Huippu - Nuorten työllistymistä edistävien hyvien käytäntöjen levittäminen

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Perjantai, 01. huhtikuuta 2011 - Keskiviikko, 31. joulukuuta 2014
Hankkeen kohderyhmä: 
kumppaniorganisaatiot ja näiden omat alueelliset verkostot ja niiden henkilöstö, hankkeet, hankeverkostot ja näiden taustaorganisaatiot sekä henkilöstö, hankkeen levittämisteemojen kanssa työskentelevät muut organisaatiot ja tahot sekä näiden henkilöstö, yritykset, työmarkkinajärjestöt, viranomaistahot, paikallisen ja kansallisen tason päättäjät, tiedotusvälineet ja niiden kautta ns. suuri yleisö ja kansainväliset yhteistyökumppanit. Hankkeessa käyttöön otettavien uusien nuorten ja vastavalmistuneiden työllistymistä edistävien hyvien käytäntöjen ja toimintamallien kautta hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat varsinaissuomalaiset nuoret ja vastavalmistuneet. Erityisryhmistä hankkeen toimenpiteistä hyötyvät maahanmuuttajat ja maahanmuuttajataustaiset nuoret.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeen tavoitteena oli löytää uusia näkökulmia ja keinoja nuorten ja vastavalmistuneiden työllistymisen edistämiseksi. Lisäksi hankkeen keskeisenä tavoitteena oli maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuksien ja työelämän välisen yhteistyön lisääminen sekä tämän erityisryhmän työllistymiseen liittyvien erityishaasteiden identifiointi ja niihin liittyvien ratkaisujen löytäminen.

Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa hyödynnettiin muiden EU-jäsenmaiden kokemuksia ja niissä kehitettyjä hyviä käytäntöjä nuorten työllistämisen edistämiseksi sekä koulutuksen ja työelämän välisen yhteistyön tehostamiseksi. Hankkeessa hyödynnettiin myös kansainvälisten kumppanien pitkäaikaisia kokemuksia maahanmuuttaja- ja maahanmuuttajataustaisten nuorten työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Lisäksi hankkeen tavoitteena oli edistää eri hankkeiden ja niiden taustaorganisaatioiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä kehittää uusia työkaluja ja toimintamalleja hyvien käytäntöjen tunnistamiseen, tuotteistamiseen, levittämiseen ja käyttöönottoon sekä toimijoiden välisen vertaisarvioinnin ja keskinäisen oppimisen kehittämiseen.

Hankkeen toteuttamisessa olivat mukana seuraavat toimijat:

- Turun kaupungin sivistystoimiala / ammatillinen koulutus
- Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala / nuorisopalvelut
- Kaarinan Nuoret Pajamestarit ry
- Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
- Raision seudun koulutuskuntayhtymä RASEKO
- Salon seudun koulutuskuntayhtymä/Salon ammattiopisto
- Turun kristillisen opiston säätiö

Hankkeen kansainvälisinä kumppaneina toimivat seuraavat organisaatiot:

- Connexions Thames Valley (Englanti)
- ROC Noorderpoort (Hollanti)
- CMO Groningen (Hollanti)
- Berufsbildungsstätte Westmunsterland GmbH fur Handwerk und Industrie (Saksa)

 

Yhteystiedot: 
ProjektikoordinaattoriJaana Kilpinen Turun kaupungin sivistystoimiala puh. 050 4283154 jaana.kilpinen@turku.fi
Lisätietoja: 
Painettuja julkaisuja voi kysyä hankkeen yhteyshenkilöltä
up
232 tykkäystä.
Go to top