Tutkintoon erilaisista työympäristöistä asiakaslähtöisesti ja joustavasti!

Ensisijaiset välilehdet

Kuvaus: 
Länsi-Uudellamaalla on kehitetty Vastuuta 2020 -hankkeessa (ESR) yhteistyössä työpajojen ja järjestöjen kanssa menetelmä, joka sopii epävirallisen oppimisen tunnistamiseen. Menetelmän pohjana on e-Perusteet. Menetelmän avulla kehitetään työpajan ja järjestön työtoimintaa työelämän vaatimusten mukaiseksi, kun työtehtäviä avataan tutkinnonosittain. Malli sopii myös kotouttamiskoulutuksen työelämäjakson osaamisen tunnistamiseen.
 
Asiakkaalle osaamisen tunnistaminen antaa mahdollisuuden näyttää osaamisensa ja motivoi oppimaan lisää. Yhteistyö oppilaitoksen kanssa mahdollistaa sujuvan siirtymän joko suorittamaan suoraan osatutkintoa tai opiskelemaan, jolloin aikaisemmin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa oppilaitoksessa.
 
Työpajan, järjestön tai työpaikan työympäristö tunnistetaan yhteistyössä alan ammattilaisen tai ammattiopettajan kanssa. Ammattiopettajan käyttö on suositeltavaa työpajoilla, koska se lisää yhteistyötä ja asiakkaiden sujuvaa siirtymää opintoihin. Työpajalla tai järjestössä avataan työtehtävät e-Perusteiden avulla. e-Perusteista tutkinnon osittain avatut työtehtävät kehittävät samalla pajan/järjestön työtoimintaa ammatillisempaan suuntaan, kehittäen heidän työtä suunnitelmallisemmaksi, tätä prosessia kutsutaan opinnollistamiseksi. 
 
Osaamisen tunnistaminen lähtee asiakkaan yksilöllisistä tarpeista sekä motivaatioista, ja mahdollistaa osaamisen dokumentoinnin. Osaamisen tunnistaminen pajalla ei ole arviointia, vaan hankitun tai olemassa olevan osaamisen tunnistamista ja vertaamista tutkinnon perusteisiin. Oppilaitoksessa osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan henkilökohtaistamisen käytäntöjen mukaisesti. Tarvittaessa osallistutaan opetukseen tai ohjataan suoraan tutkintotilaisuuteen. 
 
Ohjaajien ja opettajien yhteistyö rakentaa tukevampia opintopolkuja sekä auttaa ymmärtämään monia mahdollisuuksia asiakkaan oppimiselle. Yhteistyö lisää arvostusta osapuolien välillä sekä tietämystä ammattillisen koulutuksen sisällöstä ja pajojen työtoiminnasta.  Kirjalliset sopimukset pajojen ja oppilaitoksen välillä takaavat laajempia oppimisympäristöjä, sujuvia siirtymiä sekä edistävät läpäisyä.
 
Kotouttamiskoulutuksen työjakson aikana voidaan työtehtäviä verrata tutkinnon perusteisiin tämän menetelmän avulla. Menetelmällä osaamista voidaan tunnistaa ja verrata viralliseen viitekehykseen, ilman tutkintotilaisuuden aiheuttamaa painetta.Kotouttamiskoulutuksessa työeläjakson osaamisen tunnistaminen tehdään niille joilla on aiempaa osaamista ja halua. Se tehdään noin kuukauden työjakson jälkeen. 
Resurssit: 
Menetelmän käynnistämiseen ja kouluttamiseen tarvitaan vetäjä sekä halukkuutta yhteistyöhön. Opettajien työpanokseen pajoilla on syytä varata muutamia päiviä. Pajoilta ja järjestöissä tarvitaan menetelmän opiskelua ja käyttöönottoa muutama työpäivä. Sen jälkeen se on osa pysyvää toimintaa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Luksiassa on aloittanut opiskelijoita joiden osaamista on tunnistettu pajalla. Heidät on henkilökohtaistettu suoraan tutkintoon tai opintoaika on lyhentynyt huomattavasti. Toiminnasta on tehty tutkimuskysely pajoille ja järjestöille. Kokemusten mukaan osaamisen tunnistaminen on kehittänyt vahvasti työtoimintaa ammatillisempaan suuntaan, sekä tuonut asiakkaille vaihtoehtoisia joustavia polkuja oppilaitos yhteistyön avulla. e-Perusteet pohjana sekä pitkäjänteinen yhteistyö ja yhteiset koulutukset takaavat toiminnan jatkumisen.
Yhteystiedot: 
Luksia Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, projektipäällikkö Kati Jokela, kati.jokela@luksia.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
162 tykkäystä.
Go to top