Work Smart -uraohjausmalli

Kuvaus: 
Work Smart – Älykkäästi töihin -hankkeen tuloksena syntyi uraohjausmalli, jonka avulla päivitettiin Karelia-ammattikorkeakoulun ja PKKY:n (ammatillinen 2. aste) opiskelijoiden uraohjausta, kehitettiin työelämän rekrytointiosaamista ja helpotettiin opiskelijoiden siirtymistä työelämään.
 
Uraohjausmalli koostuu työpajoista, joissa ensin aktivointipajoissa harjoitellaan oman osaamisen tunnistamista ja markkinointia sekä työelämätaitoja. Sen jälkeen verkostoitumispajoissa kohdataan työantajien ja yritysten edustajia. 
 
 
Work Smart uraohjausmallissa järjestetään 1-3 aktivointityöpajaa, joissa hyödynnetään tiimioppimisen periaatteita (mm. dialogirinki, toiminnallisuus ja itseohjautuvuus). Työpajoissa sparrataan opiskelijoiden työelämätaitoja niin että he työllistyisivät ja pärjäisivät työelämässä mahdollisimman hyvin. Ensimmäisessä työpajassa opiskelijoille kerrotaan yleisistä työelämätaidoista ja he oppivat tunnistamaan, kuvaamaan ja markkinoimaan omaa osaamistaan. Toisessa pajassa pohditaan, millaiselta tulevat työmarkkinat näyttävät ja millaisia taitoja tulevaisuuden työtehtävät vaativat. Osallistujat oppivat, miten ja mistä töitä voi hakea, ja mitä ovat piilotyöpaikat.  Kolmannessa työpajassa harjoitellaan rekrytointitilanteita sekä laaditaan CV ja työhakemus.
 
Verkostoitumispajassa opiskelijat ja työelämän edustajat kohtaavat. Opiskelijat pääsevät soveltamaan aktivointityöpajoissa oppimaansa eli kuinka omaa osaamista voi markkinoida ja kuinka rekrytointitilanteessa toimitaan. Samalla opiskelijat kuulevat millaisia vaatimuksia työelämän edustajilla on työnhakijoille ja miten työpaikkoihin voi hakeutua. 
 
Verkostoitumispajojen aikataulu, sisällöt, tavoitteet ja osallistujat suunnitellaan aktivointipajoissa, opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat myös kutsuvat verkostoitumistilaisuuteen yrityksiä.  Tilaisuuksien tarkoituksena on madaltaa opiskelijoiden kynnystä tutustua yrityksiin ja tuoda osaamistaan esille. Yritysten näkökulmasta verkostoitumistyöpajat tarjoavat mahdollisuuden esitellä yrityksen toimintaa, tavata tulevaisuuden työntekijöitä ja tuoda esiin alan monipuolisia työtehtäviä.

 

Resurssit: 
Aktivointityöpajan suositeltava ryhmän koko on max. 20 henkilöä. Työpajan kesto on n. 1,5-4 tuntia, sisältö voidaan jakaa myös kahteen tapaamiseen. Tarvitaan ryhmätyöskentelyyn/dialogirinkiin soveltuva tila. Opettajalla on valmentava rooli. Työpajassa on mahdollisuuksien mukana myös työelämän edustajia. He kertovat oman työelämänsä polun sekä vinkkejä työnhakuun ja työelämään. Opiskelijoita rohkaistaan ja tuetaan ottamaan vastuuta työelämän kontaktoinnista työpajavierailuihin liittyen. Verkostoitumispajassa on opiskelijoita max. 20 ja työelämän edustajia 4-8 (riippuen opiskelijoiden määrästä). Verkostoitumistyöpajan kesto on 2-3 tuntia ja siihen tarvitaan pienryhmätyöskentelyyn soveltuva tila. Menetelmänä verkostoitumispajassa käytetään ”speed dating”, joka mahdollistaa kaikkien osallistujien verkostoitumisen. Verkostoitumisen onnistumisen edellytys on, että sekä opiskelijat että työelämän edustajat ovat valmistautuneet ennakolta tapaamiseen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Uraohjausmallia juurrutetaan osaksi oppilaitoksen toimintaa. Karelia-amk:ssa Work Smart uraohjaus on integroitu osaksi ammatillinen kasvu opintojaksoa, jonka kaikki opiskelijat suorittavat. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä (ammatillinen 2. aste) uraohjausmalli on myös integroitu osaksi opetusta. Uraohjausmallin ohjeistus ja materiaalit löytyvät ja niitä päivitetään jatkossa (hankeen päättymisen jälkeen): ammattiura.fi ja karelia.fi/worksmart
Yhteystiedot: 
Jari Uimonen (Karelia-amk), Projektipäällikkö, jari.uimonen@karelia.fi, Puh. 050 530 6811. Hanne Husso (PKKY), Hankeasiantuntija, hanne.husso@pkky.fi, puh. 050 463 7173
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
63 tykkäystä.

Ajankohtaista

Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu
Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top