Aloituspäivien ohjelma

Kuvaus: 
Aloittavien opiskelijoiden kolme ensimmäistä koulupäivää varmistavat sen, että 
 • he tuntevat oppilaitoksen tilat ja toimijat
 • osaavat kirjautua koulun tietokoneille ja käyttää sähköisiä opiskeluvälineitä sekä 
 • tuntevat ryhmänsä opiskelijoita
Aloituspäivien ohjelman toteutukseen kuuluvat seuraavat mallit, joista jokaiselle on omat tuotekortit:
 • erillinen aloituspäivien lukujärjestys opiskelijoille ja opettajille
 • tilojen ja henkilöiden Power Point -esittely
 • Wilma ja Moodle sähköisten opiskeluympäristöjen käyttöönotto
 • ryhmäytyminen
 • Tullaan tutuiksi -esitietolomake opiskelijoille 
 • tilasuunnistus
 • luki-testaus, joka toteutetaan kaikille ryhmille samanaikaisesti (normikäytäntö, ei erillistä tuote-korttia)
Lukujärjestyksen ohjeistus, ensimmäinen päivä:
 • lukuvuoden ensimmäinen koulupäivä on varattu aloittaville opiskelijoille, jolloin jatkavilla opiskelijoilla on etäpäivä
 • päivä alkaa koulutuspäällikön tervetulotoivotuksella ja opettajien esittäytymisellä
 • ryhmäohjaajat pitävät nimenhuudon ja vievät ryhmänsä tunnille
 • ensimmäisenä päivänä käydään läpi koulun järjestyssäännöt ja toiminta, jaetaan opiskelijoille henkilötietolomakkeet ja ATK -käyttöluvat kotiin vietäväksi vanhemman allekirjoitusta varten
 • luki-testauksen luetun ymmärtäminen osio, jossa ei ole aikarajaa
Lukujärjestyksen ohjeistus, toinen päivä:
 • luki-testin ajastettavat osiot: erota sanat, kirjoita sanat ja merkityksettömät sanat, tähän ohjeistus vetäjille (ryhmänohjaajat, ammatinohjaajat)
 • ryhmäyttävän kaupunkikierroksen opastus PP-esityksenä. Opettaja ei ole se joka neuvoo, vaan jokainen on nähnyt itse kuvia reitin varrelta ja eteneminen paikasta toiseen on enemmän yhdessäoloa ja seurustelua kuin rastin etsimistä
 • ennen ruokailua on kaksi rastia ja lounaan jälkeen toiset kaksi rastia
 • päivän päätteeksi kokoontuminen koululle ja pieni tarjoilu
Lukujärjestyksen, ohjeistus kolmas päivä:
Lukujärjestyksen opettajien lukujärjestykseen on merkitty erilliset sisällöt:
 • tilasuunnistus
 • edellisen päivän Kauppahallitehtävän purku
 • sähköiset opiskeluvälineet oppilaitoksen verkkoon kirjautuminen, Wilma, Moodle ja sähköposti
 • kestävän kehityksen esitys
Resurssit: 
Ensimmäisenä ja toisena päivänä aloittavan ryhmän ryhmänohjaaja toimii oman ryhmänsä kanssa. Tarvittavat monisteet: henkilötietolomake, ATK-käyttölupa huoltajan allekirjoitettavaksi. Tilasuunnistuksen monistepohjat ja kartta (voidaan viedä verkkoon). Luki-testin monisteet. Luki-testin ajastettavat osiot: erota sanat, kirjoita sanat ja merkityksettömät sanat, tähän ohjeistus vetäjille, nauhurit ja testi-CD testattava jo edellisenä päivänä.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
-
Yhteystiedot: 
Eija Karjalainen, eija.karjalainen@sakky.fi. TATU – tartu tutkintoon! –hanke, Savon ammatti- ja aikuisopisto, liiketalous, Kuopio. Eija Karjalainen, Kari Rautiainen, Kari Ranta, Sanna Vuorinen, Tuomo Tuomainen www.tartututkintoon.wordpress.com
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
699 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top