NOPO - nivelvaiheen opinto-ohjaaja

Kuvaus: 
Mallissa ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaaja toimii perusopetuksen opinto-ohjaajan toisena kätenä ja lisäresurssina. Toisen asteen opinto-ohjaaja jalkautuu perusopetuksen tueksi ja kulkee niiden opiskelijoiden rinnalle, jotka tarvitsevat esimerkiksi alavalinnoissa enemmän tukea. 
 
NOPOn kohderyhmänä ovat 9.-luokkalaiset. NOPO kulkee peruskoulun opinto-ohjaajan kanssa oppilaiden mukana ja jatkuu tukea nivelvaiheen yli. Tällaisen mallin kautta nousee esille oppilaiden kohdalla myös tuen tarvetta muilla alueilla kuin pelkästään alavalintojen kohdalla. NOPO:n kautta nuoret saavat turvallisen aikuisen, joka auttaa myös kiinnittymään toisen asteen opintoihin. Myös tilanteissa, joissa opiskelija ei jostain syystä saakaan opiskelupaikkaa, NOPO jatkaa hänen rinnallaan kulkemista. Jos tuen tarvetta ei ole, opiskelijat voivat jättäytyä pois tuen piiristä. Tarkoitus on, että asiakkuudet luodaan mahdollisimman aikaisin. 
 
Etsivä nuorisotyö on toiminut kumppanina tapauksissa, joissa nuori ei ole saanut opiskelupaikkaa tai on keskeyttänyt opinnot.

 

Resurssit: 
Yhdellä NOPO:lla on ollut 25 opiskelijaa, joiden rinnalla hän on peruskoulussa kulkenut. Yhteistyö peruskoulun kanssa on tärkeää mallin onnistumisen kannalta.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Kokeilu toteutetaan vuosien 2016–2017 aikana. Kokeilussa mukana olevien oppilaiden tuki kestää 9. luokalta toisen asteen koulutuksen ensimmäiseen syksyyn asti. Tavoitteena on saada käytäntö osaksi kunnan perustoimintoja.
Yhteystiedot: 
Nuorisotakuun projektipäällikkö Timo Kettunen, timo.kettunen@ouka.fi, p. 0447039230, projektityöntekijä Tuija Auvinen p. 0447038321
Liitteet: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
344 tykkäystä.

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top