Toisen asteen ja perusopetuksen välinen yhteistyö

Kuvaus: 
Oiva-hankkeessa tavoitteena on ollut auttaa ja ohjata perusasteelta ammatilliseen koulutukseen siirtyviä, tukea ja tehostettua ohjausta tarvitsevia nuoria sekä auttaa nuoria löytämään omia vahvuuksiaan ja valitsemaan itseään kiinnostava koulutusala.
 
Oiva on tukenut nuorten sitoutumista ja motivoitumista opintoihin vaikuttamalla mm. ensimmäisen nivelvaiheen yhteistyön ohjaukseen. Tämä on toteutettu pääosin seuraavilla toiminnoilla;
 • räätälöidyillä 1. päivän tutustumisina ammatilliseen koulutukseen
 • toteuttamalla 3 pvä kestäviä Amis- leirejä
 • toteuttamalla opinto-ohjauksen lisäkurssi/Ammatinvalintakylpy valinnainen kurssi, 19 tuntia
 • herättelytunnit opinto-ohjaajan tunneilla 7lk. oppilaille
 • ammattikorttien kehittäminen ja testaus
Tämä tuettu ohjaus on toteutettu ja jäsennelty seuraaviin vaiheisiin sisältäen kaariajattelun alkaen 7. luokalta jatkuen ammatillisen koulutuksen ensimmäiseen opiskeluvuoteen:
 1. Herättelyvaihe/ 7 lk
  1. Yhteistyö perusopetuksen opinto-ohjaajien kanssa aloitettiin pitämällä 7.lk oppilaille ” herättelytunteja ”. Tunneilla tuotiin esiin eri ammatteja  ja mietittiin mitä ammatteja on ylipäätään olemassa. Nämä tunnit toteutettiin nuorisotyön keinoin ja menetelmin. Apuna käytettiin hankkeessa kehitettyjä ammattikortteja.Tietämisen vaihe
 2. Tietämisenvaihe/ 8lk
  • 8.lk. oppilaille haluttiin tuoda lisää tietoa eri vaihtoehdoista ja erityisesti oppilaille, jotka sitä eniten tarvitsivat. Syntyi ajatus Amis-leirin järjestämisestä. Perusopetuksen Opinto-ohjaaja valitsi leirille osallistuvat oppilaat, koska hänellä oli tieto siitä kuka leiristä eniten hyötyy ja sitä tarvitsee. Kolme päivää kestävän leirin sisältö ja suunnitelmat pohjautuivat ohjaustarvearvioon (www.ohjaustarvearvio.fi)
 3. Päätöksenteonvaihe/ 9lk
  • 9lk. jatkettiin tiedon lisäämistä päätöksenteon ( tuleva yhteisvalinta) tueksi. Tämä toteutettiin tarjoamalla valinnaisten kurssien tarjottimella opinto-ohjauksen lisäkurssia/Ammatinvalintakylpyä. Kurssin valitsi 35 oppilasta ja sen kesto oli 19h. Kurssin sisällöt suunniteltiin yhdessä perusopetuksen kanssa. Myös toteutukseen osallistuivat sekä perusopetus että Oiva hanke. Kurssin sisällöt koostuivat toiminnallisista, mielekkäistä opetusmenetelmistä ja  kokonaisuuksista, joissa oppilaat olivat itse osallisina.Ammatillisen koulutuksen opiskelijat osallistuivat myös kurssin suunnitteluun ja kohtasivat oppilaita. 
 4. Toimeenpanovaihe/ 9 lk
  • Valtakunnallinen yhteisvalinta
 5. Tiedonsiirto ja seurantavaihe/ 1. vuosi jatko-opinnoissa
  • Tietoa siirtyy perusopetuksesta ammatilliseen ja opiskelijoilla on tuttuja kasvoja opiskelijoissa ja henkilökunnassa jo valmiiksi. Mahdollisesti ennestään tutut ja turvalliset nuorisotyöntekijät ovat tuttuina ihmisinä rinnalla kulkijoina ja tukijoina tarvittaessa opintojen alkaessa. Näin voidaan vahvistaa myös varhaista puuttumista huolivaiheessa monen tuen kautta. He ovat luotsaamassa nuorta, että hän jaksaa hyvin opinnoissaan ja kannustaa opiskelijaa olemaan ”kartalla” omista opinnoistaan. 

Lisätietoa löytyy liitteestä

Resurssit: 
Resurssit on kuvattu liitteessä.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Ei tietoa juurtumisesta
Yhteystiedot: 
Hyvä käytäntö on luotu osana ammattiopisto Tredun Oiva-hanketta.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
614 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top