Arjen Sankarit – motivaatiointerventio

Kuvaus: 

Kurssi on suunnattu opiskelijoille, joilla on oppimisvaikeuksia, alentunut opiskelumotivaatio tai muita oppimisen haasteita, tai jos vaikuttaa siltä, että opinnot ovat pitkittymässä tai keskeytymässä.

Kurssi on opintojakson mittainen, opintoviikon laajuinen, se toteutetaan vapaavalintaisena kurssina. 

Kurssia tarjotaan opiskelijoille, joilla on oppimisvaikeuksia, motivaatio-ongelmia tai muita oppimisen haasteita. Kurssilla käydään läpi elämänhallintaan ja opiskelutekniikkaan liittyviä asioita. Opiskelija laatii itselleen opintoihin liittyvän tavoitteen, johon eri menetelmin tuettuna tapaamiskerroilla pyritään.

Kurssin tavoitteena on opiskelijan positiivisen minäkuvan vahvistaminen ja negatiivisen kierteen katkaiseminen. Menetelminä käytetään omien vahvuuksien tunnistamista ja tunnustamista sekä kehittämisen kohteiden löytämistä. Etsitään erilaisia keinoja, joilla näihin voidaan vaikuttaa.

Kurssille käytetään mahdollisuuksien mukaan yhdessä tekemistä ja erityisesti opiskelijan omien vahvuuksien hyväksikäyttämistä.  Sekä tuki että palaute pyritään antamaan välittömästi ja palautteen annossa keskitytään vain positiiviseen palautteeseen.

 

Resurssit: 
Kurssi pidetään ATTO – ainejaksolla vapaavalintaisten aineitten paikalla lukujärjestyksen mukaan. Kurssin vetäjänä voi toimia ryhmänohjaaja tai aineenopettaja, joka on perehtynyt motivaation rakentumiseen ja opiskelijoiden oppimisen esteisiin. Ulkopuolisia asiantuntijoita kutsutaan paikalle puhumaan nuoria askarruttavista ja kiinnostavista aiheista. Mahdollisuuksien mukaan tehdään tutustumis- käynti työssäoppimispaikalle tai muuhun nuorten elämään liittyvään paikkaan lähietäisyydellä.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Malli toimii Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä kahdella kampuksella vapaavalintaisena kurssina. Mallista on pidetty koulutusta ammatillisten oppilaitosten henkilökunnalle. Hankkeen puitteissa on tehty ohjekirjanen Toimivia tapoja motivaation ylläpitoon, Opettajan vinkkikirja, joka on tulostettavissa osoitteessa www.nmi.fi/julkaisut/ilmaiset materiaalit/toimivia tapoja motivaation ylläpitoon - Opettajan vinkkikirja Koulutusta on suunniteltu järjestää laajemmin talvella 2014–2015 ammatillisten oppilaitosten henkilökunnalle. Koulutuksissa osallistujille jaetaan Opettajan vinkkikirjaa.
Yhteystiedot: 
elisa.salmi@nmi.fi
Lisätietoja: 
www.nmi.fi > Hankkeet > Polkuja 3
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
715 tykkäystä.

Kommentit

Ok

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top