AMIS9

Kuvaus: 

AMIS9-toiminnalla vastataan nuorten tiedontarpeeseen toisen asteen opiskelusta ja tarvittavista arjentaidoista. Lapin pienissä kunnissa asuvat nuoret ovat usein tilanteessa, jossa heidän on lähdettävä toiselle paikkakunnalle opintojen perässä. Välimatkat kotiin voivat kasvaa satojen kilometrien pituisiksi. Mikäli opinnot edellyttävät muuttoa toiselle paikkakunnalle, tuo se siirtymiseen peruskoulun jälkeisiin opintoihin oman jännityselementtinsä niin nuoren kuin vanhemmankin kannalta. Saattelun ja AMIS9-toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä tukemalla sopeutumista uuteen elämänvaiheeseen. Saattelutoiminnalla ehkäistään mahdollisia opintojen keskeytyksiä ja tuetaan nuoren itsenäistymistä sekä sujuvaa siirtymää.

AMIS9-toimintaa toteutetaan keväisin yhteishaun jälkeen opinto-ohjauksen yhteydessä. Toiminnan aluksi kartoitetaan nuorten mieltä askarruttavia teemoja, joita tapaamiskerroilla käsitellään. AMIS9-toiminnassa käsiteltäviä teemoja voivat olla mm. asuntola-asuminen, toisen asteen opintojen rakenne, opintojen rahoitus, harrastukset, vapaa-aika sekä nuorten palvelut uudella paikkakunnalla. Lisäksi AMIS9-toiminnassa tehdään vierailuja toisen asteen oppilaitoksiin, asuntoloihin ja tutustua erilaisiin nuorten palveluihin. Toiminnassa hyödynnetään myös etäyhteyksien suomia mahdollisuuksia tutustua eri toimijoihin.

Resurssit: 
Toimintaa voidaan toteuttaa esimerkiksi opinto-ohjauksen tunneilla
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toimintaa on toteutettu hankkeen aikana useamman kerran ja se on juurtunut koulun toimintatavaksi.Toimintamallin kehittämisessä on hyvä ottaa huomioon ammatillisen koulutuksen reformi ja sen tuomat muutokset esimerkiksi opintoihin hakeutumisessa.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Katja Norvapalo katja.norvapalo(a)ulapland.fi 040 484 4185
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
40 tykkäystä.

Ajankohtaista

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top