Vertaistukea ja verkostoitumista uusin keinoin – Vinkkejä videovälitteisen ryhmätoiminnan onnistumiseen -opas

Kuvaus: 
Työterveyslaitos on julkaissut uuden oppaan videovälitteisen ryhmäohjauksen tueksi. Oppaassa on ohjeita ohjauksen suunnittelijoille ja toteuttajille. Etävastaanotto on jo monelle hyväksi koettu tapa tavata asiakkaita tai opiskelijoita, etenkin harvaan asutuilla alueilla. Esimerkiksi oppilaitoksille se avaa uuden mahdollisuuden erityisesti haja-asutusalueille suunnattujen palvelujen kehittämiseen. Videovälitteinen ryhmäohjaus on toimiva menetelmä myös opiskelijoiden vertaistukea ja jaksamista tukemaan.
Resurssit: 
Oppaan vinkit ovat käytännönläheisiä ja konkreettisia. Videovälitteisessä ohjauksessa tiedon jakamisen ohella ohjaaja voi tietoisesti kannustaa osallistujia myös emootioiden keskinäiseen jakamiseen. Videovälitteinen ryhmäohjaus soveltuu monille toimijoille, esimerkiksi opettajan tai ohjaajan työhön tai järjestöjen vedettäväksi.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Uusi julkaisu.
Yhteystiedot: 
Anne Salmi, anne.salmi@ttl.fi, p. 043 824 1342
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
32 tykkäystä.
Go to top