Ammattitaitoa yhdessä

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Torstai, 01. maaliskuuta 2018 - Torstai, 30. heinäkuuta 2020
Hankkeen kohderyhmä: 
työpaikoilla luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, työpaikkaohjaajat sekä esimiehet oppilaitoksissa henkilöstö ja opiskelijat
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Ammattitaitoa yhdessä tuo yhteen työnantajat, työntekijät ja oppilaitokset kehittämään uudistunutta ammatillista koulutusta. Hanke tuottaa uutta tietoa, uudenlaisia menetelmiä ja toimintatapoja sekä verkostoja, jotka hyödyttävät työelämän toimijoita, ammatillisia oppilaitoksia ja opiskelijoita. Yleisenä päämääränä on, että opiskelijoiden siirtymät oppilaitosten ja työpaikkojen välillä ovat sujuvia. Tavoitteena on vahvistaa koko työyhteisön osaamista työpaikalla järjestettävän koulutuksen tukemisessa sekä parantaa oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä. 

Keskeisenä toimintana järjestetään yhteistyössä ammattiliittojen kanssa työpajoja luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, ay-aktiiveille ja työpaikkaohjaajille. Työpajoissa käsitellään ammatillisen koulutuksen uudistusta ja haetaan ratkaisuja siihen, miten opiskelijoita ja oppimista parhaiten tuetaan työpaikalla (teemoja edunvalvonta, koulutussopimus, työpaikan vastuut ja roolit, ohjaus ja työsuojelu, jaksaminen ja resurssit sekä erityinen tuki työpaikalla). Tällä hetkellä käynnissä on lisäksi Työterveyslaitoksen vetämiä muutospajaprosesseja työpaikoille ja oppilaitoksille. Keväällä 2019 on luvassa tuloksia Työterveyslaitoksen toteuttamasta työpaikkakyselystä sekä toinen kierros Koko työyhteisö ohjaa -työelämäfoorumeita eri puolilla Suomea (toteutus yhteistyössä Parasta osaamista -verkoston kanssa). 

Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL, ja osatoteuttajina mukana ovat Työterveyslaitos, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Teollisuusliitto. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK tukee hankkeen toteutusta. 

Yhteystiedot: 
hankepäällikkö Ilkka Vuorikuru 040 457 0734 ilkka.vuorikuru@tsl.fi

Hyvät käytännöt

Ei hyviä käytäntöjä.

up
12 tykkäystä.

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top