Triangeli-malli

Ensisijaiset välilehdet

Kuvaus: 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen triangeli-malli mahdollistaa yhteistyön myös niihin yrityksiin, joissa ei ole mahdollista oppia ja näyttää kaikkia tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia. Näitä ovat esimerkiksi monet mikroyritykset ja kapealle osaamisalalle erikoistuneet yritykset.
Opiskelijalle triangeli-malli mahdollistaa joustavamman ja aidosti osaamisperusteisen opintojen etenemiseen. Mallia voidaan soveltaa myös silloin, kun opiskelija tekee työpaikalla tapahtuvaa oppimista yrittäjänä esim. osuuskunnassa tai NY-yrityksessä. Jokaisessa mallissa ammattitaitovaatimukset ja vastuut niiden saavuttamisesta määritellään kirjallisesti ennen työpaikalla tapahtuvan oppimisen aloittamista.

• Mallissa 1 ammattitaitovaatimukset saavutetaan kahdessa työpaikassa sekä digitaalisissa oppimisympäristöissä ja digiohjauksen tuella.
• Mallissa 2 kaikki tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset voidaan oppia ja näyttää työpaikoilla, mutta oppiminen tapahtuu kolmella eri työpaikalla.
• Mallissa 3 osa ammattitaitovaatimuksista saavutetaan työpaikalla, osa digitaalisissa oppimisympäristöissä ja digiohjauksen tuella sekä osa oppilaitosympäristössä toteutettavissa työelämälähtöisissä projekteissa.

Resurssit: 
-
Juurtuminen/kehittämisideat: 
käytössä
Yhteystiedot: 
Riitta Tuokko, Taitava-hanke, projektikoordinaattori riitta.tuokko@sedu.fi 040 868 0863
Liitteet: 
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
3 tykkäystä.

Löydät meidät myös

Go to top