Opiskelijan alkukartoituslomake

Kuvaus: 

Alkukartoituskysely on tarkoitettu ryhmänohjaajien työkaluksi opiskelijoiden henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisen, varhaisen puuttumisen ja opiskelijatuntemuksen tueksi. Alkukartoituskyselyn on tarkoitus madaltaa puheeksi ottamista, edistää varhaista puuttumista ja olla niin opiskelijan kuin ryhmänohjaajan apuna opiskelijan opintopolun suunnittelussa. Kyselyn tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä tukea opiskelumotivaatiota. Kyselyä hyödynnettäessä on mahdollista tukea opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin ja parantaa läpäisyä.

Alkukartoituskyselyn osa-alueita ovat minä opiskelijana ja opiskelun tavoitteet, omien opintojen suunnittelu, opiskelun tuen tarve ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Eri osa-alueiden kautta on tarkoitus saada niveltietoja opiskelijan itse kertomana, helpottaa mahdollisen tuen tarpeen selvittämisestä ja opiskeluhuollon palvelujen tarpeen ennakointia. Tärkeänä osa-alueena on opiskelijan aiemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen -prosessin käynnistäminen mahdollisimman nopeasti opintojen alkaessa. 

Alkukartoituskysely on paperiversiona täytettävissä jo ensimmäisten opiskelupäivien aikana, vaikka sähköisiin järjestelmiin ei olisikaan vielä opiskelijalla pääsyä. Alkukartoituskyselystä on oma materiaali ryhmänohjaajalle, johon on kuvattu eri osa-alueiden sisältöä, mahdollisia keskustelun avauksia ja huomioita. Opiskelijan vastauksien kautta on mahdollista päästä syvemmälle opiskelusuunnitelmaa tehtäessä ja helpottaa opiskelijan omaa suunnittelua. Alkukartoituskysely sopii kaikille opiskelijoille paikkakunnasta, alasta, koulutusmuodosta, iästä, sukupuolesta ja taustasta riippumatta, ja on siten vietävissä, minkä tahansa koulutuksen järjestäjän käytänteeksi.

Resurssit: 
Ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan resurssi opiskelijan tai opiskelijaryhmän kanssa kyselyn teettämiseen. Ryhmänohjaajan resurssi teetettyihin kyselyihin tutustumiseen ja mahdolliseen konsultointiin. Kyselyyn käytetty resurssi voi vaikuttaa HOPS-prosessiin käytettävään resurssiin.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Alkukartoituskyselyä on hyödynnetty perustutkinnossa opiskelunsa aloittavien, siirtyvien ja Valma-tutkinnossa opiskelevien opiskelijoiden kanssa. Alkukartoituskysely on helposti muokattavissa ja jatkokehitettävissä myös eri vaiheessa opintojaan jo opiskeleville opiskelijoille. Sähköiseen järjestelmään upotettaessa alkukartoituskysely tai sen osat toimivat jo opiskelevilla opiskelijoilla. Kysely on pyritty tekemään opiskelijaystävälliseksi ja selkeäksi vastata. Kyselyn vastaukset voivat tukea opiskelijan pohtimaan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa ja tavoitteitaan.
Yhteystiedot: 
Hanketoiminnan asiantuntija Kristiina Sallinen, kristiina.sallinen@riveria.fi, p. 050 310 0745
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
50 tykkäystä.

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top