Opiskeluhuollon käsikirja

Kuvaus: 

Opiskeluhuollon käsikirja on laadittu osana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallinnoimaa Polkuja läpäisyn tehostamiseen -hanketta. Käsikirja on julkaistu web-sivuina osana Arjen arkki -hyvinvointisivustoa, jotta käsikirja on  jatkuvasti täydennettävissä ja muokattavissa. Käsikirja-sivuille tullaan lisäämään hyviä käytäntöjä, jotka liittyvät lain toimeenpanoon.

Opiskeluhuollon käsikirjasivuston tarkoituksena on esitellä opiskeluhuollon rooli hyvinvoivan oppimisympäristön kokonaisuudessa. Käsikirjasta löytyvät koulutuksen järjestäjän ja oppilaitosten opiskeluhuollon toteuttamiseen liittyvät lakien ja asetusten määrittelemät vastuut ja velvollisuudet sekä linkkejä lakeihin, asetuksiin, määräyksiin sekä ohjeisiin ja toimintamalleihin. Lisäksi käsikirja sisältää opiskeluhuollon toteutumisen arviointiin liittyviä tarkistuslistoja, joiden avulla voidaan arvioida koulutuksen järjestäjän ja oppilaitosten opiskeluhuollon velvoitteiden toteutumista. Tarkistuslistojen avulla voidaan arvioida myös opiskeluhuollon laatua ja määrittää kehittämistä tarvitsevat palvelut.
Käsikirjassa on huomioitu 1.8.2014 voimaan tullut oppilas- ja opiskeluhuoltolaki.
 

Resurssit: 
Vaatii ajankäyttöä lukemiseen ja perehtymiseen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Käsikirja tukee oppilas- ja opiskeluhuollon toteutusta oppilaitoksissa.
Yhteystiedot: 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä: Anne Eteläaho, anne.etelaaho@kpedu.fi SAKU ry: Ville Virtanen, ville.virtanen@sakury.net
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
693 users have voted, including you.

Ajankohtaista

Julkaisu on käännetty nyt myös ruotsiksi.
Helavalkeat-kohtaaminen on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten kanssa y

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top