tykkäystä.

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top