Asumisen- ja elämänhallinnan ABC- kurssi

Kuvaus: 

Ammatillisen opiskelun aloittaville opiskelijoille tarkoitettu kurssi (nuorten ryhmille), joka pidetään tutoreiden vetämänä. Tavoitteena on saada uudet opiskelijat ryhmäytymään, kiinnittymään opintoihin ja viihtymään oppilaitoksessa sekä tukea opiskelijoiden elämänhallintaa arjessa (antaa vinkkejä opiskeluun, asumiseen ja vapaa- aikaan).

Ryhmäkohtaiset tutorit ja asuntolatutorit suunnittelevat ja vetävät kurssin yhdessä opettajien, asuntola-ohjaajan ja vapaa-ajan ohjaajan kanssa. Kurssi pidetään opiskelun alussa (1. jaksolla 2xviikossa) ja sen sisällöt tukevat em. tavoitteita. Aiheina mm. siivous, pyykinpesu, ruoanlaitto, terveelliset elämäntavat, päihteet, mielenterveys sekä vapaa-ajan vietto. Kurssille pyydetään luennoitsijoita puhumaan esim. rahan käytöstä. Ryhmä tekee vierailuja eri kohteisiin mm. seurakuntaan ja kaupungin nuorisotoimeen. Osa kurssin toiminnasta on alakohtaisissa ryhmissä tekemistä ja opiskeluun liittyvää ja osa on kaikille yhteistä tekemistä. Uudet opiskelijat ja tutorit saavat kurssista yhden opintoviikon (kurssi merkitään lukujärjestykseen valinnaisten opintojen kohdalle). Tutorit ja opiskelijat saavat kurssista opintoviikkoja valinnaisiin opintoihin (1ov).

Resurssit: 
Kurssi toteutetaan monen toimijan yhteistyönä. Vastuut kurssin toteutuksessa ja suunnittelussa on: opettajalla (opetuksellinen vastuu ja suunnittelu), ryhmä- ja asuntolatutorilla (ohjauksellinen vastuu ja suunnittelu), asuntola- ohjaajalla (kurssin asuntolaosuuden vastuu ja suunnittelu) sekä vapaa-ajan oh-jaajalla (kurssin vapaa-ajanosuuden vastuu ja suunnittelu. Koulutuspäälliköt mahdollistavat kurssin si-joittamisen lukujärjestykseen. Kurssille luodaan oma Moodle-kurssipohja, mihin viedään kurssin lukujär-jestys, luentomateriaalit sekä erilaisia ryhmäyttämismalleja.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Pysyväksi käytännöksi juurruttamisen perustana on osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen, opin-toihin kiinnittyminen ja läpäisyn tehostaminen. Kurssia kehiteltäessä sisällöt olisi hyvä sisällyttää amma-tillisten aineiden opetussuunnitelmaan esim. nuva- opiskelijoille tutoroinnin sijaan.
Yhteystiedot: 
Seija Miettinen. TATU- tartu tutkintoon!- hanke, Seurakuntaopisto; etunimi.sukunimi(at)seurakuntaopisto.fi www. tartututkintoon.wordpress.com
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
674 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top