WhatsApp-tuutori

Kuvaus: 
WhatsApp –sovellus ohjauksen välineenä, ammatillisen kasvun tukena ja yhteisöllisyyden vahvistajana.
 
Luodaan tutkinnonosakohtainen WhatsApp-ryhmä työssäoppimisjakson alkaessa. Ryhmässä käydään sekä ohjattua että vapaata keskustelua työssäoppimisjakson haasteista ja tavoitteista. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada nopeasti ja matalalla kynnyksellä apua, tukea ja ohjausta sekä opettajalta että muilta opiskelijoilta.
 
Ohjatussa keskustelussa opettaja esittää ryhmän jäsenille yhteisen kysymyksen tutkinnonosan teemojen mukaisesti työssäoppimisen alussa, keskellä ja lopussa. Opettajan esittämään kysymykseen edellytetään kaikilta ryhmän jäseniltä pohdintaa/vastausta; tietyissä tapauksissa, esim. niiden opiskelijoiden kohdalla, joilla on lukivaikeutta, voidaan tehdä poikkeuksia niin, että opiskelijat voivat vastata opettajalle yksityisesti. Lisäksi opettaja voi jakaa linkkejä, artikkeleita jne. materiaalia tutkinnonosan teemoihin liittyen. Vapaassa keskustelussa opiskelijat itse esittävät kysymyksiä tai huomioita työssäoppimiseen ja tutkinnonosan teemoista ja opettaja ja muut opiskelijat voivat kommentoida vapaasti.
 
Resurssit: 
Keskustelu käydään pääasiassa opiskelijoiden työpäivien jälkeen, jotta itse työssäoppiminen ei häiriinny. Opettajan täytyy voida resurssoida ohjaustunteja ryhmämuotoiseen mobiiliohjaukseen. Opettaja ja opiskelijat tarvitsevat käyttöönsä älypuhelimet ja WhatsApp –sovelluksen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
WhatsApp –sovellus on laajasti käytössä sekä opiskelijoilla että opettajilla ja siksi sen käyttö on helppoa ja mielekästä. Kokeilun jälkeen opiskelijat ovat itse toivoneet, että sovellusta käytetään jatkossakin tiedonvälityksen kanavana. On huomioitava, että ryhmämuotoisessa ohjauksessa opiskelijat saavat sovellusten kautta toistensa puhelinnumerot. Jos joukossa on opiskelija, joka ei halua numeroaan muiden tietoon, kannattaa opiskelijoita ohjata muokkaamaan oman tilinsä tietosuojaa.
Yhteystiedot: 
Jonna Ollikainen, Kaustisen Evankelinen Opisto, 040 5089768, jonna.ollikainen@edu.kaustisenopisto.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
60 tykkäystä.
Go to top