Kampusrauhaa

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Tiistai, 01. elokuuta 2017 - Maanantai, 31. joulukuuta 2018
Hankkeen kohderyhmä: 
Hankkeen käytännöt ovat suunnattuja koko oppilaitosyhteisölle, niin opiskelijoille kuin oppilaitosten johdolle. Hankkeen tärkein työkalu on tapa, jolla opiskelijat saadaan innostumaan yhdessä työntekijöiden kanssa oppilaitoksen arjen kehittämisestä. Kaikki, jotka ovat kiinnostuneita oppilaitoksen opiskelijalähtöisestä kehittämisestä hyötyvät hankkeesta. Prosessi, jolla opiskelijalähtöistä keskustelua oppilaitoksen arjesta ja sen päälle rakentuvaa konkreettista toimintaa saadaan aikaan voi kiinnostaa erityisesti 1) oppilaitosten johtoa (opiskelijalähtöisen osallisuuden vahvistamiseksi) 2) opiskelijakuntatoiminnan koordinaattoreita (inspiraatioksi) ja 3) opiskelijahyvinvoinnin parissa ahertavia (työkaluiksi). Hankkeen työskentelyssä henkilöstön puolelta avainasemassa ovat mm. kuraattorit, asuntola-ohjaajat, opinto-ohjaajat, koordinaattorit, ja seurakuntien oppilaitostyöntekijät.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

#kampusrauhaa-hankkeen tavoitteena on kehittää toimintakonsepti, jota voidaan soveltaa missä tahansa oppilaitoksessa, minkä tahansa ryhmän kanssa. Toimintakonseptia pilotoidaan valtakunnallisesti eri oppilaitoksissa. Hankkeen kehittäjäkumppaneita ovat mm. REDU, SASKY, GRADIA, OMNIA, SAMPO, KEUDA, TAI, StadinAO, EKAMI ja SALPAUS.

Toimintakonseptin perusidea on käynnistää opiskelijalähtöinen prosessi, jossa opiskelijat ja henkilöstö yhdessä miettivät vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1) Miten meidän oppilaitoksen arjesta saisi mielekkäämpää?

2) Miten huolehditaan siitä, että ammatillinen koulutus on jatkossakin kaikille hyvä paikka opiskella itselleen ammatti?

Työskentely perustuu kolmen työpajan sarjaan. Ideatyöpajassa keskustellaan oppilaitoksen asioista sekä siellä opiskelevien ja työskentelevien ihmisten arjen kokemuksista. Keskustelun perusteella jakaudutaan pienryhmiin ideoimaan, miten oppilaitoksen arjesta saisi mielekkäämpää. Tavoitteena on keksiä TOP3-kokeilua, jota oppilaitoksessa voidaan lähteä viemään eteenpäin. Ideat voivat liittyä esimerkiksi tilojen viihtyvyyteen, ruokailuun, yhteisiin pelisääntöihin. Työpajan jälkeen ideat viedään oppilaitoksen johdolle ja keskustellaan tulevien kokeilujen reunaehdoista ja mahdollisista huolenaiheista ja esteistä.

Suunnittelutyöpajassa suunnitellaan kokeiluja eli mietitään, miltä ideat näyttävät arjessa ja miten ne saadaan aikaan. Suunnitelmat toimitetaan oppilaitoksen yhteyshenkilöille ja muutosagenteille, jotka tukevat kokeiluja ja auttavat viemään niitä eteenpäin oppilaitoksen sisällä. Kokeilujen onnistuminen on pitkälti riippuvaista johdon sitoutumisesta.

Arviointityöpajassa keskustellaan siitä, mitä on saatu aikaan ja seuraavista askeleista. Onnistuneista kokeiluista voidaan jalostaa hyviä käytäntöjä muiden oppilaitosten mallinnettavaksi. "Epäonnistuneita" kokeiluja ei hankkeen näkökulmasta lähtökohtaisesti ole olemassakaan, koska hankaluudet ovat mahdollisuuksia oppia ja kasvaa. 

Yhteystiedot: 
Antti Seitamaa projektipäällikkö (#kampusrauhaa) antti.seitamaa@sakkiry.fi 040 199 0720 Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry http://sakkiry.fi

Hyvät käytännöt

Ei hyviä käytäntöjä.

up
17 tykkäystä.

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top