Työkykypassin suorittaminen Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa

Kuvaus: 

Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa on kehitetty malli opiskelijoille työkykypassin suorittamiseen. Työkykypassia voi mallin avulla soveltaa HOPSin ja mahdollisesti myös HOJKSin osana sekä ohjauksen välineenä. Liitteenä on opiskeljoille jaettava ohjeistus työkykypassin suorittamisesta. Ohjeistus sisältää myös tehtäviä työkykypassin suorittamiseksi.

Työkykyä edistävä liikunta
Opiskelija suorittaa 1 ov liikunnan kurssin. Lisäksi opiskelija suorittaa 12 h omaehtoista liikuntaa, jonka seuraamiseen löytyy ohjeistuksesta taulukko. Suoritukset merkitsee liikunnanopettaja. 

Terveysosaaminen
Opiskelija suorittaa 1 ov terveystiedon kurssin.Lisäksi opiskelija osallistuu 12 h laajuisesti ohjattuun terveyttä edistävään toimintaan tai vaihtoehtoisesti vastaa ohjeistuksesta löytyviin 10 kysymykseen. Suoritukset merkitsee terveystiedonopettaja.
 
Ammatin työkykyvalmiudet
Opiskelija suorittaa 1 ov työturvallisuuskurssin tai 1 ov työsuojelukurssin oppilaitoksessa. Lisäksi opiskelija suorittaa 12 itsenäistä työskentelyä ohjeistuksesta löytyvien kysymysten avulla. Alan opettaja merkitsee suoritukset
 
Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot
Opiskelija osallistuu tutortoimintaan, asuntolatutortoimintaan, kerhotoimintaan, säännölliseen urheilu- tai liikuntatoimintaan, musiikkitoimintaan tai muuhun säännölliseen vapaa-ajantoimintaan. Lisäksi suorituksen voi saada suorittamalla kulttuuripassin, joka löytyy ohjeistuksesta. Kyseistä toimintaa ohjaava henkilö antaa suorituksen.
 
Työkykyvalmiuksien vahvistaminen
Tätä osa-aluetta varten on ohjeistukseen laadittu erilaisia tehtäviä työkyvyn ja -hyvinvoinnin eri osa-alueilta. Tehtävän ei tarvitse olla kirjallinen tuotos, vaan ne voidaan suorittaa myös toiminnan kautta tai opettajan/työssäoppimisen ohjaajan kanssa keskustelemalla. Tehtävät liittyvät seuraaviin kokonaisuuksiin: psyykkinen työhyvinvointi, fyysinen työhyvinvointi, sosiaalinen työhyvinvointi sekä muita työhyvinvoinnin eri osa-alueisiin liittyviä tehtäviä. Työssäoppimista ohjaava opettaja merkitsee tämän suorituksen. 
 
Resurssit: 
Työkykyä edistävä liikunta: Suoritukset merkitsee liikunnanopettaja. Terveysosaaminen: Suoritukset merkitsee terveystiedonopettaja. Ammatin työkykyvalmiudet: Alan opettaja merkitsee suoritukset Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot: Kyseistä toimintaa ohjaava henkilö antaa suorituksen. Työkykyvalmiuksien vahvistaminen: Työssäoppimista ohjaava opettaja merkitsee tämän suorituksen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Kpedun malli on esimerkki työkykypassin yksilöllisestä suorittamisesta
Yhteystiedot: 
Toimialapäällikkö Kaija Kähäri-Wiik, p. 040 359 6266, kaija.kahari-wiik@kpedu.fi sekä Anne Eteläaho, p. 044 725 0106, anne.etelaaho@kpedu.fi, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
665 tykkäystä.

Ajankohtaista

Julkaisu on käännetty nyt myös ruotsiksi.
Helavalkeat-kohtaaminen on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten kanssa y

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top