Liikunnan integrointi ammattiin

Kuvaus: 

Opiskelukyky - Opiskelijan oikeus projektissa yhtenä osa-alueena on ollut tuoda liikunnnanopetus mahdollisimman lähelle opiskelijoita ja osaltaan madaltaa kynnystä liikunnan aloittamiseen. Tarkoituksena on ollut tuoda liikunta osaksi opiskelijoiden arkea ja integroida se osittain osaksi ammattiopintoja. Tämän vuoksi jokaisen aloittavan ryhmän kanssa meillä Porvoon Amistolla on pidetty niin sanottua työsaliliikuntaa, eli liikunta on viety sinne missä opiskelijat sitä oikeasti tarvitsevat. Kuluvan vuoden aikana tunteja on pidetty menestyksekkäästi niin varastossa, autohallissa kuin keittiössä. Tuntien tarkoituksena on toisaalta ollut osoittaa opiskelijoille kuinka raskasta heidän työnsä voi pahimmillaan olla, ja toisaalta opettaa heitä pitämään työkunnostaan huolta myös työpäivän aikana. Esimerkkiksi elintarvikealan opiskelijat joutuvat työssään seisomaan pitkiä aikoja paikallaan, joten miten voisimme taukoliikunnalla helpoottaa heidän jaksamistaan työssään. Jokainen ala on erilainen, joten jokaiselle alalle tulisi räätälöidä omat sisältönsä, jotka tukevat opiskijoita jaksamaan tulevassa ammatissaan. Liikunnanopetuksen tulisi tulevaisuudessa vastata juuri tähän ongelmaan, miten voisimme opiskelijoiden työkykyä ja jaksamista parantaa. 

Resurssit: 
Liikunnanopettajat
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Syksystä 2014 lähtien otettu osaksi jokaisen aloittavan opiskelijan arkea ja jatkossa kuuluu jokaisen opiskelijan arkeen.
Yhteystiedot: 
esa.maki-tulokas@amisto.fi 0406722568
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
653 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top