Toimintakyvyn arviointi

Ensisijaiset välilehdet

Kuvaus: 

Toimintakykyarvio on oppilaanohjauksen ja opetuksen työväline. Sen tarkoituksena on selvittää oppilaan ja hänen arjessaan toimivien yhteinen näkemys oppilaan toimintakyvystä. Toimintakykyarvion tietoa voidaan käyttää opetuksen ja siihen liittyvän tuen järjestämisen, oppilaanohjauksen sekä esimerkiksi pedagogisten asiakirjojen laatimisen tukena. Kun toimintakykytieto on koottu, tavoitteiden asettaminen ja opintopolun suunnittelu helpottuu. Yhteinen keskustelu luo ymmärrystä toimintakykyyn vaikuttavista merkityksellisistä seikoista. Toimintakyky voi näyttäytyä eri toimijoille erilaisissa tilanteissa eri tavoin.

Toimintakykytieto voidaan siirtää myös toisen asteen oppilaitokseen, jotta riittävä tuki on saatavilla opintojen alusta lähtien. Toimintakykyarvio soveltuu käytettäväksi kenelle tahansa perusopetuksen oppilaalle.

Resurssit: 
Palvelu on maksuton. Oppilaanohjaajan tai muun avainhenkilön tulee rekisteröityä palveluun, pyytää huoltajilta ja oppilaalta suostumus toimintakykyarvion tekemiseen. Tämän jälkeen avainhenkilö luo toimintakykyarvion sekä lähettää sen toimintakykyarvioon osallistuville. Toimintakykyarvion luominen ja lähettäminen on helppoa ja nopeaa. Valmis toimintakyvyn kuvaus tarjoaa erilaisia profiileja, josta voi koostaa olennaisen toimintakykyyn liittyvän tiedon ja tuoda sen yhteiseen keskusteluun.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toimintakykyarvio.fi on otettu käyttöön oppilaanohjauksen tueksi Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylässä. Palvelun käyttöön ja Tervareitin ohjausmalliin koulutetaan ammattihenkilöitä vuoden 2017 aikana.
Yhteystiedot: 
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylä Lohipadon yksikkö, 3. kerros Myllytullinkatu 7, 90130, Oulu Anna-Kaisa Puusaari projektipäällikkö anna-kaisa.puusaari@valteri.fi 050 525 4436 Veli-Pekka Nitovuori projektityöntekijä veli-pekka.nitovuori@valteri.fi 050 340 5169
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
235 tykkäystä.
Go to top