Yrittäjän työkyky - menestyvän yrityksen kivijalka -vinkkikirja

Ensisijaiset välilehdet

Kuvaus: 
Yrittäjän hyvä työkyky on yrityksen kivijalka. Joskus työhön sitoutuminen voi kuitenkin olla niin voimakasta, että itsestä huolehtiminen unohtuu. Myös taloudellinen tilanne ja mahdollisuudet työstä irtautumiseen voivat vaikuttaa mahdollisuuksiin huolehtia työkyvystään. Työkykyyn panostaminen on kuitenkin investointi tulevaisuuteen. Jo yrittäjyyskasvatuksessa on tärkeää muistaa omasta työkyvystä huolehtimisen teemat, jotta tuleva yritystoiminta olisi kestävällä pohjalla. Yrittäjän työkyky -vinkkikirja sisältää yrittäjien omia keinoja edistää omaa hyvinvointiaan ja jaksamistaan.
Resurssit: 
Vinkkikirja tarjoaa ohjeita ja ratkaisuja työkyvyn edistämiseen, mutta on helppokäyttöinen ja nopea soveltaa. Oppilaitoksissa vinkkikirjaa voidaan käyttää esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksen yhteydessä ja yrittämiseen liittyvistä asioista opastettaessa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Uusi julkaisu.
Yhteystiedot: 
Anne Salmi, anne.salmi@ttl.fi, p. 043 824 1342
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
29 tykkäystä.
Go to top