Amazing ao

Kuvaus: 

AMAZING AO on kisailu, jossa opiskelijat etsivät pienryhmissä (3-5 opiskelijaa) lähtöpisteessä annettuja rasteja oppilaitoksen eri kampuksilta. Kullakin rastilla on aina tehtävä, joka tulee suorittaa. (Esimerkiksi oppilaitoksen kirjastossa tulee etsiä tietty matkailualan kirja tai kone- ja metallialalla selvittää alaan kuuluvia ammattinimikkeitä).

Opiskelijaravintoloiden rastit kuuluvat myös kisaan.  Opiskelijaravintolan  rastipisteellä käymisestä ryhmän jäsenet saavat käynnistään kuittaukseksi kahvi-/teelipukkeet, jotka tulee säilyttää kisan maaliin asti. (Ovat osa motivointia.)

Eri kulkuvälineiden käyttö kampusten välillä on sallittua, rastitehtävien vastauksiin saa ja on suositeltavaa, kysyä neuvoa henkilökunnalta ja muilta opiskelijoilta.

AMAZING AO toteutetaan kahtena peräkkäisenä päivänä, jolloin eri joukkueet voidaan laittaa liikkeelle ja hajauttaa eri päivinä eri kampuksille ja eri rastitehtävien pariin. Mikäli ryhmäkokoonpanot eivät pysy samoina molempina kisailupäivinä, se ei haittaa. Pääasia on, että nuoret saadaan liikkeelle.

Eri kampuksilla ja erilaisissa tehtävissä työskentelevät työntekijät (opettaja, opo, kirjastonhoitaja, koulutuspäällikkö, kuraattori…) suunnittelevat rastitehtävät. Tehtävät voivat olla ryhmän itsenäisesti suoritettavissa (esim. ota kuva kuraattorin huoneen ovikyltistä) tai tehtäviä, jotka tulee suorittaa ohjatusti työsalissa (esim. tee monivärituloste painosalissa).  

AMAZING AO:n voittaa ryhmä, jolla on paitsi nopein aikasuoritus, myös hyvin/oikein suoritetut rastitehtävät sekä suurin kerättyjen kahvi-/teelipukkeiden lukumäärä.

AMAZING AO –kampuskisailu edistää uusien opiskelijoiden ryhmäytymistä sekä uusien ja jatkavien opiskelijoiden kohtaamista. Kisailu edistää myös kampukselta toiselle liikkumista ja eri koulutusalojen hahmottamista niiden todellisissa toimintaympäristöissä sekä monialaisen oppilaitoksen yhteisöllisyyttä sekä nivelvaiheen ja muiden ryhmien tunnettuutta oppilaitosyhteisössä.

Resurssit: 
Jyväskylän ammattiopistossa on toiminnan kehittämisvaiheessa osoitettu kasvatusohjaajan ja Polkuja läpäisyn edistämiseen 3 projektivastaavan työpanosta AMAZING AO -päivien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Toteuttaminen edellyttää yhteydenpitoa oppilaitoksen eri yksiköihin, lähiyksikön henkilöstön sitouttamisen, rastikansioiden kokoamisen ja kisapäivän orgaisoinnin. Toteuttaminen vaatii yhdessä lukkoon lyödyt päivämäärät, jolloin kisailu toteutetaan. Rastitehtävien organisointi voidaan tehdä omaan työhön liittyen ja/tai hyödyntää esim. tutoreita rastipisteen ideoinnissa ja toteuttamisessa. (Näin toimittiin mm. videolla näkyvällä Sosiaali- ja terveysalan rastipisteellä.)
Juurtuminen/kehittämisideat: 
AMAZING AO –kisailua on lähdetty kokeilemaan syksyllä 2012 ammattistartin syksyllä aloittaneilla ryhmillä. Syksyllä 2013 päätimme tietoisemmin kehittää AMAZING AO:sta nk. hyvää käytäntöä, joka olisi hyödynnettävissä laajemmin ja myös muissa monialaisissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Elokuussa 2014 mukaan liittyi myös Oksa –koulutuksen jopo-ryhmä ja perusopetuksen maahanmuuttajaryhmät sekä lisäopetuksen ryhmät. Olemme työstäneet tapahtumasta videon ja laatineet tapahtumasta kuvauksen ja esimerkkejä tehtävärasteista. Kehitettävää on vielä siinä, että tapahtuma laajenisi osaksi koko oppilaitoksen orientaatiojakson ohjelmaa. Niinikään rastipisteitä on mahdollista edelleen kehittää ja muokata sen mukaan, miten henkilökunnalla on ideoita ja sen mukaan, mitä palautetta kisailijat tapahtumasta antavat.
Lisätietoja: 
Mia Kärkkäinen@jao.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
703 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top