Kädestä pitäen työelämään - työpaikoilla tapahtuvan oppimisen järjestäminen

Kuvaus: 
Malli sopii ammatilliseen koulutukseen kaikille aloille, jotka pyrkivät lisäämään työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrää. Tavoitteena on madaltaa opiskelijan kynnystä työelämään lähtemiseen. 
Tavoitteena on lisäksi:
 • kuvata opetussuunnitelmaan työpaikoilla toteutettavaa oppimista
 • oppilaitoksen toiminen aktiivisena osana ympäröivää yhteisöä
 • löytää vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä yrityksistä
 • luoda lisää työssäoppimisympäristöjä, mm. pienemmät yritykset ja järjestöt - monipuolisuus
 • madaltaa opiskelijan kynnystä kysyä työssäoppimispaikkaa
  • opiskelija saa kontaktin työnantajiin ja kokemuksia siitä, mitä työpaikalla voi tehdä
  • voi olla tuetumpi vaihtoehto top-jaksolle
 • työyhteisön kehittäminen
  • uudet tavat toteuttaa opetusta
  • opettajien välisen yhteistyön lisääminen
  • opettajan ajantasaisen työelämätiedon päivittäminen ja verkostojen laajentaminen
  • opettajan uudenlaisten ohjaustaitojen kehittyminen
  • opettajan työn kautta koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen ja markkinointi
  • työyhteisön toimijoiden aktiivinen osallistuminen opiskelijoiden projekteihin

työelämän konkreettinen mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen ja työelämän tarpeiden kohtaami-seen

Malli sisältää Excel-pohjaisesti toteutetun vuosikellon (liite), johon: 
 
kootaan alan tapahtumatarjonta ja organisaatiot, joista voi löytyä työpaikalla tapahtuvan oppimi-sen mahdollisuuksia: 
 • yritys / organisaatio ja sen yhteyshenkilöt ja puhelinnumerot 
 • projektit ja työtilaisuudet, joihin voidaan osallistua (eri laajuus huomioiden)
 • yhteistyön mahdollinen aikataulu 
 • valmistautumiseen varattava aika, pohjatyöt
 • aiemmat toteutukset
 • yhteistyö toisten tutkinnon osien ja / tai toisten alojen kanssa
yhdistetään ylläoleva tutkinnonosiin ja niiden tarjonnan aikatauluun:
 • vuosikelloon tehdään jokaiselle tutkinnon osalle oma välilehti
 • linkitetään välilehdelle samassa yrityksessä toteutuvat muut vaihtoehtoiset projektit 
 • vuosikellon sisältöä päivitetään tarkemmalle tasolle sitä mukaa kun asiat toteutuvat 
Malli sisältää myös Ohjeen opettajalle työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun (liite), johon on koottu kokemuksen pohjalta ohjeistus opettajan toimintaa varten sekä esimerkkitarinoita toteutuksesta. 
 
Resurssit: 
Tarvitaan henkilöresurssia työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaukseen ja yhteistyön luomiseen työpaikoille päin. Tehdään tarvittavat materiaalihankinnat esim. käsimaksupäätteet, minibussi tavaroiden ja henkilöiden kuljettamista varten.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Koulutuskuntayhtymän strategiassa on määritelty tavoitteeksi 2017 aloittavien opiskelijoiden osalta, että opetuksesta 50 % toteutetaan työpaikoilla tapahtuvana oppimisena. Tämä on kirjattu myös uusiin 1.8.2015 voimaan tuleviin opetussuunnitelmiin. Päivittäminen: Tutkinnon osan opetuksessa mukana olleet opettajat (työpari) päivittävät vuosikelloa sitä mukaa kun tutkinnon osia toteutetaan. Vuosikello on saatavilla Moodlessa alan opettajien yhteisellä alustalla ja sinne uusimman version päivittämistä vastaa alalla sovittu henkilö.
Yhteystiedot: 
Savon ammatti- ja aikuisopisto, Liiketalous, Kuopio. Anne Nissinen, anne.nissinen@sakky.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
688 tykkäystä.

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top