Avitus-chat

Kuvaus: 

Avitus-chat on Oulun Diakoniaopiston, Oulun seudun ammattiopiston ja Oulun Palvelualan opiston matalan kynnyksen anonyymi ohjauspalvelu opiskelijoille. Avituksessa toimii moniammatillinen päivystäjäryhmä mm. kuraattoreja, terveydenhuollon ammattilaisia ja Oulun seurakunnan ev.lut. oppilaitospastoreita.

Avitus-chat on anonyymi, moniammatillinen palvelu oppilaitoksen omille opiskelijoille. Avitus toimii ensikontaktina ammattihenkilöön esimerkiksi silloin, kun nuori on epävarma siitä, kenelle hänen tulisi huolestaan puhua tai kun kynnys keskustella asioista kasvokkain on liian korkea. Chat tarjoaa mahdollisuuden ennaltaehkäisevään työhön niille ammattihenkilöille oppilaitoksessa, jotka ovat päivittäin muutenkin nuoren lähellä. 

Palvelusta voi saada apua monenlaisiin opiskelua ja arkea koskeviin ongelmiin. Avituksessa käydään kahdenkeskistä, anonyymia keskustelua: opiskelijan tiedot eivät välity päivystäjälle tai tallennu keskusteluhistoriaan. Palvelussa käsiteltäviä asioita tai ongelmia ei ole rajattu, vaan oppilaitoksen työntekijät kohtaavat opiskelijan hänen ehdoillaan. Neuvoja tai kuuntelijaa voi hakea niin arkipäiväisiin asioihin kuin vakavampiinkin ongelmiin, kuten kiusaamiseen.

Käyttäjät ovat 16-24-vuotiaita oululaisia opiskelijoita. Avittajat tuntevat opiskelijoiden arjen ja oppilaitoksen sekä toisensa, ja osaavat siten ohjata nuoren eteenpäin oppilaitoksen tai kunnan palveluihin. Jatko-ohjaus Avituksessa onkin tehokasta. Avittajat ovat opiskelijan tavoitettavissa myös chatin ulkopuolella, ja chat-keskustelut ovatkin johtaneet aitoihin kohtaamisiin oppilaitoksessa.

Resurssit: 
- Anonyymin chatin mahdollistava työkalu - Työresursseja palvelun kehittämiseen ja koordinointiin (mm. markkinointi, päivystysvuorojen täyttäminen ja päivystäjien rekrytointi, palautteen ja tiedonkeruu, palvelun arviointi, työntekijöiden kouluttaminen) - Työresurssi palvelun pyörittämiseen: Avitus-chat toimii neljänä päivänä viikossa, kaksi tuntia kerrallaan.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Uuden chat-palvelun käyttöönotto ei tapahdu hetkessä. Ensimmäinen vuosi Avituksen toiminnassa on vaatinut runsaasti resursseja ja aikaa toimintamallin suunnitteluun, työntekijöiden koulutukseen ja uudesta palvelusta tiedottamiseen. Palvelua arvioidaan päivystäjien ja oppilaitosten johdon toimesta puolivuosittain. Palvelusta kerätään tietoa toiminnan kehittämiseksi: keskustelujen jälkeen kirjataan keskustelun aiheet, keskustelun pituus, päättyminen ja tarve jatko-ohjaukseen. Myös opiskelijat voivat antaa palautetta palvelusta. Noin vuoden pilotoinnin jälkeen opiskelijat ovat löytäneet palvelun ja chat-keskusteluja on tasaisesti. Keskusteluaiheet käsittelevät opiskeluun liittyviä teemoja: koulunkäyntiin liittyviä käytännön ongelmia ja kaverisuhteita. Opiskelijoilla on valmistumisenpelkoa sekä jaksamis- ja mielialaongelmia. Avituksessa puhutaan myös parisuhdeväkivallasta, raha- ja etuusasioista, seksuaalisuudesta ja parisuhteista. Tärkeänä teemana nousee esiin myös opiskelijoiden yksinäisyys.
Yhteystiedot: 
Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Anna-Mari Saarela, anna-mari.saarela@osao.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
674 tykkäystä.

Ajankohtaista

Julkaisu on käännetty nyt myös ruotsiksi.
Helavalkeat-kohtaaminen on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten kanssa y

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top