Aloittavien opiskelijoiden orientaatiopäivät

Kuvaus: 

Ammatillisen koulutuksen aloittavat opiskelijat ja heidän ryhmänohjaajat, alakohtaiset ammatinopettajat sekä yhteisiä aineita opettavat opettajat. Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat kiireettömästi; keskustellen, tutustuen esim. työsaleihin, sovittaa työvaatteet ja tulla tutuksi kaikkien niiden opettajien ja muun henkilökunnan kanssa, jotka opiskelija tapaa opintojen aikana. Orientaatiopäivät ovat lukuvuoden kaksi ensimmäistä päivää.

Kun opiskelijat saapuvat oppilaitokseen, ovat heitä vastassa opinto-ohjaajat ja omat ryhmänohjaajat sekä alakohtaiset opettajat. Opiskelijat siirtyvät välittömästi ”aloille” luokkatiloihin/työpisteisiin, joissa ovat mukana ryhmänohjaaja sekä alan muut opettajat. Ensimmäisenä orientaatiopäivänä klo 12.00 on juhlallinen opintojen aloitus, johon kuuluu erilaista ohjelmaa ja jossa esittäytyvät esim. opinto-ohjaajat, kuraattori, opintotoimisto, ATK-tuki ja ravitsemuspalvelut. Toisen opintopäivän aamuna opiskelijat nauttivat kiireettömän aamupalan yhdessä ryhmänohjaajiensa kanssa. Aamupalan jälkeen opiskelijat ja ryhmänohjaajat jatkavat aloilla omien suunnitelmiensa mukaisesti. Jokaiselle opettajalle on laadittu työtehtäväsuunnitelma kahdelle orientaatiopäivälle. Päivien aikana opiskelijoille esitellään alan välineitä ja laitteita sekä sovitetaan ja tilataan työvaatteet. Myös HOPS- keskusteluja voidaan aloittaa näiden kahden päivän aikana.

Resurssit: 
Suunnittelu- ja organisointivaiheessa opettajille tehdään työtehtäväsuunnitelma kahdelle ensimmäiselle opiskelupäivälle. Suunnitelmaan on hyvä kirjata kaikille työtehtävät päivien sujuvuuden vuoksi. Orientaa-tiopäivät vaativat sitoutumista koko opetushenkilöstöltä sekä muulta henkilökunnalta. Tehtävän suunnit-telussa ja organisoinnissa on oltava vastuuhenkilö.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toimintamallin päivittää opinto-ohjauksen vastuuhenkilö lukuvuosittain.
Yhteystiedot: 
TATU – tartu tutkintoon! –hanke, Ylä-Savon ammattiopisto, Terttu Kortelainen, terttu.kortelainen@ysao.fi, 0400 793 374
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
702 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top