Tervareitin Vertaisryhmämalli

Ensisijaiset välilehdet

Kuvaus: 

Tervareitin Vertaisryhmätoiminta

Tervareitti-hankkeessa toteutettu vertaisryhmätoimintamalli soveltuu käytettäväksi yläkoululaisten ohjaukselliseksi tueksi. Vertaisryhmän tavoitteena on tukea yläkoululaista nuorta siirtymävaiheessaan peruskoulusta eteenpäin. Vertaisryhmä soveltuu nuorille, jotka tarvitsevat tukea tulevaisuuden valintojen tekemiseen, itsetuntemukseen, sosiaalisiin suhteisiin tai elämänhallintaan. Parhaimmillaan vertaisryhmät toimivat, kun ne muodostetaan yhteistyössä kahden tai useamman koulun kesken.

Vertaisryhmän suunnittelussa on hyvä hyödyntää koulun moniammatillista osaamista sopivan ryhmän muodostamiseksi. Oppilaanohjaajien lisäksi vertaisryhmätoimintaan (suunnitteluun ja toteutukseen) voi osallistua esimerkiksi sosiaalityöntekijä, koulupsykologi, erityisopettajat ja nuorisotyöntekijät.

Vertaisryhmän sisällöt suunnitellaan ryhmän omiin tarpeisiin perustuen. Nuoret on hyvä ottaa mukaan toiminnan suunnitteluun. Toiminnan on hyvä olla suunnitelmallista ja tavoitteellista, ja se voi hyvin integroitua koulupäivään. Samat ohjaajat ja säännöllinen tapaamistiheys luovat turvallista ilmapiiriä. Hyviä teemoja vertaisryhmätoimintaan löytyy nuoren omasta toimintaympäristöstä. Vertaisryhmässä on hyvä kartoittaa omia kiinnostuksen kohteita, vahvuuksia, toiveita, unelmia, sekä elämänhallintaa tukevia asioita kuten harrastuksia ja tulevaisuudessa tarvittavia arjentaitoja.

Vertaisryhmässä nuoret voivat määrittää ja asettaa itselleen tavoitteita, joita hän ryhmän ja aikuisten tuella haluaa saavuttaa. Näitä voivat olla esimerkiksi tutustumiskäynnit tulevaan kouluun tai omien taitojen kuten liikkumistaitojen kehittäminen. Keskustelua on hyvä virittää tulevaisuuden suunnitteluun liittyvistä asioista, joihin nuori on osallistunut. Nuorten on hyvä vaihtaa ajatuksia tutustumispäivistä, tet-jaksoista sekä koulutuskokeiluistaan. Vertaisryhmän tuki mahdollistaa tulevaisuuteen liittyvien kysymysten käsittelyn turvallisesti esimerkiksi viimeisenä kouluvuonna.

Resurssit: 
Toimintaan osallistuvien ammattilaisten, kuten opinto-ohjaajan ja nuorisotyöntekijän aikaresurssi. Mahdolliset kustannukset oppilaiden liikkumisesta eri koulujen välillä. Toiminnan sisällöstä aiheutuvat kustannukset.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Vertaisryhmätoimintaa on kokeiltu Tervareitti- hankkeiden piloitissa sekä Oulun alueen kahden koulun kesken. Hyvät kokemukset vertaisryhmätoiminnasta ovat saaneet koulut jatkamaan toimintaan. Vertaisryhmätoimintaa olisi hyvä viritellä myös laajemmin koulun ja nuorisotyön kesken.
Yhteystiedot: 
Anna-Kaisa Puusaari projektipäällikkö Tervareitti-hanke Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylä anna-kaisa.puusaari@valteri.fi 050 525 4436 www.omatervareitti.fi www.valteri.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
41 tykkäystä.
Go to top