Yksilöllisten opintopolkujen valintojen ohjaus ja toteutus

Kuvaus: 

Liiketalouden perustutkinnon opiskelijoille on tehty valintaesite, joka toimii esimerkkinä siitä, kuinka opinnot on toteutettu moduuleittain. Malli antaa esimerkin siitä, kuinka opiskelijat voivat valita joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja ja kuinka opiskelijan ohjaus tähän tehdään. Mallia voivat hyödyntää eri koulu-tusalat oman toiminnan suunnittelun pohjaksi tutkinnon rakenteen huomioiden. Esite opiskelijan ohjaukseen toimii opon tai ryhmänohjaajan työkaluna.

Toimintamalli on kuvattu 4-sivuiseen A4-kokoiseen valintaesitteeseen, jonka sisältö on seuraava:
  • ohjeet opiskelijalle siitä, mitä on käytännössä tehtävä valintavaiheessa
  • tutkinnon rakenteen kuvaus
  • tutkinnon osien sisällöt tiivistetysti
  • malleja erilaisista poluista
  • tutkintoon tehtyjen valintojen aikatauluttaminen kahdelle vuodelle opintotarjontaan.
Esitettä käytetään liiketalouden perustutkinnon opiskelijoiden ohjauksessa Kuopiossa. Opiskelijoille pidetään yhteinen infotilaisuus, jossa käydään läpi valintoihin liittyvät perusasiat ja jaetaan ko. esite. Jokaiselle opiskelijalle sovitaan henkilökohtainen keskusteluaika opon (tai ryhmänohjaajan) kanssa, jolloin valinta-asia käydään vielä esitteen avulla läpi ja keskustellaan opiskelijan vahvuuksista, toiveista ja ohjataan valintojen tekemisessä. Tämän jälkeen opiskelijat tekevät valinnat Wilmaan opintotarjottimille. Ryhmänohjaustunnilla vielä tarkistetaan opiskelijoiden tekemät valinnat, joihin palataan tarvittaessa hops:in tekemisen yhteydessä.
Resurssit: 
opiskelijahallinto-ohjelman osaaminen valintatarjottimien rakentamiseen, oman tutkinnon tunteminen ja siitä toimivan mallin ja aikataulun rakentaminen, ohjausresurssia opoille ja / tai ryhmänohjaajille, esittelyyn esitteet ja muut mahdolliset esittelymateriaalit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Koulutuksen järjestäjän strategian mukaisesti oppimisympäristöt, opetusmenetelmät ja opettajan työ ovat suuressa muutoksessa. Opiskelijan ammatillisen kasvun tukeminen ja ohjaus yksilöllisten opintopolkujen ja erilaisten vaihtoehtojen viidakossa vaatii entistä enemmän ohjausta. Opiskelijan mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin ja erilaisiin oppimismenetelmiin korostuu myös valtakunnallisten tutkinnon perusteiden uudistuessa. Toimintamallin on tarkoitus kuvata ja visualisoida valintojen mahdollisuutta opiskelijalle konkreettisemmin. Päivittämisen vastuuhenkilön on oltava koulutusalakohtainen.
Yhteystiedot: 
Anne Nissinen, anne.nissinen@sakky.fi. Tatu – tartu tutkintoon! –hanke, Savon ammatti- ja aikuisopisto, liiketalous, Kuopio.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
666 tykkäystä.

Ajankohtaista

Julkaisu on käännetty nyt myös ruotsiksi.
Helavalkeat-kohtaaminen on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten kanssa y
Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät kokoavat amm

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top