Asumisen- ja elämänhallinnan ABC- kurssi

Kuvaus: 

Ammatillisen opiskelun aloittaville opiskelijoille tarkoitettu kurssi (nuorten ryhmille), joka pidetään tutoreiden vetämänä. Tavoitteena on saada uudet opiskelijat ryhmäytymään, kiinnittymään opintoihin ja viihtymään oppilaitoksessa sekä tukea opiskelijoiden elämänhallintaa arjessa (antaa vinkkejä opiskeluun, asumiseen ja vapaa- aikaan).

Ryhmäkohtaiset tutorit ja asuntolatutorit suunnittelevat ja vetävät kurssin yhdessä opettajien, asuntola-ohjaajan ja vapaa-ajan ohjaajan kanssa. Kurssi pidetään opiskelun alussa (1. jaksolla 2xviikossa) ja sen sisällöt tukevat em. tavoitteita. Aiheina mm. siivous, pyykinpesu, ruoanlaitto, terveelliset elämäntavat, päihteet, mielenterveys sekä vapaa-ajan vietto. Kurssille pyydetään luennoitsijoita puhumaan esim. rahan käytöstä. Ryhmä tekee vierailuja eri kohteisiin mm. seurakuntaan ja kaupungin nuorisotoimeen. Osa kurssin toiminnasta on alakohtaisissa ryhmissä tekemistä ja opiskeluun liittyvää ja osa on kaikille yhteistä tekemistä. Uudet opiskelijat ja tutorit saavat kurssista yhden opintoviikon (kurssi merkitään lukujärjestykseen valinnaisten opintojen kohdalle). Tutorit ja opiskelijat saavat kurssista opintoviikkoja valinnaisiin opintoihin (1ov).

Resurssit: 
Kurssi toteutetaan monen toimijan yhteistyönä. Vastuut kurssin toteutuksessa ja suunnittelussa on: opettajalla (opetuksellinen vastuu ja suunnittelu), ryhmä- ja asuntolatutorilla (ohjauksellinen vastuu ja suunnittelu), asuntola- ohjaajalla (kurssin asuntolaosuuden vastuu ja suunnittelu) sekä vapaa-ajan oh-jaajalla (kurssin vapaa-ajanosuuden vastuu ja suunnittelu. Koulutuspäälliköt mahdollistavat kurssin si-joittamisen lukujärjestykseen. Kurssille luodaan oma Moodle-kurssipohja, mihin viedään kurssin lukujär-jestys, luentomateriaalit sekä erilaisia ryhmäyttämismalleja.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Pysyväksi käytännöksi juurruttamisen perustana on osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen, opin-toihin kiinnittyminen ja läpäisyn tehostaminen. Kurssia kehiteltäessä sisällöt olisi hyvä sisällyttää amma-tillisten aineiden opetussuunnitelmaan esim. nuva- opiskelijoille tutoroinnin sijaan.
Yhteystiedot: 
Seija Miettinen. TATU- tartu tutkintoon!- hanke, Seurakuntaopisto; etunimi.sukunimi(at)seurakuntaopisto.fi www. tartututkintoon.wordpress.com
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
672 tykkäystä.

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top