SOPU - Sujuvat omat polut

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Sunnuntai, 01. huhtikuuta 2018 - Sunnuntai, 31. toukokuuta 2020
Hankkeen kohderyhmä: 
-ammatillisen koulutuksen opiskelijat erityisesti keskeyttämisuhan alla olevat sekä opinnoissa nopeasti edistyvät -ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneet -ammatillisen koulutuksen opettajat ja koko opiskeluhuoltohenkilöstö
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

SOPU - Sujuvat omat polut -verkostohankkeen taustalla on ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden opiskelijoiden määrän kasvu ja korkea nuorisotyöttömyys. Hankkeen keskeisin kohderyhmä on ammatillisen koulutuksen opiskelijat, keskeyttämisuhan alla olevat ja ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat. SOPU-hankkeen tavoitteena on HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämisuunnitelma)-ohjausprosessin mallintaminen ja kehittäminen. Ohjauksellista HOKS-ja eHOKS-prosessia kehitetään uuden ammatisen koulutuksen lainsäädännön mukaiseksi, huomioiden reformin tuomat rakenteelliset muutokset. Tavoitteena on opiskelijan sujuva yksilöllinen eteneminen opintopolullaan. Opiskelijoiden yksilöllisiiin tarpeisiin ei pystytä tällä hetkellä riittävässä määrin vastaamaan - erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä kasvaa ja toisaalta osa opiskelijoista haluaa valmistua nopeammassa aikataulussa. Hankkeessa osatoteuttajat arvioivat jo aiemmin kehitetyn vapaaehtoisuuteen perustuvan K2K-toimintamallin soveltamista opiskelijan tueksi erilaisissa koulutuksellisissa siirtymävaiheissa. Yhteisissä hanketavoitteissa tullaan hyödyntämään myös muissa aiemmissa hankkeissa kehitettyjä sujuvia yksilöllisiä opintopolkuja mahdollistavia ratkaisuja. Hanke kehittää hakeutumisvaiheen ohjausta. Tulevaisuudessa jatkuvasta hausta siirrytään joustavampaan, ympärivuotiseen sisäänottoon kaikilla koulutuksen järjestäjillä, mikä vaatii opintojen rakentumisen mallintamista. Osana jatkuvaa hakua kehitetään ykilöllistä koulutukseen tutustumismallia ja samalla luodaan ohjauksellinen toimintamalli joustavaan sisäänottoon. Yksilöllinen koulutukseen tutustumismalli vähentää keskeyttämisiä ja auttaa valitsemaan oikean ammattialan. Hankkeessa parannetaan koulutuksella opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjausosaamista ja koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä sujuvien opintopolkujen mahdollistamiseksi.

Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Maarit Kopakka p. 040 668 2884 maarit.kopakka@osao.fi Projektikoordinaattori Anna-Mari Saarela p. 040 661 8123 anna-mari.saarela@osao.fi

Hyvät käytännöt

Ei hyviä käytäntöjä.

up
5 tykkäystä.

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top