Työhyvinvoinnin Perhosvaikutus -malli

Kuvaus: 
Onnistuneessa muutosprosessissa muutoksen käsittelyyn otetaan mukaan koko henkilöstö. Muutokseen osallistumisen kokemus saadaan aikaan pienryhmätyöskentelyyn perustuvilla muutospajoilla ja laajemmilla henkilöstöfoorumeilla. Perhosvaikutus-mallilla varmistetaan avoin tiedotus, koko henkilöstön kuuleminen ja osallisuuden kokemus. Nämä ovat keskeisiä työhyvinvointia edistäviä asioita kaikissa muutosprosesseissa.
 
Muutosprosessin eteneminen
  1. Muutosprosessin käynnistyminen, tavoitteiden asettaminen, aikataulutus
  2. Työhyvinvointikysely henkilöstölle ja tulosten analysointi
  3. Työhyvinvointikyselyn tulosten jatkokäsittely henkilöstön pienryhmissä
  4. Henkilöstöfoorumi 
  5. Kehittämistyön jatko laajennetuissa työtiimeissä
  6. Vastuupaja
  7. Työhyvinvoinnin seurantakysely ja tulosten analysointi
  8. Muutosprosessin päättäminen
Tarkempi kuvaus eri vaiheista on alla olevassa muutoskartassa ja tämän käytännön liitteenä olevassa mallin kuvauksessa.
 

Resurssit: 
Aikaresurssi jokaiseen prosessin vaiheeseen. Aikaresurssi eri vaiheisiin määräytyy kulloisenkin muutosprosessin kokonaisuuden mukaan.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Malli on kuvattu Arjen arkkiin ja sitä täydennetään saatavien kokemusten ja palautteiden mukaan. SAKU ry hyödyntää mallia oman henkilöstöhyvinvoinnin kehittämisryhmän toiminnassa sekä hanketoimintaan liittyvissä koulutuksissa.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
506 tykkäystä.

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top