Avointen verkko-opintojen hyödyntäminen Triangeli-mallissa

Kuvaus: 

Ammatillisessa koulutuksessa tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset opitaan yhä enemmän työpaikoilla, kuitenkaan kaikkia tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia ei aina voi oppia vain yhdessä tai useammassakaan työpaikassa. Triangeli-malli yhdistää joustavasti työpaikalla tapahtuvan oppimisen, työelämälähtöiset projektit ja avointen verkko-opintojen tarjoamat mahdollisuudet ja kokoaa yhteen ammatillisen koulutuksen reformin mukaiset monimuotoiset osaamisen hankkimisen tavat ja oppimisympäristöt sekä yksilölliset opintopolut. Se mahdollistaa laadukkaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen myös niissä yrityksissä, joissa ei ole mahdollista oppia ja näyttää kaikkia tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia.

Triangeli-malli selkiyttää osaamisen hankkimisen tapoja myös oppijalle ja työelämälle. Oppijalle malli mahdollistaa joustavamman ja aidosti osaamisperusteisen opintojen etenemiseen. Malli tukee työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelua ja ohjausta sekä helpottaa osaltaan sujuvaa siirtymistä työpajoilta ja kuntouttavasta työtoiminnasta opiskeluun. Avoimet verkko-opinnot osana triangelimallia mahdollistavat puuttuvan osaamisen täydentämisen joustavasti sekä sujuvoittavat oppijan etenemistä yksilöllisellä polullaan.

• Mallissa 1 ammattitaitovaatimukset saavutetaan kahdessa työpaikassa sekä digitaalisissa oppimisympäristöissä ja digiohjauksen tuella.
• Mallissa 2 kaikki tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset voidaan oppia ja näyttää eri työpaikoilla.
• Mallissa 3 osa ammattitaitovaatimuksista saavutetaan työpaikalla, osa digitaalisissa oppimisympäristöissä ja digiohjauksen tuella sekä osa oppilaitosympäristössä toteutettavissa työelämälähtöisissä projekteissa.

Triangeli-malli on sovellettavissa eri tutkinnoissa esim. kansainvälisessä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa, osuuskunnassa, NY-yrityksessä tai sopimusyrittäjämallissa, työelämälähtöisissä projekteissa, työpajoilla ja kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeiluissa ja työllistämistukijaksoilla.

Resurssit: 
malli ei vaadi eritysresursseja.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
käytössä SEDUssa
Yhteystiedot: 
Riitta Tuokko, Taitava-hanke, projektikoordinaattori riitta.tuokko@sedu.fi 040 868 0863
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
92 tykkäystä.

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top