Parasta osaamista

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Sunnuntai, 01. tammikuuta 2017 - Tiistai, 31. joulukuuta 2019
Hankkeen kohderyhmä: 
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristön ja lainsäädännön muuttuessa, kehitetään ja varmistetaan ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaista toimien valtakunnallista ja yhdenmukaista laatua sekä luodaan yhtenäisiä käytäntöjä. Lisäksi hankkeen avulla tuetaan erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä osaamisperusteisen ja asiakaskeskeisen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa yhdessä työelämän kanssa. Hanke tukee ja valmentaa työpaikkoja toimimaan uudistuvan ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöinä. 

Hankkeen tavoitteet:

 1. Selvittää keskeiset osaamisvaatimukset ja tarpeet opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiselle
 2. Laatia esitys modulaariseksi osaamiskokonaisuudeksi kartoitettujen vaatimusten ja tarpeiden pohjalta
 3. Valmistella ja levittää koulutuksen järjestäjien käyttöön opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen toimintamalleja ja materiaaleja sekä koulutusta
 4. Laatia koulutuksen järjestäjien käyttöön työpaikalla järjestettävän koulutuksen toimintamalleja ja materiaaleja
 5. Laatia koulutuksen järjestäjien käyttöön työpaikkaohjaajien perehdyttämisen toimintamalleja ja materiaaleja

Hankkeen tuottamiin toimintamalleihin ja materiaaleihin voit tutustua osoitteessa: https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/toimintamallit-ja-materiaalit/ 

Yhteystiedot: 
Pia Tolonen, projektipäällikkö, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, puh. 040 341 5844
Lisätietoja: 
Hankkeen muut toteuttajat Ammatilliset koulutuksen järjestäjät: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Länsirannikon koulutus Oy WinNova Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria Koulutuskeskus Salpaus Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu Tampereen seudun ammattiopisto Tredu (Tampereen kaupunki) Ammattiopisto Spesia Oy Yrkesakademin i Österbotten Ammatilliset opettajakorkeakoulut: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Hyvät käytännöt

Ei hyviä käytäntöjä.

up
8 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top