Arviointimalli hyvälle käytännölle

Kuvaus: 

Arviointimalli perustuu Belgiassa ESR-hankkeille kehitettyyn arviointimalliin hyville käytännöille. Arviointimalli on kaksiosainen:

  1. Itse- tai vertaisarviointivaiheessa hyvän käytännön kehittäjät tai sopiva vertaisryhmä arvioi tuloksen.
  2. Hyvän arvioinnin saaneet hyvät käytännöt etenevät asiantuntijaryhmän jatkoarviointiin.

Tarkempi kuvaus selviää hyvän käytännön liitteistä.

Resurssit: 
Henkilöstön työaikaresurssia arvioinnin laajuuden mukaan. Tarkoitus on toteuttaa arviointi hankkeen aikana hankkeen omilla resursseilla osana hankkeen itsearviointia.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Mallia kehitetään Opetushallituksen koordinoimassa Zoomi-hankkeessa (ESR).
Yhteystiedot: 
Maria Käkelä, SAKU ry, maria.kakela@sakury.net
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
723 tykkäystä.
Go to top