Monitoimijuus koulussa Yhteisöllinen hyvinvointi ja siirtymien tukeminen

Ensisijaiset välilehdet

Kuvaus: 

Julkaisu kokoaa yhteen Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: Osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy osaksi koulujen toimintakulttuuria (EMOK) -hankkeen aikana toteutettuja toimintoja. Julkaisu esittelee erilaisia työtapoja yhteisöllisen hyvinvoinnin edistämiseen ja siirtymien tukemiseen hankkeen toimintojen ja toiminnassa mukana olleiden kokemusten kautta. Sisältö jakaantuu kolmeen teemaan. Yhteisöllinen koulunhyvinvointityö -osio käsittelee monitoimijuutta ja moniammatillisuutta hyvinvointityön lähtökohtana ja havainnollistaa hankkeen aikana toteutettujen prosessien kautta, miten yhdessä työyhteisön kanssa yhteisöllisyyttä ja asiantuntijoiden osaamista voidaan kehittää. Työtapoja varhaiseen vaikuttamiseen tarjoaa neljä monitoimijaista toimintatapaa oppilaiden kanssa työskentelyyn pääpainon ollessa yhteisöllisyyttä lisäävissä ja koko oppilasryhmään kohdistuvissa työtavoissa. Hyviä käytäntöjä siirtymien sujuvoittamiseen ja tukemiseen -osio kuvaa hankkeen aikana kehitettyjä ja toteutettuja erilaisia oppilaslähtöisiä toimintoja siirtymien tukemiseksi alakoulusta yläkouluun kuin peruskoulusta toiselle asteelle.

Resurssit: 
Eri käytännöt vaativat erilaisia resursseja
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Opas kuvaa hankkeen aikaisia kehittämistoimia ja hyviä käytäntöjä
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
7 tykkäystä.

Ajankohtaista

Aika: torstai 3.5.2018 klo 9:30-16:00
Selvitys toisen asteen kustannuksista

Löydät meidät myös

Go to top