Työkykytestit

Kuvaus: 

Lapin urheiluopiston opiskelijat suunnittelevat osana opintojaan toimintakykytestit Lapin ammattiopiston sekä Lapin matkailuopiston opiskelijoille (syksy + tammi/helmikuu). Testien jälkeen liikuntaneuvojaopiskelijat jalkautuvat ammattiopiston yksiköihin pitämään työkykyyn ja terveyteen liittyviä tietoiskuja ja liikunnallista toimintaa (kuuluu myös ”asiakkaiden” opintoihin esim. työkykykurssi, ergonomia, turvallisesti työhön yms.).

Opiskelijan osallisuus: Tarkoitus on järjestää nimenomaan opiskelijalta opiskelijalle tarjottavia palveluita, joista jokainen osapuoli hyötyy. Avainsanoja osallistuminen, osallistaminen, vertaistoiminta, työssäoppiminen. Toiminnoilla suoritetaan myös osia Ammattiosaajan työkykypassista. Liikuntaneuvojaopiskelijat pitävät mm. passi-infon jalkautumisten alussa ja passisuorituksien keräämisen voi aloittaa toimintakykytesteistä ja jalkautumisista. Myös liikuntaneuvojaopiskelijat suorittavat passia osallistamalla muita. Edellä mainitut asiat on kirjattu myös kuntayhtymätasolla opiskelijoiden hyvinvointisuunnitelmaan koskien kaikkia KKY:n opiskelijoita. Liikuntaneuvojaopiskelijoilla kuluva aika kaikkinensa = 2ov. Urheiluopistolla 2 ryhmää vuosittain mukana järjestämässä (=80t x opiskelijamäärä) 

Osallistuneiden opiskelijoiden määrä: Testattuja LAO:n ja LAMO:n opiskelijoita 2008 lähtien n. 2000hlöä. Yhden testiviikon aikana keskimäärin n. 180-250 kävijää.

Toteuttamiseen osallistui liikuntaneuvojaopiskelijoita aina yksi luokka kerrallaan (n. 12-20 hlöä).

Yhteistyötahot: Kokonaisuudessa mukana Lapin urheiluopisto, Lapin ammattiopisto, Lapin matkailuopisto

 
Resurssit: 
Lapin urheiluopisto: 3 henkilöä. Testien järjestäminen 1 hlö (kutsut, aikataulutus, kontaktit, tilavaraukset), Testiviikon toteutus 1 hlö (+1hlö). Testaamisen suunnittelu ja toteutus liikuntaneuvojaopiskelijoiden kanssa, ammattiosaamisen näytön seuranta ja arviointi (Liikuntaneuvonta), Jalkautumisten koordinointi ja Liikuntaneuvonnan ammattiosaamisen näytön toteutuksen seuranta ja arviointi ammattiopiston yksiköissä 1hlö (+1hlö), LAO:n ja LAMO:n opettajat näytön arvioijina --> siihen kuluva aika. Työntekijäresursseina Lapin urheiluopisto: 3 henkilöä x 2 (opintoviikkoja opiskelijoilla) x 20t. Taloudellisia resursseja olivat normaalit opetukseen kuuluvat resurssit.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Käytäntö on juurtunut pysyväksi käytännöksi
Yhteystiedot: 
Lapin urheiluopisto, Lapin ammattiopisto, Lapin matkailuopisto Liikunnanohjaaja Jarkko Komulainen jarkko.komulainen@santasport.fi 020-798 4262
Lisätietoja: 
Sisällöt soveltuvat hyvin molempien osapuolien opintoihin ja toimintamallista on hyviä kokemuksia.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
676 tykkäystä.

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top