Työkykypassi Keskuspuiston ammattiopistossa ja Bovallius-ammattiopistossa

Kuvaus: 

Keskuspuiston ammattiopistossa ja Bovallius-ammattiopistossa on osana TUTKE2-hanketta kehitetty Ammattiosaajan työkykypassia ammattiopistojen käyttöön. 

Opiskelijoille pidetään infotilaisuudet työkykypassista erikseen sekä työkyvyn ylläpidon -kurssin alussa. Henkilöstölle infotaan työkykypassista syksyn henkilöstöpäivillä. Samalla kaikille ammattialojen opettajille jaetaan ohjeistus työkykypassista (työkykypassin käsikirja, löytyy Arjen arkin sivuilta pdf-muodossa).
 
Työkykypassi kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS) ja sitä seurataan koulutuksen järjestäjän käyttämässä opintosuoritusten hallintajärjestelmässä (esim. wilma/vinha). 
 
Opiskelijan tulee saavuttaa jokaiselta osa-alueelta valtakunnallisesti määritetyt osaamisen tavoitteet. Työkykypassin suorittamisesta tulee tehdä merkintä tutkintotodistukseen. Merkintä tehdään päättötodistukseen. Päättötodistuksen Opintoihin sisältyvät -kohdan alle lisätään lause "Opiskelija on lisäksi suorittanut Ammattiosaajan työkykypassin". 
 • Ammatin työkykyvalmiudet (2 osp)
  • Jokaisella opiskelijalla yksilöllinen sisältö
  • Perehdytys alan työturvallisuus asioihin (työvälineet, laitteet, suojaimet)
  • Työergonomia
  • Erikseen suoritettavat kortit (Työturvallisuuskortti, Tulityökortti, Hygieniapassi, Anniskelupassi, Ensiapu1/hätäensiapu)
  • Työelämäjakso liittyvä osaamisen arviointi / näyttö
  • Alpo.fi sivuston Ammatin työkykyvalmiudet ­tehtäviä
  • Teemaviikkoihin liittyvän toiminnan toteutus osana oppilaitoksen toimintaa.
  • Tavoitteisiin sopivat vapaasti valittavat opinnot
 • Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta (2 osp)
  • 1 osp pakollinen + 1 osp valinnainen TyLTe:n liikuntaosiosta TAI
  • Aktiivinen osallistuminen oppilaitoksen liikuntakerhoissa,josta ohjaaja kirjoittaa todistuksen
  • Osaaminen voidaan osoittaa myös liikuntaharrastuksena, josta ohjaaja tai valmentaja kirjoittaa todistuksen
  • Tavoitteisiin sopivat vapaasti valittavat opinnot
 • Terveysosaaminen (2 osp)
  • 1 osp pakollinen JA
   • 1 osp valinnainen TyLTe:n terveysosioista TAI 
   • 1 osp psykologiaa TAI
   • Arjen hallinnan, opiskelukyvyn ja asumisen kursseilla
   • Tavoitteisiin sopivat vapaasti valittavat opinnot
   • Erilaisia teemaryhmiä oppilaitoksen arjessa (tai sen ulkopuolella) (esim. painonhallinta- ja irti tupakasta ¬ryhmiä käynnistämällä.)
 • Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot (1 osp)
  • 20 h suorituksia, esim.
   • oppilaitoksen opiskelijakunta- ja/tai tutortoiminta
   • liikunta-, kulttuuri- tai ammattikerhot
   • ulkopuolinen harrastustoiminta
   • kansalaisjärjestöjen vapaaehtoistyö
 • Työkykyvalmiuksien vahvistaminen (2 osp)
  • 1 osp työelämätaidot ¬kurssista
  • 1 osp työssäoppimisjaksolta / näytöstä opintojen loppupuolella TAI
  • Tavoitteisiin sopivat vapaasti valittavat opinnot
 
Liitteestä löytyy powerpoint-esitykset, joilla työkykypassia esitellään opiskelijoille ja henkilöstölle. Työkykypassin kuvaus on avattu tarkemmin henkilöstön powerpointissa.
 
Resurssit: 
Ammattiosaajan työkykypassin osa-alueiden osaamisen arvioi ja kirjaa opintosuoritusten hallintajärjestelmään kunkin osa-alueen opetuksesta vastaava henkilö. Arvioinnin tukena voidaan käyttää opiskelijan itsearviointia ja työpaikkaohjaajan arviointia.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Ammattiosaajan työkykypassi on käytössä molemmissa ammattiopistoissa.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
616 tykkäystä.

Ajankohtaista

Julkaisu on käännetty nyt myös ruotsiksi.
Helavalkeat-kohtaaminen on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten kanssa y

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top