Työkyvyn ja opiskelumotivaation käsitteleminen HOPS-keskustelussa

Kuvaus: 
Sataedussa on kehitetty väline HOPS-keskusteluihin ryhmänohjaajalle. Mallin idea on antaa ryhmänohjaajalle ja opiskelijalle työkalut työkyvystä/opiskelukyvystä  keskustelemiseen.
 
Mallissa ryhmänohjaaja käy ensimmäiseksi ryhmänohjaajantunnilla ryhmänsä kanssa HOPS-keskusteluihin valmistavan keskustelun ja antaa liitteenä olevan tehtävän opiskelijoille. Opiskelijan pitää tehdä tehtävä ennen HOPS-keskustelua.
 
Tehtävässä opiskelija vastaa kahteen kysymykseen:
  • Pohdi omaa elämääsi eri työkykytalon kerrosten mukaan ja mieti, mitkä asiat ovat elämässäsi hyvin ja miksi? 
  • Missä asioissa on omalla kohdallasi parantamisen varaa ja mitä voisit sen eteen itse tehdä?
Lisäksi opiskelija tekee Työterveyslaitoksen sivuilla työn imu -testin. Testi on tarkoitettu opiskelijan oman pohdinnan tueksi, eikä vastausta tarvitse lähettää ryhmänohjaajalle. Se kuitenkin antaa opiskelijalle jotain kuvaa hänen omasta asenteestaan ja innokkuudestaan työtä ja opiskelua kohtaan.
 
Kun opiskelija on tehnyt ennakkotehtävän, hän tulee henkilökohtaiseen HOPS-keskusteluun.
 
Ennakkotehtävä orientoi opiskelijaa arvioimaan omaa toimintakykyään sekä  keskustelemaan HOPS-keskustelussa opiskelu- ja työkyvystä. Ensimmäisenä vuonna painopiste on opiskelukyvyssä ja toisena ja kolmantena vuonna työkyvyssä (kun työelämä ja oikea työnteko painottuu voimakkaammin). 
 
Ennakkotehtävää ja HOPS-keskustelua voi käyttää johdantona työkykypassiin ja sen suorittamiseen. Se antaa myös hyvän pohjan oman liikunta- ja hyvinvointisuunnitelman tekemiseen.
Resurssit: 
Ryhmänohjaajantunti keskusteluun, opiskelijalle aikaa suorittaa ennakkotehtävät ennen HOPS-keskustelua sekä aika, joka varataan henkilökohtaiseen HOPS-keskusteluun.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Menetelmä on käytössä Sataedussa ryhmänohjaajan työkaluna HOPS-keskustelussa. Työkykyosaaja on yksi vaihtoehtoinen opiskelupolku 1.8.2015 voimaantulevassa tutkintouudistuksessa Sataedussa.
Yhteystiedot: 
SATAEDU, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Minna Mari Virtanen puh. 040 199 4218, minnamari.virtanen@sataedu.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
675 tykkäystä.

Ajankohtaista

Julkaisu on käännetty nyt myös ruotsiksi.
Helavalkeat-kohtaaminen on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten kanssa y

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top